Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka

Publikacja zawiera kompleksową wiedzę, jaką powinien posiadać inwestor zamierzający działać na rynku nieruchomości. Omawia wszystkie informacje istotne dla osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości.

więcej

Autorzy: Dorota Ostrowska,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2688;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Rozdział 1. Rynek nieruchomości - wprowadzenie | str. 11
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości | str. 11
1.2. Cechy i funkcje nieruchomości | str. 16
1.3. Pojęcie i podział rynku nieruchomości | str. 20
1.4. Czynniki wpływające na rynek nieruchomości | str. 23
1.5. Podmioty funkcjonujące na rynku nieruchomości | str. 28
1.6. Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych | str. 31
Bibliografia | str. 39

Rozdział 2. Finansowanie rynku nieruchomości | str. 41
2.1. Metody finansowania rynku nieruchomości | str. 41
2.2. Ryzyko związane z finansowaniem rynku nieruchomości | str. 50
2.3. Wspieranie finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych | str. 58
2.4. Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych i rynku leasingu nieruchomości | str. 63
Bibliografia | str. 70

Rozdział 3. Charakterystyka strategii inwestowania na rynku nieruchomości | str. 72
3.1. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania | str. 72
3.2. Strategie inwestowania na rynku nieruchomości | str. 75
Bibliografia | str. 87

Rozdział 4. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości | str. 88
4.1. Źródła ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości | str. 88
4.2. Rodzaje ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości | str. 90
Bibliografia | str. 96

Rozdział 5. Ubezpieczenia na rynku nieruchomości | str. 97
5.1. Wprowadzenie | str. 97
5.2. Ubezpieczenia mienia | str. 98
5.3. Ubezpieczenia budowlano-montażowe | str. 105
5.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | str. 108
5.5. Ubezpieczenia kredytów | str. 113
5.6. Gwarancje ubezpieczeniowe | str. 120
Bibliografia | str. 122

Rozdział 6. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 124
6.1. Podstawy prawne pośrednictwa | str. 124
6.2. Warunki uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami | str. 128
6.3. Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami na przykładzie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości | str. 136
6.4. Rynek biur pośrednictwa nieruchomościami | str. 138
Bibliografia | str. 141

Rozdział 7. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami | str. 142
7.1. Podstawy zarządzania nieruchomościami | str. 142
7.2. Formy władania nieruchomościami | str. 145
7.3. Rola zarządcy w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami | str. 162
Bibliografia | str. 166

Rozdział 8. Rzeczoznawca majątkowy | str. 169
8.1. Regulacja prawna zawodu | str. 169
8.2. Definicja rzeczoznawcy majątkowego, uzyskanie i utrata uprawnień | str. 169
8.3. Wykonywanie zawodu | str. 172
8.4. Odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego | str. 176
Bibliografia | str. 181

Rozdział 9. Pozostałe instytucje na rynku nieruchomości | str. 183
9.1. Polska Federacja Rynku Nieruchomości | str. 183
9.2. Polski Związek Firm Deweloperskich | str. 186
9.3. Krajowa izba Gospodarki Nieruchomościami | str. 191
Bibliografia | str. 195

Autorzy | str. 197

Ukryj

Opis:

„Niniejsza książka ma na celu przybliżenie problematyki związanej z rynkiem nieruchomości poprzez usystematyzowanie pojęć, opisanie metod fi nansowania tego rynku, wskazanie niezbędnych produktów ubezpieczeniowych powiązanych z tym rynkiem, a także scharakteryzowanie szerokiego zakresu działań uczestników rynku nieruchomości. Autorzy poruszyli również istotny temat związany z inwestowaniem na rynku
nieruchomości, strategiami inwestycyjnymi oraz ryzykiem z tym związanym. W książce połączono szeroki zakres wiedzy teoretycznej pochodzącej z rozmaitych źródeł z przykładami z praktyki gospodarczej oraz materiałem faktografi cznym”.
Dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
Książka zawiera kompleksową wiedzę, jaką powinien posiadać inwestor zamierzający działać na rynku nieruchomości. Omawia wszystkie informacje istotne dla osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości, porusza także tematy związane z ryzykiem inwestycyjnym, pomagając analitykom kredytowym przy ocenie wniosku kredytowego przewidzieć wszystkie możliwe do zrealizowania rodzaje ryzyka.
Publikacja będzie stanowić interesujące źródło wiedzy nie tylko dla praktyków rynku (pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych), ale także dla osób, które dopiero zamierzają związać się z rynkiem nieruchomości, jak również dla studentów.
Autorzy opracowania są Członkami Honorowymi Koła Naukowego „Economy&Society” działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9298-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 200
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-2688;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów