Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu.

więcej

Autorzy: Piotr Prusinowski, Zbigniew Góral (red. naukowy),
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  aktualny
Kod: KAM-2853;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Opis:

Zbigniew Góral – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwer-
sytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Piotr Prusinowski – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Od niemal 20 lat orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z prawa pracy; autor ponad 60 publikacji
naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w tematyce do-
tyczącej czasu pracy, podstaw prawnych zatrudnienia i postępowania w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodat-
kowania należności wypłacanych z funduszu.
W opracowaniu przedstawiono zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS,
w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
– obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego,
– ustalania i treści regulaminu ZFŚS,
– relacji między pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a defi nicją kryterium socjalnego,
– sposobów wykazywania kryteriów socjalnych,
– środków ochrony prawnej,
– powstania i zakończenia działalności funduszu.
Rozważania zaprezentowane w pracy poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym
Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, oraz literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zro-
zumienia omawianych kwestii przedstawiono liczne przykłady i praktyczne rozwiązania doty-
czące zasad gospodarowania środkami funduszu.
Książka przeznaczona jest dla pracodawców i pracowników działów personalnych, którym
ułatwi prowadzenie działalności socjalnej. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz bogate
orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje również praktyków prawa pracy,
w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9578-6 , 264
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2853;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów