Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Korekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi opatrzony licznymi przykładami poradnik wyjaśniający krok po kroku zasady korygowania kosztów i przychodów.

więcej


Seria:  Vademecum Księgowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 listopada 2015 r.
z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

Kod: KAM-2872:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

CZĘŚĆ I
KOMENTARZ


Rozdział 1
Ograniczenia w korekcie kosztów podatkowych oraz przychodu - zmiany w PIT i CIT | str. 17


1. Korekta przychodów - zasady obowiązujące do końca 2015 r. | str. 17
2. Korekta przychodów - zasady obowiązujące od początku 2016 r. | str. 18
3. Korekta kosztów uzyskania przychodów - zasady obowiązujące . do końca 2015 r. | str. 21
4. Korekta kosztów uzyskania przychodów - zasady obowiązujące . od początku 2016 r | str. 21
5. Podsumowanie | str. 24

Rozdział 2
Korygowanie przychodów związanych z działalnością gospodarczą - co zmieni się od dnia 1 stycznia 2016 r. | str. 25


1. Przychody związane z działalnością gospodarczą i moment . ich powstania | str. 25
2. Co zmieni się od dnia 1 stycznia 2016 r. | str. 28
3. Jak było przed wejściem w życie nowych przepisów | str. 36
3.1. Stanowisko organów podatkowych | str. 36
3.2. Praktyczne konsekwencje stanowiska organów podatkowych | str. 39
3.3. Stanowisko sądów administracyjnych | str. 43
4. Podsumowanie | str. 45

Rozdział 3
Korekta kosztów i przychodów w PIT | str. 46


1. Korekty przychodów i kosztów w aktualnym jeszcze stanie . prawnym - zarys problemu | str. 46
2. Od dnia 1 stycznia 2016 r. korekta korekcie nierówna - przychody | str. 49
3. Po przedawnieniu bez korekty (również bieżącej), a przy zmianie . formy opodatkowania albo zakończeniu działalności - jednak historycznie | str. 54
4. Korekta kosztów według zasad niemal identycznych jak korekta przychodów | str. 55
5. Przepisy przejściowe | str. 57

Rozdział 4
Korekta przychodu w CIT po nowemu - krok po kroku | str. 59


1. Przychód podatkowy | str. 59
2. Konsekwencje braku korekty | str. 68

Rozdział 5
Praktyczne problemy w korygowaniu kosztów uzyskania przychodu w CIT | str. 70


1. Zagadnienia ogólne | str. 70
2. Korekta kosztów in plus a korekta in minus | str. 72
3. Korekta historyczna a korekta w bieżącym rozliczeniu | str. 74
4. Charakter kosztu a korekta | str. 78
5. Korekta kosztów w trakcie roku podatkowego | str. 80
6. Błędy w rozliczeniach a korekta kosztu | str. 81
7. Amortyzacja a korekta kosztów | str. 81
8. Korekta kosztów wyrażonych w walucie obcej | str. 83
9. Brak zapłaty - szczególny przypadek korekty | str. 84
10. Korekta kosztu a problematyka odliczenia VAT | str. 84
11. Podsumowanie | str. 85

Rozdział 6
Korekta kosztów ze względu na uznanie gwarancji lub reklamację towaru oraz środka trwałego | str. 86


1. Moment potrącenia kosztów | str. 86
1.1. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe | str. 86
1.2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów . i rozchodów (PKPiR | str. 87
2. Kiedy można skorygować koszty uzyskania przychodów | str. 87
2.1. Zwrot i obniżenie ceny towarów handlowych | str. 88
2.2. Korekta remanentu sporządzonego na koniec roku | str. 90
2.3. Korekty wpływają na wysokość zaliczek na podatek | str. 90
2.4. Darowizna składników majątku | str. 91
2.5. Moment korekty kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości środka trwałego sfinansowanego dotacją | str. 92
2.6. Wymiana środka trwałego w związku z uznaniem gwarancji | str. 95
3. Moment korekty kosztów z powodu innego niż błąd rachunkowy . lub oczywista omyłka | str. 97

Rozdział 7
Gwarancja i rękojmia w CIT a korekta przychodów i kosztów | str. 100


1. Rękojmia i gwarancja w kodeksie cywilnym | str. 100
2. Skutki podatkowe rękojmi | str. 102
2.1. Odstąpienie od umowy - zmiany dla zbywcy | str. 102
2.2. Odstąpienie od umowy od strony nabywcy | str. 107
2.3. Obniżenie ceny | str. 108
2.4. Wymiana rzeczy na wolną od wad | str. 110
2.5. Usunięcie wady | str. 112
3. Skutki podatkowe gwarancji | str. 113
4. Odszkodowanie | str. 114

Rozdział 8
Korekta deklaracji podatkowej w CIT - co zmieni się od 2016 r. | str. 116


1. Błąd w rozliczeniach przychodów lub kosztów a korekta deklaracji | str. 116
2. Brak błędu a korekta przychodu | str. 118
3. Poniesienie kosztów i zmiana wysokości kosztów a korekta deklaracji | str. 121
4. Procedura korekty deklaracji w CIT | str. 125
5. Podsumowanie | str. 127

Rozdział 9
Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów podatkowych | str. 128


1. Dotychczasowe przepisy budziły wiele zastrzeżeń | str. 128
2. Uwaga na przepisy przejściowe | str. 130

CZĘŚĆ II
ODPOWIEDZI NA PYTANIA


1. W jakim momencie i w jaki sposób dokonać korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej? | str. 133
2. Jak rozliczyć w czasie korektę kosztów bezpośrednio związanych z przychodem, jeśli nie da się jednoznacznie ustalić, kiedy uzyskano odpowiadający im przychód? | str. 136
3. Jak rozliczać koszty i przychody z tytułu odsprzedaży energii i korekt wystawianych przez jej producenta? | str. 138
4. Kiedy powinna nastąpić korekta kosztów uzyskania przychodów? | str. 140
5. Kiedy będzie konieczna korekta poniesionych kosztów uzyskania przychodu? | str. 142
6. Czy zmniejszenie kosztów wynikające z otrzymanej faktury korygującej dotyczące kosztów 2015 r. należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2015 r.? | str. 144
7. W którym momencie zaksięgować fakturę korygującą cenę towaru? | str. 146
8. Czy jeżeli podatnik dokonał zakupu towaru, a następnie otrzymał fakturę korygującą, powinien rozliczyć tę korektę w kosztach uzyskania przychodu? | str. 149
9. Czy każdorazowo otrzymana faktura korygująca powoduje obowiązek sporządzenia korekty zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni? | str. 150
10. W którym okresie należy zaksięgować fakturę korygującą koszty? | str. 152
11. W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę korygującą wystawioną w związku z udzielonym rabatem? | str. 154
12. Czy należy korygować odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, na który podatnik uzyska dofinansowanie? | str. 158
13. Kiedy dokonać korekty w związku ze zwrotem towarów potwierdzonym fakturami korygującymi? | str. 162
14. W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę korygującą wystawioną w związku z ujawnieniem się wady fabrycznej towaru handlowego? | str. 163
15. Jak prawidłowo uwzględnić w kosztach faktury korygujące? | str. 165

CZĘŚĆ III
WYJAŚNIENIA URZĘDOWE


1. Nowe reguły dokonywania korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów korzystne . dla przedsiębiorców - komunikat Ministerstwa Gospodarki | str. 169
2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych w podatkach dochodowych - komunikat Ministerstwa Finansów | str. 170

Ukryj

Opis:

Korekta kosztów i przychodów od lat sprawiała podatnikom wiele trudności. Dotyczyło to zarówno korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i z okoliczności wynikłych po dokonanej transakcji. Od 1 stycznia 2016 r. w zakresie podatków dochodowych zaczną obowiązywać regulacje dotyczące korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Zostaną m.in. uchylone przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów dokonywanej w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub znacznie wydłużonym okresie ich płatności.

Z publikacji dowiesz się:

  • co zmieni się w zakresie korygowania kosztów i przychodów od 1 stycznia 2016 r.,
  • jakie mogą być powody korekty i jak należy ją udokumentować,
  • jak ustalić prawidłową kwotę korekty,
  • jakie mogą się pojawić praktyczne problemy w zakresie dokonywania korekt,
  • jak dokonywać korekty w przypadku gwarancji i reklamacji,
  • jakie konsekwencje będą miały dokonywane korekty kosztów i przychodów na złożone deklaracje,
  • jak należy postępować w zakresie obowiązkowej korekty kosztów od niezapłaconych zobowiązań w okresie przejściowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9924-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 172
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2872:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa