Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego

Pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie zagadnienia kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego.

więcej

Autorzy: Przemysław Wszołek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: KAM-2437:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Przemysław Wszołek – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Prezentowana książka, stanowiąca studium z zakresu teorii prawa administracyjnego, jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem zagadnienia kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego.
Zawarte w monografi i rozważania koncentrują się wokół próby udzielenia odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania:
– jakie jest znaczenie naukowe i praktyczna przydatność konstrukcji teoretycznej kryterium wyodrębniania prawa administracyjnego;
– jak przedstawia się dorobek nauki w tym zakresie oraz jakie są zalety i wady propagowanych dotychczas koncepcji kryteriów;
– jakie dylematy towarzyszą dystynkcji prawa administracyjnego, a zwłaszcza w jaki sposób i jakiego wyróżnika tego prawa należy poszukiwać;
– czy istnieje kategoria pojęciowa, która mogłaby pretendować do rangi kryterium wyodrębniania polskiego prawa administracyjnego we współczesnych realiach.

Autor prezentuje szeroką perspektywę omawianej problematyki i zainspirowany dotychczasową dyskusją na temat kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego, przedstawia na jej tle propozycję własnej koncepcji w postaci pojęcia służby publicznej.
Książka przeznaczona jest w szczególności dla pracowników naukowych, prawników praktyków, doktorantów oraz studentów prawa i administracji. Poczynione w pracy ustalenia odnoszące się do fundamentalnych kwestii wskazania istoty i jurydycznej tożsamości prawa administracyjnego, a także jego granic, mogą okazać się przydatne zarówno w naukowym opracowywaniu instytucji prawa administracyjnego, jak i w rozstrzyganiu
problemów interpretacyjnych w praktyce tworzenia i stosowania prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9471-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 308
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2437:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów