Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej

Publikacja przedstawia analizę odpowiedzialności odszkodowawczej Unii Europejskiej wobec podmiotów prywatnych z tytułu szkód wyrządzonych przez instytucje lub pracowników Unii przy wykonywaniu ich funkcji.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 października 2015 r.
Kod: KAM-2828:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Monika Kawczyńska - doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka International and European Legal Studies na Uniwersytecie w Antwerpii oraz studiów LL.M.
na Uniwersytecie w Leuven ze specjalizacją w zakresie prawa Unii Europejskiej; asystent
sędziego w Trybunale Konstytucyjnym RP.
Książka przedstawia analizę odpowiedzialności odszkodowawczej Unii Europejskiej
wobec podmiotów prywatnych z tytułu szkód wyrządzonych przez instytucje lub pracowników Unii przy wykonywaniu ich funkcji. Omówiono w niej m.in.:
– zasady i przesłanki odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej za akty normatywne, akty indywidualne i czynności faktyczne, z uwzględnieniem najnowszego
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE ukształtowanego w wyniku przełomowego wyroku w sprawie Bergaderm,
– aspekty proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przed
sądami unijnymi,
– problem zbiegu odpowiedzialności Unii i państw członkowskich za naruszenie prawa
unijnego,
– kwestię odpowiedzialności Unii Europejskiej z tytułu naruszenia norm prawa między-
narodowego, w szczególności porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO).
W monografi i uwzględniono również nowy regulamin postępowania przed Sądem Unii
Europejskiej, obowiązujący od 1 lipca 2015 r.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków (adwokatów, radców
prawnych, sędziów), jak i dla pracowników naukowych specjalizujących się w dziedzinie
prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego, a także studentów i doktorantów.
„Podkreślając nieprzeciętną wartość naukową recenzowanego opracowania, wskazuję
jednocześnie na jej niekwestionowany walor pragmatyczny, zwłaszcza w zakresie, w jakim Autorka analizuje proceduralne i formalne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, które z pewnością będą wykorzystane w praktyce stosowania odnośnych
przepisów przez polskie osoby fizyczne i prawne”.
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9511-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 492
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-2828:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa