Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Omówienie bardzo istotnych zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Część z nich weszła w życie 18 września 2015 r., a część zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

więcej

Autorzy: Magdalena Januszewska, Anna Kawecka, Krzysztof Świtała, Krystyna Tymorek, Magdalena Wilczek-Karczewska,
Seria:  Biblioteka Pomocy Społecznej
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2866;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 57,96 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część I
Kalendarium zmian do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Krystyna Tymorek) | str. 11

1. Zmiana od 18 września 2015 r. - ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) | str. 11
2. Zmiana od 1 stycznia 2016 r. | str. 16
2.1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359) | str. 16
2.2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217 z późn. zm.) | str. 23

Część II
Komentarze praktyczne - omówienie poszczególnych zmian | str. 25

1. Zmiany w zakresie egzekucji zobowiązań dłużnika alimentacyjnego oraz podziału środków pochodzących z egzekucji oraz definicji świadczeń nienależnie pobranych (Anna Kawecka) | str. 25
1.1. Egzekucja zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec skarbu państwa z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów | str. 27
1.2. Definicja świadczeń nienależnie pobranych | str. 30
1.3. Tryb dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych | str. 32
1.4. Zmiana w zakresie działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego | str. 34
2. Informatyzacja działań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Magdalena Wilczek-Karczewska) | str. 36
2.1. Zmiany w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy przez właściwego starostę (art. 5 pkt 2 u.z.ś.r.) | str. 37
2.2. Zmiany w zakresie dokumentowania stanu faktycznego (w tym dochodu) w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 5 pkt 3 u.z.ś.r.) | str. 38
2.3. Minister właściwy do spraw rodziny jako organ właściwy w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str. 45
2.4. Uwagi końcowe | str. 46
3. Omówienie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego w kontekście teleinformatyzacji organów administracji publicznej (Krzysztof Świtała | str. 50
4. Świadczenia alimentacyjne z gminy - postępowanie (Magdalena Januszewska) | str. 54
4.1. Uprawnieni do świadczeń | str. 55
4.2. Bezskuteczność egzekucji | str. 57
4.3. Śmierć dłużnika alimentacyjnego | str. 58
4.4. Kryterium dochodowe | str. 58
4.5. Ustalanie dochodu | str. 59
4.6. Utrata i uzyskanie dochodu | str. 60
4.7. Wysokość świadczeń | str. 64
4.8. Przesłanki negatywne | str. 65
4.9. Postępowanie wnioskowe | str. 66
4.10. Okres świadczeniowy | str. 68
4.11. Organ właściwy do wydania decyzji i postępowanie | str. 69
4.12. Nienależnie pobrane świadczenia | str. 70
4.13. Świadczenia po śmierci uprawnionego | str. 72

Część III
Wzory dokumentów (Anna Kawecka) | str. 73

1. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym, i zobowiązania do zwrotu tego świadczenia | str. 73
2. Wzór decyzji w sprawie ustalenia, iż dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym, i zobowiązania do zwrotu | str. 74
3. Wzór decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego | str. 77
4. Wzór decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str. 80
5. Wzór informacji o terminie rozpoczęcia realizacji ostatecznej decyzji wójta gminy oraz o terminach wypłaty świadczeń | str. 83

Część IV
Akty prawne | str. 84

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) | str. 84
2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) - wybór przepisów: art. 1, art. 4-10 | str. 119
2.1. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) - wybór | str. 126
3. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359) - wybór przepisów: art. 5, art. 8-11 | str. 145
3.1. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359) - wybór | str. 156

Ukryj

Opis:

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.

W dziewiątej książce z tej serii omówiono bardzo istotne zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Część z nich weszła w życie 18 września 2015 r., a część zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Najważniejsza z nich dotyczy sposobu odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych należności wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Po nowelizacji należności te są egzekwowane wyłącznie w drodze egzekucji sądowej. Zmieniony został również sposób podziału środków pochodzących z egzekucji oraz definicja świadczeń nienależnie pobranych.

Autorzy przybliżają zasady związane z kolejnym etapem informatyzacji działań w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z tym zmiany w zakresie dokumentowania stanu faktycznego (w tym dochodu), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Od początku 2016 r. wejdą w życie również zmiany w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy przez właściwego starostę.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9939-5 , 164
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: KAM-2866;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów