Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym. Zawiera analizę zarówno obowiązujących krajowych przepisów prawa żywnościowego, jak i przepisów unijnego prawa żywnościowego.

więcej

Autorzy: Paweł Wojciechowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  16 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2791;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 10,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 25

Rozdział I
Prawo żywnościowe | str. 31


1. Prawo żywnościowe jako nowa dziedzina prawa | str. 36
2. Ewolucja prawa żywnościowego | str. 41
2.1. Dawne prawo żywnościowe | str. 41
2.2. Rozwój prawa żywnościowego w polskim prawodawstwie | str. 44
2.3. Rozwój prawa żywnościowego w Unii Europejskiej | str. 47
3. Cele prawa żywnościowego | str. 53
3.1. Ochrona życia i zdrowia człowieka | str. 59
3.2. Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów i uczciwych praktyk rynkowych | str. 63
3.3. Swobodny przepływ żywności | str. 67
3.4. Ochrona środowiska | str. 70
3.5. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin | str. 72
4. Zakres przedmiotowy prawa żywnościowego | str. 75
4.1. Pojęcie żywności | str. 75
4.2. Definicja żywności w prawie Unii Europejskiej | str. 78
4.3. Pojęcie łańcucha żywnościowego | str. 81
4.3.1. Produkcja podstawowa żywności | str. 83
4.3.2. Przetwarzanie żywności | str. 88
4.3.3. Dystrybucja żywności | str. 89

Rozdział II
Uczestnicy łańcucha żywnościowego | str. 90


1. Przedsiębiorstwo spożywcze w unijnym prawie żywnościowym | str. 93
1.1. Przedsiębiorstwo w prawie Unii Europejskiej | str. 96
1.2. Przedsiębiorstwo w prawie polskim | str. 100
1.3. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorstwo spożywcze | str. 104
2. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze w unijnym prawie żywnościowym | str. 106
3. Zakład w unijnym prawie żywnościowym | str. 116
4. Zakład i podmiot działający na rynku spożywczym w polskim prawie żywnościowym | str. 122

Rozdział III
Odpowiedzialność prawna | str. 124


1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej | str. 124
1.1. Znaczenie pojęcia odpowiedzialności w języku prawnym | str. 125
1.2. Zdefiniowanie odpowiedzialności prawnej w doktrynie prawa | str. 127
1.3. Podleganie, ponoszenie i pociąganie do odpowiedzialności | str. 130
2. Klasyfikacja odpowiedzialności prawnej | str. 131
2.1. Klasyfikacja odpowiedzialności ze względu na kryterium gałęzi prawa | str. 132
2.1.1. Odpowiedzialność karna | str. 133
2.1.2. Odpowiedzialność cywilna | str. 135
2.1.3. Odpowiedzialność administracyjna | str. 136
2.2. Klasyfikacja odpowiedzialności ze względu na kryterium podmiotu ponoszącego odpowiedzialność | str. 136
2.3. Klasyfikacja odpowiedzialności ze względu na kryterium zasad odpowiedzialności | str. 137
2.4. Klasyfikacja odpowiedzialności ze względu na kryterium funkcji odpowiedzialności | str. 138

Rozdział IV
Zasady odpowiedzialności prawnej jako element modelu odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym | str. 139


1. Zasada winy | str. 142
1.1. Wina w prawie karnym | str. 142
1.2. Wina w prawie cywilnym | str. 148
1.3. Wina w prawie administracyjnym | str. 151
1.4. Relacja pojęcia winy w prawie karnym, cywilnym i administracyjnym | str. 159
1.5. Wina osób prawnych | str. 162
2. Zasada bezprawności | str. 167
2.1. Pojęcie bezprawności | str. 168
2.2. Bezprawność w prawie karnym | str. 169
2.3. Bezprawność w prawie cywilnym | str. 172
2.4. Bezprawność w prawie administracyjnym | str. 174
3. Zasada ryzyka | str. 174
3.1. Zasada ryzyka w prawie administracyjnym | str. 177
3.2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność opartą na zasadzie ryzyka w prawie administracyjnym | str. 178
4. Zasada słuszności | str. 182

Rozdział V
Funkcje odpowiedzialności prawnej jako element modelu odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym | str. 184


1. Funkcja prewencyjna | str. 189
2. Funkcja prewencyjna w prawie żywnościowym | str. 194
3. Funkcja represyjna | str. 195
4. Funkcja represyjna w prawie żywnościowym | str. 198
5. Funkcja kompensacyjna | str. 199
6. Funkcja kompensacyjna w prawie żywnościowym | str. 200
7. Funkcje odpowiedzialności prawnej a cele prawa żywnościowego | str. 201

Rozdział VI
Sankcja w prawie żywnościowym | str. 206


1. Pojęcie sankcji | str. 206
2. Sankcja w unijnym prawie żywnościowym | str. 210
2.1. Rodzaje sankcji w unijnym prawie żywnościowym | str. 212
2.2. Cechy sankcji w unijnym prawie żywnościowym | str. 213

Rozdział VII
Odpowiedzialność administracyjna | str. 218


1. Poglądy doktryny | str. 218
2. Cechy odpowiedzialności administracyjnej | str. 222
2.1. Formy i procedury swoiste dla administracji publicznej | str. 223
2.2. Podmiot odpowiedzialny | str. 225
2.3. Zasada ponoszenia odpowiedzialności administracyjnej | str. 228
3. Rodzaje odpowiedzialności administracyjnej | str. 230
3.1. Odpowiedzialność administracyjna oparta na sankcjach policyjnych | str. 237
3.2. Odpowiedzialność administracyjna oparta na sankcjach represyjnych | str. 239
4. Zakres stosowania analogii do odpowiedzialności administracyjnej | str. 241
4.1. Pojęcie analogii | str. 241
4.2. Analogia w prawie administracyjnym | str. 245
4.3. Zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego do odpowiedzialności administracyjnej | str. 249
5. Styk odpowiedzialności administracyjnej i egzekucji w administracji | str. 250
6. Procedura w zakresie odpowiedzialności administracyjnej | str. 254
7. Odpowiedzialność administracyjna a prawo do sądu | str. 257

Rozdział VIII
Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnej w prawie żywnościowym | str. 267


1. Uwagi ogólne | str. 267
2. Zasada ne bis in idem | str. 269
3. Zbieg odpowiedzialności w prawie karnym | str. 273
3.1. Jedność czynu | str. 275
3.2. Rodzaje zbiegów przepisów w prawie karnym | str. 276
3.3. Sposoby rozstrzygania zbiegu przepisów | str. 279
4. Zbieg odpowiedzialności w prawie administracyjnym | str. 288
4.1. Rodzaje zbiegów przepisów w prawie administracyjnym | str. 289
4.2. Sposoby rozstrzygania zbiegu przepisów w prawie administracyjnym | str. 291

Rozdział IX
Styk odpowiedzialności administracyjnej i karnej | str. 296


1. Odpowiedzialność administracyjna oparta na sankcjach w postaci kar pieniężnych | str. 298
1.1. Poglądy doktryny w sprawie kar pieniężnych | str. 298
1.2. Charakter prawny kar pieniężnych | str. 308
2. Poglądy doktryny w sprawie kryteriów odróżnienia odpowiedzialności administracyjnej i karnej | str. 311
3. Kryterium formalne odróżnienia odpowiedzialności administracyjnej i karnej | str. 313
4. Kryteria doboru rodzaju odpowiedzialności prawnej przy stanowieniu prawa | str. 322
4.1. Kryterium rodzaju i charakteru dobra prawnego | str. 323
4.2. Kryterium społecznej szkodliwości czynu | str. 325
4.3. Kryterium zasad moralnych | str. 326
4.4. Kryterium celu wprowadzanej sankcji | str. 329
4.5. Kryterium charakteru deliktów | str. 330
4.6. Kryterium zakresu podmiotowego | str. 330
4.7. Kryterium zasady odpowiedzialności | str. 331
4.8. Kryterium skuteczności i szybkości postępowania | str. 331
5. Zasada proporcjonalności w doborze rodzaju odpowiedzialności | str. 332
6. Gwarancje wynikające z prawa karnego i zasada subsydiarności prawa karnego w doborze rodzaju odpowiedzialności | str. 339
7. Inne czynniki wpływające na dobór rodzaju odpowiedzialności | str. 340
7.1. Ustawowy wymiar sankcji oraz zasady i dyrektywy wymiaru sankcji | str. 340
7.2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 341
8. Zakres gwarancji prawnokarnych w odpowiedzialności administracyjnej | str. 342

Rozdział X
Wymiar sankcji w odpowiedzialności administracyjnej | str. 347


1. Ustawowy wymiar sankcji | str. 348
1.1. Ustawowy wymiar sankcji w prawie administracyjnym | str. 350
1.2. Ustawowy wymiar sankcji w prawie żywnościowym | str. 351
1.2.1. Ustawowy wymiar kary pieniężnej w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia | str. 352
1.2.2. Ustawowy wymiar kary pieniężnej w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych | str. 358
1.2.3. Ustawowy wymiar kary pieniężnej w ustawie o rolnictwie ekologicznym | str. 363
1.2.4. Ustawowy wymiar kary pieniężnej w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego | str. 366
1.3. Jednolita regulacja ustawowego wymiaru kary pieniężnej w prawie żywnościowym | str. 369
2. Orzeczniczy wymiar sankcji | str. 371
2.1. Orzeczniczy wymiar sankcji w prawie karnym | str. 372
2.1.1. Zasady wymiaru kary | str. 373
2.1.2. Dyrektywy wymiaru kary | str. 374
2.1.3. Inne okoliczności uwzględniane przy wymiarze kary | str. 380
2.2. Orzeczniczy wymiar kary pieniężnej w prawie administracyjnym | str. 381
2.3. Orzeczniczy wymiar kary pieniężnej w prawie żywnościowym | str. 382
2.4. Przesłanki wymiaru kary pieniężnej w prawie żywnościowym | str. 383
2.4.1. Stopień szkodliwości czynu | str. 384
2.4.2. Stopień zawinienia | str. 387
2.4.3. Dotychczasowa działalność podmiotu | str. 405
2.4.4. Wielkości obrotów lub produkcji | str. 410
2.5. Zasady wymiaru kary pieniężnej w prawie żywnościowym | str. 411
3. Odstąpienie od wymiaru sankcji | str. 415
3.1. Nadzwyczajne złagodzenie sankcji i odstąpienie od wymiaru kary w prawie karnym | str. 415
3.2. Odstąpienie od wymiaru sankcji w prawie administracyjnym | str. 421
4. Ustawowe niepodleganie karze | str. 424
4.1. Klauzula niekaralności w prawie karnym | str. 424
4.2. Klauzula niekaralności w prawie administracyjnym | str. 425
5. Przedawnienie karalności oraz wykonalności kary | str. 428
5.1. Przedawnienie karalności oraz wykonania kary w prawie karnym | str. 428
5.2. Przedawnienie karalności i wykonalności kary pieniężnej w prawie administracyjnym | str. 431
5.3. Przedawnienie karalności i wykonalności kary w prawie żywnościowym | str. 434
5.4. Przedawnienie karalności i wykonalności kary w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego | str. 434
5.5. Przedawnienie karalności i wykonalności kary w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawie o rolnictwie ekologicznym | str. 439
5.5.1. Przedawnienie karalności | str. 442
5.5.1.1. Długość terminu przedawnienia karalności | str. 445
5.5.1.2. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności | str. 447
5.5.2. Przedawnienie wykonalności kary pieniężnej | str. 448
5.5.2.1. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia wykonalności kary pieniężnej | str. 449
5.5.2.2. Przerwanie biegu terminu przedawnienia wykonalności kary pieniężnej | str. 452

Rozdział XI
Regulacja odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym | str. 455


1. Podmioty ponoszące odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa żywnościowego | str. 456
1.1. Osoby fizyczne | str. 458
1.2. Podmioty zbiorowe | str. 463
2. Odpowiedzialność administracyjna oparta na sankcjach policyjnych w prawie żywnościowym | str. 464
3. Odpowiedzialność administracyjna oparta na sankcjach represyjnych oraz odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym | str. 468
3.1. Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym | str. 470
3.2. Odpowiedzialność za wykroczenia w prawie żywnościowym | str. 472
3.3. Odpowiedzialność administracyjna represyjna w prawie żywnościowym | str. 473
4. Dobór rodzajów odpowiedzialności represyjnej a wymogi prawa żywnościowego | str. 476
4.1. Klasyfikacja odpowiedzialności za naruszenie prawa żywnościowego według kryteriów karnoprawnych | str. 476
4.1.1. Kryterium wagi naruszenia | str. 477
4.1.2. Kryterium podmiotu czynu zabronionego | str. 479
4.1.3. Kryterium zamiaru | str. 480
4.1.4. Kryterium stadium popełnienia i trybu ścigania | str. 480
4.1.5. Kryterium przedmiotu ochrony | str. 480
4.2. Klasyfikacja odpowiedzialności za naruszenie prawa żywnościowego według kryteriów prawnożywnościowych | str. 482
5. Odpowiedzialność za naruszenia prawa żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa żywności | str. 483
5.1. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustanawiających wymagania dotyczące środków spożywczych | str. 483
5.2. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów określających wymagania w zakresie sposobu prowadzenia działalności w sektorze spożywczym | str. 496
5.3. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów określających wymagania w zakresie informowania o żywności | str. 509
5.4. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów regulujących kwestię zarządzania ryzykiem w łańcuchu żywnościowym | str. 512
6. Odpowiedzialność za naruszenia prawa żywnościowego w zakresie jakości żywności | str. 515
6.1. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustanawiających wymagania dotyczące środka spożywczego | str. 515
6.2. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów określających wymagania w zakresie sposobu prowadzenia działalności w sektorze spożywczym | str. 518
6.3. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów określających wymagania w zakresie informowania o żywności | str. 525
6.4. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów regulujących kontrolę i monitoring jakości środków spożywczych | str. 529

Zakończenie | str. 533

Bibliografia | str. 555

Wykaz podstawowych aktów prawnych | str. 581

Ukryj

Opis:

Paweł Wojciechowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa żywnościowego i rolnego, m.in. monografi i Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności (Warszawa 2008) oraz współautor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę odpowiedzialności administracyjnej
w prawie żywnościowym. Zawiera analizę zarówno obowiązujących krajowych przepisów prawa żywnościowego, wprowadzających sankcje administracyjne i karne, jak i przepisów unijnego prawa żywnościowego, w tym celów tego prawa i podstawowych pojęć. W publikacji wyjaśniono pojęcie odpowiedzialności administracyjnej, ze wskazaniem zespołu charakteryzujących ją cech, w tym funkcji, zasad oraz zakresu podmiotowego. Dużo uwagi
poświęcono również zagadnieniom dotyczącym:
? winy w odpowiedzialności administracyjnej, a także okolicznościom wyłączającym tę odpowiedzialność oraz wyłączającym karalność,
? przedawnienia oraz zasad i dyrektyw wymiaru kar pieniężnych,
? wzajemnej relacji odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności karnej, a także
? problematyki zbiegu odpowiedzialności administracyjnych oraz odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną.
Opracowanie wzbogacone zostało o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych. Przedstawiono również konkretne propozycje interpretacji obowiązujących przepisów i wnioski de lege ferenda.
Monografi a będzie przydatna zarówno dla przedsiębiorców działających w sektorze spożywczym oraz w działach gospodarki regulowanych ustawami, w których przewiduje się kary pieniężne (np. telekomunikacja, energetyka), jak i dla pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa. Będzie pomocna dla pracowników urzędów i inspekcji uprawnionych do nakładania kar pieniężnych, m.in. inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej, handlowej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ochrony roślin i nasiennictwa. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów oraz sędziów zajmujących się sprawami związanymi z odpo-wiedzialnością administracyjną.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9476-5 , Format: A5 , 584
Rodzaj: monografia , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2791;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów