Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz

Publikacja zawiera omówienie problematyki zarządu majątkiem wspólnym, która stała się przedmiotem licznych unormowań zawartych zarówno w kodeksie cywilnym, jak i ustawach pozakodeksowych.

więcej

Autorzy: Anna Sylwestrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba (red. naukowy), Anna Stępień-Sporek, Grzegorz Karaszewski,
Seria:  Komentarze Problemowe LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: KAM-2622;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 133,56 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,85 zł. ( Oszczędzasz: 26,71 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I. Ogólne zasady zarządu rzeczą wspólną według kodeksu cywilnego | str. 17
§ 1. Czynności przekraczające zwykły zarząd | str. 17
Art. 199 k.c. | str. 17
§ 2. Obowiązek współdziałania | str. 66
Art. 200 k.c. | str. 66
§ 3. Czynności zwykłego zarządu | str. 67
Art. 201 k.c. | str. 67
§ 4. Kontrola sądowa | str. 70
Art. 202 k.c. | str. 70
§ 5. Zarządca przymusowy | str. 71
Art. 203 k.c. | str. 71
§ 6. Pozostałe zagadnienia związane z zarządem rzeczą wspólną | str. 83
Art. 204 k.c. | str. 83
Art. 205 k.c. | str. 84
Art. 208 k.c. | str. 85
§ 7. Czynności zachowawcze | str. 85
Art. 209 k.c. | str. 85

Rozdział II. Zarząd majątkiem spadkowym | str. 98
Art. 1035 k.c. | str. 98

Rozdział III. Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja | str. 123
Art. 865 k.c. | str. 123
Art. 866 k.c. | str. 123

Rozdział IV. Zarząd nieruchomością wspólną w ustawie o własności lokali | str. 143
§ 1. Sposoby zarządu nieruchomością wspólną. Zarząd umowny | str. 143
Art. 18 u.w.l. | str. 143
§ 2. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności | str. 167
Art. 19 u.w.l. | str. 167
§ 3. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej | str. 172
Art. 20 u.w.l. | str. 172
Art. 21 u.w.l. | str. 180
§ 4. Czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd 184
Art. 22 u.w.l. | str. 184
§ 5. Podejmowanie uchwał | str. 198
Art. 23 u.w.l. | str. 198
§ 6. Kontrola sądowa | str. 211
Art. 24 u.w.l. | str. 211
Art. 25 u.w.l. | str. 214
§ 7. Zarządca przymusowy | str. 220
Art. 26 u.w.l. | str. 220
§ 8. Pozostałe zagadnienia związane z zarządem nieruchomością wspólną | str. 225
Art. 27 u.w.l. | str. 225
Art. 28 u.w.l. | str. 227
Art. 29 u.w.l. | str. 229
Art. 30 u.w.l. | str. 235
Art. 31 u.w.l. | str. 236
Art. 32 u.w.l. | str. 236
Art. 32a u.w.l. | str. 244
§ 9. Stosowanie przepisów rozdziału 4 ustawy o własności lokali do zarządu powierzonego | str. 249
Art. 33 u.w.l. | str. 249

Rozdział V. Zarząd nieruchomościami wspólnymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych | str. 253
Art. 27 ust. 2 i 3 u.s.m. | str. 253

Rozdział VI. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków | str. 262
§ 1. Zasady zarządu majątkiem wspólnym | str. 262
Art. 36 k.r.o. | str. 262
§ 2. Sprzeciw małżonka | str. 314
Art. 361 k.r.o. | str. 314
§ 3. Czynności prawne wymagające zgody małżonka | str. 339
Art. 37 k.r.o. | str. 339
Art. 38 k.r.o. | str. 375
§ 4. Sądowe zezwolenie na dokonanie czynności | str. 381
Art. 39 k.r.o. | str. 381
§ 5. Pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym | str. 393
Art. 40 k.r.o. | str. 393

Bibliografia | str. 405

Ukryj

Opis:

Małgorzata Balwicka-Szczyrba - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, autorka
publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. monografi i Korzystanie z nieruchomości
przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych (2015), współautorka
książki Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz (2014).
Grzegorz Karaszewski - doktor nauk prawnych, sędzia, autor publikacji z zakresu prawa
cywilnego, w tym współautor komentarzy Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz (2014) oraz
Kodeks cywilny. Komentarz (2012 i 2014).
Anna Stępień-Sporek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. monografi i Działalność gospodarcza z udziałem
małżonków (2009), współautorka książek Kodeks cywilny. Komentarz (2012 i 2014) i Przedawnienie i terminy zawite (2009).
Anna Sylwestrzak – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. monografi i Skutki prawne separacji małżonków (2007),
Użytkowanie. Konstrukcja prawna (2013) oraz współautorka komentarzy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz (2010 i 2013) i Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz (2014).
Komentarz zawiera omówienie problematyki zarządu majątkiem wspólnym, która stała się przedmiotem licznych unormowań zawartych zarówno w kodeksie cywilnym, jak
i ustawach pozakodeksowych. Autorzy w sposób kompleksowy prezentują wykładnię przepisów
prawa z punktu widzenia doktryny i orzecznictwa, analizują poszczególne unormowania w odniesieniu do problemów powstających w praktyce oraz proponują ich nowe rozwiązania.
W publikacji przedstawiono m.in. zagadnienia:
– zarządu rzeczą wspólną,
– zarządu majątkiem spadkowym,
– prowadzenia spraw spółki,
– zarządu nieruchomością wspólną w ustawie o własności lokali,
– zarządu nieruchomościami wspólnymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
– zarządu majątkiem wspólnym małżonków.
Publikacja jest skierowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także
zarządców nieruchomości oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką zarządu majątkiem wspólnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9349-2 , 416
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2622;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów