Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych.

więcej

Autorzy: Jakub Czepek, Maciej Lubiszewski,
Seria:  Monografie LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: KAM-2639;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a mechanizm wyroku pilotażowego | str. 15


1. Zaległości w rozpatrywaniu skarg | str. 15
2. Reforma konwencyjnego systemu kontrolnego - Proces Interlaken | str. 20
3. Wyrok pilotażowy jako środek reformujący | str. 26

Rozdział II
Ogólna charakterystyka wyroku pilotażowego | str. 30


1. Geneza wyroku pilotażowego | str. 30
2. Próba zdefiniowania procedury wyroku pilotażowego | str. 41
3. Podstawy normatywne procedury wyroku pilotażowego | str. 48

Rozdział III
Praktyka wyroku pilotażowego | str. 55


1. Broniowski przeciwko Polsce | str. 56
2. Hutten-Czapska przeciwko Polsce | str. 59
3. Lukenda przeciwko Słowenii | str. 60
4. Xenides-Arestis przeciwko Turcji | str. 62
5. Burdov przeciwko Rosji (nr 2) | str. 64
6. Olaru i inni przeciwko Mołdawii | str. 65
7. Yuriy Nikolayevich Ivanov przeciwko Ukrainie | str. 67
8. Suljagić przeciwko Bośni i Hercegowinie | str. 68
9. Rumpf przeciwko Niemcom | str. 69
10. Maria Atanasiu i inni przeciwko Rumunii | str. 70
11. Greens i M.T. przeciwko Wielkiej Brytanii | str. 72
12. Vassilios Athanasiou i inni przeciwko Grecji | str. 74
13. Finger przeciwko Bułgarii | str. 76
14. Dimitrov i Hamanov przeciwko Bułgarii | str. 77
15. Ananyev i inni przeciwko Rosji | str. 78
16. Ümmühan Kaplan przeciwko Turcji | str. 80
17. Michelioudakis przeciwko Grecji | str. 82
18. Kurić i inni przeciwko Słowenii | str. 83
19. Manushaqe Puto i inni przeciwko Albanii | str. 85
20. Glykantzi przeciwko Grecji | str. 87
21. Ališić i inni przeciwko Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Macedonii, Serbii oraz Słowenii | str. 88
22. Torreggiani i inni przeciwko Włochom | str. 89
23. M.C. i inni przeciwko Włochom | str. 90
24. Gerasimov i inni przeciwko Rosji | str. 92
25. Neshkov i inni przeciwko Bułgarii | str. 93
26. Varga i inni przeciwko Węgrom | str. 94
27. Rutkowski i inni przeciwko Polsce | str. 96
28. Gazsó przeciwko Węgrom | str. 99

Rozdział IV
Elementy procedury wyroku pilotażowego | str. 101


1. Identyfikacja problemu | str. 101
1.1. Odmienny charakter problemu strukturalnego i systemowego | str. 102
1.2. Źródło problemu systemowego i strukturalnego | str. 108
2. Wskazanie środków krajowych o charakterze generalnym | str. 109
3. Opcjonalne elementy wyroku pilotażowego | str. 123
3.1. Czas na wprowadzenie środków krajowych | str. 124
3.2. Odroczenie rozstrzygnięcia w zakresie słusznego zadośćuczynienia | str. 127
3.3. Zawieszenie badania innych spraw (efekt zamrożenia) | str. 130
3.4. Działania informacyjne towarzyszące procedurze wyroku pilotażowego | str. 133

Rozdział V
Inne metody rozwiązywania problemów systemowych i strukturalnych | str. 138


1. Wyroki quasi-pilotażowe | str. 139
2. Trzecia grupa wyroków | str. 144
3. Uproszczona procedura komitetowa | str. 149
4. Orzeczenia grupowe | str. 152
5. Orzeczenia łączne | str. 155
6. Wyroki - zasady | str. 156
7. Inne rozwiązania | str. 159

Rozdział VI
Procedura wyroku pilotażowego w szerszym kontekście | str. 162


1. Procedura wyroku pilotażowego z perspektywy konwencyjnego systemu kontrolnego | str. 162
2. Procedura wyroku pilotażowego z perspektywy reżimu odpowiedzialności międzynarodowej państwa | str. 173

Rozdział VII
Perspektywy przyszłego zastosowania procedury wyroku pilotażowego | str. 177


Podsumowanie | str. 183

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 187

Bibliografia | str. 195

Ukryj

Opis:

Maciej Lubiszewski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; jego zainteresowania badawcze koncentrują się na europejskim systemie ochrony praw człowieka, a w szczególności na problematyce funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dobie przemian; autor kilkunastu opracowań poświęconych tej dziedzinie.

Jakub Czepek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych.
Publikacja zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważnym źródłem były m.in. rozmowy przeprowadzone z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tego mechanizmu: sędziami ETPC, pracownikami Kancelarii Trybunału oraz przedstawicielami Komitetu Ministrów Rady Europy.
Autorzy dokonali oceny procedury pilotażowej z perspektywy ogólnego prawa międzynarodowego, a także omówili źródła nieprawidłowości w działaniu krajowego porządku prawnego. Przedstawione wiadomości będą pomocne np. podczas przygotowywania skarg do ETPC czy rozstrzygania w sprawach dotyczących problemów o charakterze systemowym lub strukturalnym.
Książka jest przeznaczona dla zarówno dla praktyków - sędziów, adwokatów oraz radców prawnych, jak i dla pracowników naukowych wydziałów prawa zajmujących się omawianą problematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9606-6 , 200
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
Kod: KAM-2639;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów