Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

Kompleksowe omówienie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie na początku 2016 r. oraz tych, które obowiązują już od września 2015 r.

więcej

Autorzy: Anna Kawecka, Krzysztof Świtała, Krystyna Tymorek,
Seria:  Biblioteka Pomocy Społecznej
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2865:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ I
KALENDARIUM ZMIAN DO USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH


Krystyna Tymorek
1. Zmiana obowiązująca od dnia 18 września 2015 r. | str. 13
2. Zmiana obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r. | str. 15
3. Zmiana obowiązująca od dnia 2 stycznia 2016 r. | str. 28

CZĘŚĆ II
KOMENTARZE PRAKTYCZNE OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN


Rozdział 1
Nienależnie pobrane świadczenia po zmianach (Anna Kawecka) | str. 31

1. Definicja świadczeń nienależnie pobranych | str. 32
1.1. Stan dotychczasowy | str. 32
1.2. Stan po 18 września 2015 r. | str. 33
2. Tryb dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych | str. 34
2.1. Stan dotychczasowy | str. 35
2.2. Stan po zmianie obowiązującej od dnia 18 września 2015 r. | str. 35
3. Zwrot nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego | str. 36
3.1. Regulacja prawna do dnia 4 marca 2016 r. | str. 37
3.2. Regulacja prawna od dnia 4 marca 2016 r. | str. 37
4. Procedura stosowania przepisów o koordynacji zabezpieczenia społecznego | str. 38

Rozdział 2
Złotówka za złotówkę - nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych (Anna Kawecka) | str. 40

1. Stan prawny do dnia 31 grudnia 2015 r. | str. 41
2. Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. | str. 41
3. Rozszerzenie pouczenia o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń | str. 44
4. Przepisy przejściowe | str. 45
5. Problemy związane z nowelizacją | str. 46

Rozdział 3
Nowe świadczenie rodzicielskie (Anna Kawecka) | str. 48

1. Komu przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego? | str. 49
1.1. Kiedy ojciec otrzyma świadczenie? | str. 49
1.2. Kiedy mamy do czynienia z porzuceniem dziecka? | str. 50
1.3. Tylko jedno świadczenie i tylko dla jednego z rodziców | str. 50
1.4. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń można pobierać tylko jedno świadczenie | str. 50
2. Kto nie otrzyma świadczenia rodzicielskiego? | str. 51
2.1. Świadczenie rodzicielskie a zasiłek macierzyński | str. 51
2.2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej | str. 51
2.3. Zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem | str. 52
2.4. Pobieranie innego rodzaju świadczeń | str. 52
3. Jak długo będzie wypłacane świadczenie rodzicielskie? | str. 53
3.1. Świadczenie również dla tych, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r. | str. 54
4. Procedura przyznania świadczenia rodzicielskiego | str. 54
4.1. Tylko 3 miesiące na złożenie wniosku! | str. 55
4.2. Gdy wniosek zostanie złożony po terminie 3 miesięcy, świadczenie będzie przyznane na okres odpowiednio krótszy | str. 55
4.3. Świadczenie dla ojca w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka | str. 55
5. Wysokość i sposób obliczenia świadczenia rodzicielskiego | str. 56
5.1. W przypadku bliźniąt wysokość świadczenia się nie zmieni. Dłuższy będzie okres jego pobierania | str. 56
5.2. Gdy matka dziecka ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych | str. 56
5.3. Wysokość świadczenia za niepełny miesiąc kalendarzowy | str. 57
6. Wydanie decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego | str. 58
7. Koszty | str. 59

Rozdział 4
Omówienie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w kontekście teleinformatyzacji organów administracji publicznej (zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 10 lipca 2015 r.) (Krzysztof Świtała) | str. 60


Rozdział 5
Informatyzacja świadczeń rodzinnych (Anna Kawecka) | str. 65

1. Informacje ogólne | str. 65
2. Zmiana w zakresie sposobu składania wniosku | str. 67
3. Rejestr centralny prowadzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej | str. 69
4. Okres obowiązywania zmian | str. 72

CZĘŚĆ III
WZORY DOKUMENTÓW


Wzór decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego po dniu 1 stycznia 2016 r., gdy dziecko urodzone jest w 2015 r. | str. 75
Wzór decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego po dniu 1 stycznia 2016 r. | str. 78
Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, iż świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym i zobowiązaniu do zwrotu | str. 80
Wzór decyzji w sprawie ustalenia, iż dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym i zobowiązania do zwrotu | str. 82
Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego | str. 85
Wzór decyzji w sprawie uchylenia decyzji w trybie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych | str. 87

CZĘŚĆ IV
AKTY PRAWNE I UZASADNIENIA DO USTAW


Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych | str. 93
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw | str. 165
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych | str. 180
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw | str. 196

Ukryj

Opis:

W siódmej książce z tej serii kompleksowo omówiono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie na początku 2016 r. oraz tych, które obowiązują już od września 2015 r. Są one bardzo znaczące, gdyż przynoszą wiele nowych obowiązków dla pracowników jednostek pomocy społecznej.

W sposób przystępny przybliżono zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 r., które dotyczą m.in.:

  • rozszerzenia katalogu świadczeń rodzinnych o nowe świadczenie rodzicielskie, które przysługuje niezależnie od dochodu osobom nie posiadającym prawa do zasiłku macierzyńskiego,
  • teleinformatyzacji organów administracji publicznej – ma to umożliwić załatwianie spraw przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne za pośrednictwem internetu,
  • zasad przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego i wprowadzenia mechanizmu tzw. złotówki za złotówkę. W ten sposób beneficjenci będą mogli otrzymać świadczenia rodzinne również po przekroczeniu kryterium dochodowego.
Uwzględniono również zmiany, które zaczną obowiązywać od 4 marca 2016 r. w zakresie zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9936-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 208
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: KAM-2865:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów