Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące problematyki odzyskiwania wierzytelności podatkowych w trybie i na zasadach określonych w dyrektywie 2010/24/UE.

więcej

Autorzy: Wojciech Piątek, Jan Olszanowski,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: KAM-2619;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 118,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,92 zł. ( Oszczędzasz: 11,88 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Ramy prawne współpracy pomiędzy państwami w sprawach podatkowych | str. 17


1. Pojęcie współpracy pomiędzy organami administracji w sprawach podatkowych | str. 17
2. Źródła normatywne współpracy obecne w prawie międzynarodowym | str. 21
2.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju | str. 21
2.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych | str. 24
2.3. Unia Europejska | str. 25
3. Źródła normatywne międzynarodowej współpracy obecne w prawie krajowym | str. 27
4. Pojęcie oraz znaczenie współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str. 29
4.1. Rys historyczny | str. 29
4.2. Znaczenie współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str. 36
4.3. Pojęcie współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str. 38
4.4. Zasady ogólne współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str. 41
4.4.1. Zasada zaufania | str. 42
4.4.2. Zasada udzielania pomocy na wniosek innego państwa członkowskiego | str. 44
4.4.3. Zasada równego traktowania należności krajowych i zagranicznych | str. 46
4.4.4. Zasada stosowania własnego prawa procesowego | str. 48
4.4.5. Zasada poufności | str. 50
4.4.6. Zasada elektronicznej formy komunikacji | str. 51
4.4.7. Zasada pośredniości | str. 53
5. Zakres przedmiotowy współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str. 54
6. Podsumowanie | str. 55

Rozdział II
Podmioty odpowiedzialne za współpracę pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str. 57


1. Wstęp | str. 57
2. Centralne biuro łącznikowe | str. 58
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych | str. 63
4. Podmiot odpowiedzialny za wykonanie obowiązku | str. 65
5. Wierzyciel | str. 66
6. Organ egzekucyjny | str. 67
7. Komisja Europejska | str. 69
8. Komitet ds. Odzyskiwania Wierzytelności | str. 70
9. Podsumowanie | str. 71

Rozdział III
Występowanie o udzielenie pomocy do państwa członkowskiego | str. 73


1. Wstęp | str. 73
2. Wymiana informacji | str. 75
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 75
2.2. Przebieg postępowania | str. 76
3. Wniosek o powiadomienie | str. 81
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 81
3.2. Przebieg postępowania | str. 87
4. Występowanie o odzyskanie należności pieniężnych | str. 89
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 89
4.2. Wszczęcie postępowania | str. 96
4.3. Przebieg postępowania | str. 100
4.4. Zakończenie postępowania | str. 108
5. Postępowanie zabezpieczające w ramach współpracy międzynarodowej państw członkowskich podejmowanej z inicjatywy RP | str. 111
6. Podsumowanie | str. 117

Rozdział IV
Udzielanie pomocy państwu członkowskiemu | str. 123


1. Wstęp | str. 123
2. Realizacja wniosku o udzielenie informacji | str. 124
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 124
2.2. Przebieg postępowania | str. 129
2.2.1. Wymiana informacji na wniosek | str. 129
2.2.2. Wymiana informacji bez uprzedniego wniosku | str. 132
3. Realizacja wniosku o powiadomienie | str. 134
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 134
3.2. Przebieg postępowania | str. 135
4. Realizacja wniosku o odzyskanie należności pieniężnych | str. 141
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 141
4.2. Przebieg postępowania | str. 148
4.3. Zakończenie postępowania | str. 168
5. Zabezpieczenie należności publicznoprawnych na wniosek państwa członkowskiego | str. 172
6. Podsumowanie | str. 174

Rozdział V
Współpraca międzynarodowa w zakresie dochodzenia należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych | str. 180


1. Występowanie o udzielenie pomocy w zakresie należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska | str. 180
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 180
1.2. Przebieg postępowania | str. 182
2. Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska | str. 184
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 184
2.2. Przebieg postępowania | str. 186
3. Podsumowanie | str. 189

Zakończenie | str. 191

Mutual assistance between the EU Member States in recovering tax claims | str. 197

Bibliografia | str. 201

Wykaz aktów prawnych | str. 207

Wykaz powołanego orzecznictwa | str. 213

Ukryj

Opis:

Jan Olszanowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego oraz sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Wojciech Piątek – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji, współautor publikacji Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz (2012) i Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych (2014).

„Autorzy podjęli próbę analizy – i to bardzo udanej – istoty, znaczenia oraz przebiegu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych poszczególnych państw, obejmując swoim zakresem przedmiotowym zróżnicowane należności pieniężne wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/24/UE, w tym na pierwszym miejscu wszystkie rodzaje podatków”.
Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące problematyki odzyskiwania wierzytelności podatkowych w trybie i na zasadach określonych w dyrektywie. Oprócz samej analizy regulacji prawnej publikacja została wzbogacona o dane liczbowe obrazujące skalę współpracy dokonywanej pomiędzy państwami członkowskimi UE w badanym obszarze, jej intensywność oraz skuteczność.

Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników organów administracji publicznej – wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz pracowników organów egzekucyjnych, np. pracowników urzędów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, a także podmioty prywatne, np. zobowiązanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i ich pełnomocników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9371-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 216
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2619;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów