Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Monografia przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych.

więcej

Autorzy: Mariusz Krzysztofek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: KAM-2787:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział 1
Zakres książki. Porównanie tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych. Prawo klientów do prywatności | str. 19


1.1. Zakres książki. Tajemnice zawodowe w instytucjach finansowych | str. 19
1.2. Porównanie tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 22
1.3. Prawo do prywatności klientów instytucji finansowych | str. 28
1.4. Zakres prawa do prywatności w orzecznictwie europejskim | str. 34
1.5. Międzynarodowe i unijne podstawy prawne prawa do prywatności | str. 40

Rozdział 2
Porównanie tajemnicy bankowej i innych tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych z ochroną danych osobowych | str. 44


Rozdział 3
Wyłączenia od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej - udostępnianie danych w celu wykonywania czynności przez instytucję finansową | str. 69


Rozdział 4
Outsourcing a tajemnica zawodowa i ochrona danych osobowych | str. 80


Rozdział 5
Ujawnianie tajemnicy zawodowej na podstawie upoważnienia udzielonego przez podmiot danych | str. 104


Rozdział 6
Wymiana informacji między bankami i innymi instytucjami, bezpośrednio oraz za pośrednictwem rejestrów kredytowych. Przechowywanie informacji o klientach po wygaśnięciu zobowiązania. Przetwarzanie informacji o przestępstwach i danych ich domniemanych sprawców | str. 111


6.1. Bezpośrednia wymiana informacji między bankami i innymi instytucjami | str. 111
6.2. Wymiana informacji za pośrednictwem rejestrów kredytowych i biur informacji gospodarczej | str. 114
6.3. Przechowywanie informacji o klientach po wygaśnięciu zobowiązania | str. 119
6.4. Przetwarzanie informacji o przestępstwach i danych ich domniemanych sprawców | str. 125

Rozdział 7
Dostęp Komisji Nadzoru Finansowego do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 132


Rozdział 8
Dostęp sądu i prokuratora do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 141


8.1. Ujawnienie tajemnicy zawodowej na wniosek sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem | str. 141
8.2. Zawiadomienie prokuratora lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | str. 148
8.3. Dostęp prokuratora do tajemnicy bankowej za pośrednictwem sądu okręgowego | str. 150
8.4. Inne podstawy dostępu prokuratora do tajemnicy bankowej | str. 154
8.5. Dostęp sądu cywilnego do tajemnicy zawodowej | str. 157

Rozdział 9
Dostęp organów kontroli skarbowej do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 159


9.1. Ujawnienie tajemnicy zawodowej na wniosek organów kontroli skarbowej w związku z postępowaniem o przestępstwo | str. 159
9.2. Dostęp organów kontroli skarbowej do tajemnicy zawodowej w ramach kontroli skarbowej | str. 166
9.3. Dostęp organów służby celnej do tajemnicy zawodowej | str. 168

Rozdział 10
Dostęp do tajemnic zawodowych w postępowaniu sprawdzającym na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 170


10.1. Ujawnianie tajemnicy zawodowej w postępowaniu sprawdzającym na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych | str. 170
10.2. Ujawnianie tajemnicy zawodowej na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 173

Rozdział 11
Dostęp Policji do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 178


11.1. Dostęp Policji do tajemnicy zawodowej w sprawach o przestępstwa | str. 178
11.2. Dostęp Policji do tajemnicy zawodowej w sprawach o wykroczenia drogowe | str. 182
11.3. Inne podstawy dostępu Policji do tajemnicy zawodowej | str. 186

Rozdział 12
Dostęp komornika sądowego do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 188


Rozdział 13
Dostęp organów podatkowych, administracyjnych organów egzekucyjnych i organów Służby Celnej do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 195


13.1. Ujawnianie tajemnicy zawodowej organom podatkowym | str. 197
13.2. Ujawnianie tajemnicy zawodowej administracyjnym organom egzekucyjnym | str. 209
13.3. Ujawnianie tajemnicy zawodowej organom Służby Celnej | str. 214

Rozdział 14
Dostęp Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 216


Rozdział 15
Dostęp Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 219


Rozdział 16
Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe | str. 234


Rozdział 17
Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych | str. 253


17.1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą | str. 254
17.2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązku lub uprawnienia wynikającego z przepisów prawa | str. 260
17.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy | str. 261
17.4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach zadań realizowanych dla dobra publicznego | str. 263
17.5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych. Marketing | str. 265
17.6. Zasady przetwarzania danych "wrażliwych" przez instytucję finansową | str. 275

Rozdział 18
Obowiązki informacyjne instytucji finansowej jako administratora danych | str. 281


Rozdział 19
Prawa klientów instytucji finansowej jako podmiotów danych | str. 289


19.1. Roszczenia informacyjne | str. 294
19.2. Roszczenia korekcyjne | str. 298
19.3. Roszczenia zakazowe | str. 300

Rozdział 20
Transfer danych osobowych za granicę | str. 306


20.1. Ramy prawne i podstawowe zasady przekazywania danych osobowych za granicę | str. 306
20.2. Definicja odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych | str. 309
20.3. Wyjątki od zakazu transferu danych do państw trzecich niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony | str. 312
20.4. Standardowe klauzule umowne | str. 317
20.5. Wiążące reguły korporacyjne | str. 321
20.6. Zezwolenie GIODO na transfer danych do państw trzecich niezapewniających adekwatnej ochrony | str. 326
20.7. Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o przekazywaniu danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT | str. 330
20.8. Amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA) | str. 332

Rozdział 21
Bezpieczeństwo danych, nowy status i zadania ABI oraz liberalizacja obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych | str. 336


Zakończenie | str. 343

Orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,interpretacje i decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pisma Komisji Nadzoru Finansowego, interpretacje Grupy Roboczej Art. 29, decyzje Komisji Europejskiej | str. 351

Bibliografia | str. 361

Ukryj

Opis:

Monografia przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych: bankach, oddziałach instytucji kredytowych i banków zagranicznych, SKOK-ach, zakładach ubezpieczeń, funduszach inwestycyjnych.

Publikacja obejmuje problematykę ochrony danych osobowych klientów i pracowników instytucji finansowych: podstawowe zasady przetwarzania danych, obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych i podmiotów przetwarzających je na zlecenie, oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą. W opracowaniu omówiono wpływ ostatnich zmian prawnych na obowiązki instytucji finansowych, m.in.: nowy status i zadania administratorów bezpieczeństwa informacji, liberalizację obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, transfer danych osobowych za granicę oraz marketing telefoniczny. Przedstawiono także skutki reformy ochrony danych w prawie Unii Europejskiej i przełomowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego m.in. "prawa do bycia zapomnianym".

Adresaci:
Książka skierowana jest do administratorów bezpieczeństwa informacji, departamentów compliance i prawnych oraz informatycznych, a także obsługi kadrowej we wszystkich instytucjach finansowych. Ponadto przeznaczona jst dla firm outsourcingowych świadczących usługi instytucjom finansowym. Będzie użyteczna również dla prawników oraz klientów instytucji finansowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9177-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 376
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-2787:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów