Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Budowanie marki miasta - koncepcje, warunki, modele

Publikacja jest próbą opracowania teoretycznych podstaw budowania marki miasta ze szczególnym uwzględnieniem elementów formułowania jej tożsamości.

więcej

Autorzy: Ewa Glińska,
Seria:  Monografie Oficyny
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  2 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2402;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Rozdział 1. Ewolucja koncepcji marki w głównym nurcie brandingu | str. 21
1.1. Teoretyczne ujęcia marki | str. 21
1.2. Tożsamość a wizerunek marki | str. 39
1.3. Rozwój idei brandingu | str. 68

Rozdział 2. Branding w ujęciu terytorialnym | str. 79
2.1. Geneza i specyfika brandingu miejsca | str. 79
2.2. Od tożsamości miejsca do wizerunku jego marki | str. 98
2.3. Pozycjonowanie marki terytorialnej | str. 106
2.4. Marka i branding miasta | str. 114

Rozdział 3. Komponenty strategicznego zarządzania marką miasta | str. 132
3.1. Strategiczne modele brandingu miejsca | str. 132
3.1.1. Modele brandingu destynacji turystycznych | str. 134
3.1.2. Modele brandingu miast v156
3.1.3. Holistyczny model zarządzania marką miejsca według S. Hanny i J. Rowley | str. 175
3.2. Rola interesariuszy w brandingu miasta | str. 184
3.3. Funkcjonalny versus reprezentacyjny wymiar marki miasta | str. 202

Rozdział 4. Elementy brandingu miast wykorzystywane w procesie budowania ich pożądanego wizerunku | str. 218
4.1. Koncepcja badań własnych | str. 218
4.2. Klasyfikacja samorządów miejskich ze względu na poziom wdrożenia elementów strategicznego brandingu miasta | str. 228
4.3. Atrybuty miast wykorzystywane w procesie kreowania ich pożądanego wizerunku/budowania marki | str. 254
4.4. Pożądane cechy osobowości marki miasta w opinii menedżerów do spraw promocji w urzędach miejskich | str. 285

Zakończenie | str. 303

Bibliografia | str. 313

Bibliografia uzupełniająca do tabel i rysunków | str. 335

Spis rysunków | str. 343

Spis tabel | str. 345

Załącznik nr 1. Lista samorządów miejskich zakwalifi kowanych do poszczególnych klastrów wyodrębnionych ze względu na stopień wdrożenia orientacji brandingowej | str. 349

Załącznik nr 2. Zależności pomiędzy zmiennymi: "stopień akceptacji przez respondentów twierdzeń dotyczących postrzegania miasta" i "przynależność miasta do klastra" | str. 351

Ukryj

Opis:

Publikacja jest nowatorską próbą wypracowania teoretycznych podstaw koncepcji marki terytorialnej w polskiej literaturze przedmiotu, jak również praktycznym poradnikiem dla samorządów miejskich w zakresie ukazania podstaw strategii budowy pożądanego wizerunku miasta wokół zidentyfikowanych wyróżników jego tożsamości.

W monografii autorka wyjaśnia prawidłowości dotyczące wyboru wyróżników tożsamości miejskiej wykorzystywanych przez samorządy terytorialne w procesie zarządzania marką podległych im jednostek terytorialnych, wskazuje też rekomendacje co do usprawnień i wprowadzania innowacji w tym zakresie funkcjonowania samorządów miast.

Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się tworzeniem koncepcji marketingu miasta, a w szczególności zarządzaniem marką miejską, którym pomoże w:
- opracowaniu teoretycznych podstaw strategii budowy wizerunku miasta wokół zidentyfikowanych wyróżników jego tożsamości,
- wyborze metod i narzędzi identyfikacji wyróżników tożsamości danego miasta, które stanowią o przewadze konkurencyjnej w porównaniu do innych ośrodków,
- identyfikacji uwarunkowań wyboru wyróżników tożsamości miasta wykorzystywanych w zarządzaniu wizerunkiem terytorialnym na poziomie lokalnym,
- określeniu luk występujących między faktycznym kapitałem tożsamościowym miast a elementami tego kapitału wykorzystywanymi w obecnym zarządzaniu wizerunkiem miast przez władze samorządowe.

Książka jest przeznaczona głównie dla burmistrzów, prezydentów miast i pracowników samorządów zajmujących się działalnością promocyjną samorządów. Powinna też zainteresować studentów w trakcie realizacji zajęć z marketingu miejsca lub przygotowywania prac dyplomowych z tego zakresu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9434-5 , 352
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2402;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów