Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu

Publikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede wszystkim zmianom, jakie zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 września 2015 r.

więcej

Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2871:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Akty prawne i orzecznictwo | str. 7

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

Komentarz

1. Zagadnienia wstępne | str. 15
2. Formy nadzoru pedagogicznego | str. 16
3. Wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek | str. 17
4. Ewaluacja | str. 19
5. Kontrola | str. 23
6. Wspomaganie | str. 25
7. Inne zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny | str. 26
8. Zadania dyrektora szkoły lub placówki | str. 27
9. Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego | str. 30
10. Nowe stanowiska w wykazie stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych | str. 32
11. Uwagi końcowe i przejściowe regulacje | str. 34

Procedury

1. Ewaluacja zewnętrzna | str. 37
2. Ewaluacja wewnętrzna | str. 43
3. Kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny - działanie planowe | str. 45
4. Kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny - działanie doraźne | str. 49
5. Kontrola przeprowadzana przez dyrektora jednostki oświatowej - działanie planowe | str. 53
6. Kontrola przeprowadzana przez dyrektora jednostki oświatowej - działanie doraźne | str. 55

Wzory dokumentów

1. Arkusz obserwacji | str. 59
2. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola | str. 61
3. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły | str. 66
4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub przedszkola | str. 72
5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły | str. 75
6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola | str. 86

Autorzy | str. 96

Ukryj

Opis:

Publikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede wszystkim zmianom, jakie zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 września 2015 r. Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczą:
• sposobu i warunków przeprowadzania ewaluacji i kontroli,
• wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek (usunięcia ich z rozporządzenia),
• zakresu zadań dyrektora szkoły dotyczących nadzoru pedagogicznego,
• wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz
• dodania nowych stanowisk do wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych.

Fachowe wyjaśnienia Specjalistów pomogą odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, m.in.:
• W jaki sposób rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego?
• Czy dyrektor może hospitować zajęcia nauczyciela bez wcześniejszego poinformowania?
• W jakim terminie powinna być przeprowadzona rozmowa pohospitacyjna z nauczycielem?
• Czy sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych powinno zawierać także treść zaleceń, jakie otrzymał dyrektor placówki po kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego?
• Czy rada pedagogiczna jest zobowiązana opiniować bądź przyjąć w formie uchwały sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego?

Produkt skierowany jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także nauczycieli.

Zawartość publikacji:
• Komentarze Ekspertów
• Edytowalne wzory dokumentów
• Przykładowe plany nadzoru dla szkół i przedszkoli
• Akty prawne
• Odpowiedzi Specjalistów na najbardziej nurtujące pytania
• Procedury nadzoru pedagogicznego


INFORMACJA O SERII

Seria „ABC Praktyki Prawa Oświatowego” to publikacje szczegółowo omawiające wąskie zagadnienia z zakresu prawa oświatowego, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz przedszkoli. Na każdy tytuł będą składały się następujące elementy: podstawa prawna wraz z praktycznym
komentarzem, wzory pism urzędowych, pytania i odpowiedzi, wzory regulaminów i procedur itp.

Publikacje będą miały na celu ułatwienie prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także będą stanowiły klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych pojawiających się w każdej placówce oświatowej oraz w przedszkolu.

W Serii ukaały się dotychczas następujące tomy:
Kontrola zarządczej w oświacie
Rekrutacji do przedszkoli
Rekrutacji do szkół
Zatrudnianie i zwalnianie w szkołach i przedszkolach
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli
Urlopów wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Odbiorcy:
- dyrektorzy szkół i przeszkoli,
- nauczyciele i wychowawcy,
- pracownicy kuratoriów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9904-3 , Oprawa: miękka , Format: A4 , 98
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-2871:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów