Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2015:

Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction

Publikacja przedstawia analizę działalności twórczej internautów, w szczególności dotyczącej opowiadań fanfiction, w świetle obowiązujących przepisów prawnoautorskich.

więcej

Autorzy: Katarzyna Grzybczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 września 2015 r.
Kod: KAM-2811:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Katarzyna Grzybczyk – doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywat-
nego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką prawa cywilnego, autorskiego i prawa reklamy; autorka licznych publikacji z tego zakresu, m.in. Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne (Warszawa 2012), Prawo reklamy (Warszawa 2012).

Książka przedstawia analizę działalności twórczej internautów, w szczególności dotyczącej opowiadań fan? ction,
w świetle obowiązujących przepisów prawnoautorskich.
W monogra? i zaprezentowano m.in.:
– zjawiska socjologiczne i kulturowe w Polsce i na świecie, które powinny być uwzględniane przy ocenie naruszeń praw autorskich;
– najnowsze teorie sztuki i literatury;
– kwestie prawne związane z utworami zależnymi, utworami inspirowanymi czy parodią;
– problematykę fan? ction na tle regulacji prawnych wraz z propozycjami możliwych rozwiązań;
– orzecznictwo amerykańskie, które może być punktem odniesienia w przypadku sporów na tle prawa kontynentalnego;
– propozycje de lege ferenda rozwiązań prawnych dotyczących opowiadań fan?ction.
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, a także pracowników
naukowych oraz studentów prawa, kulturoznawstwa, socjologii czy teorii sztuki. Zainteresuje również wydawców
oraz administratorów stron internetowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9382-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 234
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2811:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów