Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zmiany w ustawie o rachunkowości

Publikacja zawiera praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów.

więcej


Seria:  Vademecum Księgowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  23.09.2015
Kod: KAM-2858:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-10-15

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015/2016 r.
Z dniem 23 września 2015 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o rachunkowo-
ści, która wprowadziła wiele zmian istotnych nie tylko dla najmniejszych jednostek,
lecz także dla wszystkich innych podmiotów zobowiązanych do stosowania jej
przepisów. Są to uproszczenia dla małych jednostek, ale także zmiany dotyczące
wzorów sprawozdań finansowych, sporządzania sprawozdań skonsolidowanych,
rozszerzenia odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzor-
czej, zasady istotności, amortyzacji kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy,
usunięcia z przepisów ustawy zysków i strat nadzwyczajnych.
Na mocy nowych przepisów jednostki będą miały możliwość skorzystania z wprowa-
dzanych uproszczeń już w stosunku do sprawozdań finansowych sporządzanych
za rok 2015! Będzie to wymagało aktualizacji polityki rachunkowości oraz przeliczenia
sprawozdania finansowego za rok poprzedni w taki sposób, aby zmienione zasady
były stosowane także w latach poprzednich. Warto więc już dziś przygotować się
do tych zmian z naszą publikacją, z której dowiesz się:
• jakie jednostki będą zaliczone do jednostek małych i z jakich uproszczeń będą
mogły skorzystać,
• czy i kiedy warto z tych uproszczeń skorzystać,
• w jaki sposób będzie prowadzona uproszczona ewidencja przychodów i kosztów,
• co się zmieni w układzie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji do-
datkowej,
• jak ujmować skutki zdarzeń nadzwyczajnych po zmianach,
• jak ujmować w księgach oraz bilansie udziały i akcje własne,
• w jakim zakresie zmieniły się definicje podmiotów powiązanych po nowelizacji,
• kto sporządza sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowej i jaki
jest ich zakres.
Książka zawiera praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz wzory doku-
mentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9679-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 156
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-2858:W01P01