Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

Kompendium wiedzy na temat jednego z najbardziej popularnych sposobów zabezpieczania wierzytelności, jakim jest zastaw rejestrowy.

więcej

Autorzy: Rafał Dybka,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8 października 2015 r.
Kod: KAM-2631:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-11-19

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | str. 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 15

Rozdział 1a. Ustanowienie zastawu rejestrowego | str. 26
Art. 2. [Powstanie zastawu rejestrowego] | str. 26
Art. 3. [Umowa zastawnicza; forma i treść] | str. 42
Art. 4. [Administrator zastawu] | str. 61
Art. 5. [Wierzytelność, waluta] | str. 66
Art. 6. [Zabezpieczenie kilku wierzytelności] | str. 68
Art. 6a. [Odsetki, roszczenia uboczne] | str. 70

Rozdział 2. Przedmiot zastawu rejestrowego | str. 72
Art. 7. [Przedmiot zastawu, katalog] | str. 72
Art. 8. [Przetworzenie, połączenie, pomieszanie] | str. 94
Art. 9. [Połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością] | str. 96
Art. 10. [Surogat; roszczenia odszkodowawcze] | str. 101

Rozdział 3. Prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika | str. 107
Art. 11. [Obowiązki zastawcy lub osoby trzeciej] | str. 107
Art. 12. [Zastaw na pojeździe mechanicznym] | str. 113
Art. 13. [Zbycie przedmiotu zastawu] | str. 116
Art. 14. [Zakaz zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu] | str. 123

Rozdział 4. Zbieg obciążeń | str. 131
Art. 15. [Pierwszeństwo] | str. 131
Art. 16. [Kilka zastawów] | str. 135

Rozdział 5. Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego | str. 138
Art. 17. [Przelew i przeniesienie zastawu] | str. 138
Art. 18. [Wygaśnięcie wierzytelności] | str. 142
Art. 18a. [Wygaśnięcie zastawu] | str. 148
Art. 19. [Wykreślenie z rejestru zastawów] | str. 151

Rozdział 6. Zaspokojenie zastawnika | str. 157
Art. 20. [Pierwszeństwo w zaspokojeniu] | str. 157
Art. 21. [Tryb zaspokojenia] | str. 160
Art. 21a. [Zakaz działań zastawnika] | str. 165
Art. 22. [Umowa o przejęcie na własność] | str. 170
Art. 23. [Przejęcie na własność] | str. 178
Art. 24. [Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego] | str. 183
Art. 25. [Zawiadomienie zastawcy] | str. 191
Art. 26. [Zagrożenie bezpieczeństwa zastawu] | str. 199
Art. 27. [Zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa] | str. 201
Art. 28. (uchylony) | str. 208

Rozdział 7. (uchylony) | str. 209
Art. 29-35. (uchylone) | str. 209

Rozdział 8. Rejestr zastawów | str. 210
Art. 36. [Właściwość sądów] | str. 210
Art. 37. [Jawność, odpisy i zaświadczenia] | str. 215
Art. 38. [Domniemania związane z wpisem] | str. 220
Art. 39. [Wniosek o wpis] | str. 224
Art. 40. [Treść wpisu] | str. 231
Art. 41. [Orzeczenie o wpisie] | str. 236
Art. 41a. [Ujawnienie zastawu rejestrowego w rejestrze statków cywilnych lub prawa własności przemysłowej] | str. 241
Art. 42. [Centralna informacja o zastawach rejestrowych] | str. 243
Art. 43. [Delegacja ustawowa] | str. 246
Art. 43a. [Delegacja ustawowa] | str. 251
Art. 44. [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego] | str. 253

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 255
Art. 45-49. (pominięte) | str. 255
Art. 50. [Dotychczasowe zastawy bankowe] | str. 255
Art. 51. [Przepisy intertemporalne] | str. 256
Art. 52. [Wejście ustawy w życie] | str. 257

Bibliografia | str. 259

Ukryj

Opis:

Agnieszka Poreda – radca prawny; odbyła aplikację sądową i radcowską w Warszawie; specjalizuje się m.in. w dziedzinie prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego. Problematyką zabezpieczania wierzytelności i postępowań rejestrowych zajmowała się, pracując w warszawskich kancelariach oraz w sekcji prawnej banku. Obecnie zagadnienia te stanowią przedmiot jej własnej praktyki w ramach prowadzonej obsługi przedsiębiorców.

Kamil Gliwiński – radca prawny; współpracuje z warszawskimi kancelariami, przede wszystkim w zakresie procesów cywilnych, w szczególności związanych z egzekucją wierzytelności. Bogate doświadczenie pozwala mu na efektywne świadczenie pomocy przy zabezpieczaniu wierzytelności. W praktyce zawodowej nastawiony jest na wyspecjalizowaną obsługę podmiotów gospodarczych.

Rafał Dybka – adwokat; związany z branżą budowlaną i obsługą podmiotów gospodarczych w niej uczestniczących. Posiada bogate doświadczenie w zabezpieczaniu roszczeń z tytułu umów budowlanych, w tym poprzez ustanawianie zastawów oraz egzekucji należności. Jest autorem publikacji oraz trenerem z zakresu zabezpieczeń i windykacji należności.

Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów stanowi kompendium wiedzy na temat jednego z najbardziej popularnych sposobów zabezpieczania wierzytelności, jakim jest zastaw rejestrowy.

W opracowaniu przedstawiono takie zagadnienia, jak:
– przesłanki powstania zastawu rejestrowego;
– strony i treść umowy zastawniczej;
– katalog i zasady opisu przedmiotów zastawu rejestrowego;
– prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika;
– tryby zaspokojenia zastawnika.

Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek, m.in. w zakresie treści umowy zastawniczej, sposobu określenia przedmiotów zastawu rejestrowego. Omówione zostały również przepisy rozporządzeń wykonawczych do niniejszej ustawy. Ich znajomość ułatwi prawidłowe wypełnienie właściwych formularzy, na których należy składać wnioski do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. Autorzy przedstawiają aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczących zastawu rejestrowego i rejestru zastawów.

Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców i innych podmiotów stosujących zastaw rejestrowy jako sposób zabezpieczenia ich wierzytelności. Będzie pomocna także prawnikom praktykom w sprawach z zakresu omawianej problematyki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8165-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 264
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2631:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów