Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2015:

Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction

Publikacja przedstawia analizę działalności twórczej internautów, w szczególności dotyczącej opowiadań fanfiction, w świetle obowiązujących przepisów prawnoautorskich.

więcej

Autorzy: Katarzyna Grzybczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 września 2015 r.
Kod: KAM-2811:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział I
Opowiadania fanfiction a prawo autorskie | str. 11


1.1. Wprowadzenie | str. 12
1.2. Pojęcie fanfiction | str. 26
1.3. Rodzaje opowiadań fanfiction | str. 32
1.4. Fanfiction a fair use | str. 35
1.5. Fanfiction a dozwolony użytek osobisty | str. 49
1.6. Fanfiction jako parodia | str. 56
1.7. Ograniczenie dozwolonego użytku | str. 73
1.8. Podsumowanie | str. 76

Rozdział II
Koncepcje dzieła literackiego w naukach pozaprawnych - inne spojrzenie | str. 80


2.1. Wprowadzenie | str. 80
2.2. Fenomenologia | str. 88
2.3. Postmodernizm | str. 90
2.3.1. Semiotyka | str. 92
2.3.2. Metalingwistyka i Michaił Bachtin | str. 95
2.3.3. Intertekstualność | str. 97
2.3.4. Dekonstrukcjonizm | str. 103
2.4. Badania kulturowe | str. 104
2.5. Cyfrowy zwrot w humanistyce i sztuce | str. 112
2.5.1. Dzieło literackie w sieci - dzieło zdigitalizowane | str. 113
2.6. Podsumowanie | str. 118
2.6.1. Fanfiction jako dzieło literackie | str. 120
2.6.2. Przypadek Harry'ego Pottera | str. 129

Rozdział III
Kultura konwergencji (partycypacji, uczestnictwa, remiksu) | str. 131


3.1. Wprowadzenie | str. 131
3.2. Kultura konwergencji | str. 132
3.2.1. Web 2.0 | str. 134
3.2.2. Prosument | str. 141
3.2.3. Pro-am | str. 144
3.2.4. Społeczeństwo sieci | str. 151
3.2.5. Konwergencja mediów i technologii | str. 156
3.2.6. Konwergencja prawna | str. 158
3.3. Kultura remiksu | str. 158
3.3.1. Dadaizm | str. 161
3.3.2. Lettryzm i sytuacjonizm | str. 162
3.3.3. Subwersja, twórcza kontestacja, zagłuszanie kultury | str. 167
3.3.4. Mashup | str. 171
3.3.5. Światotworzenie | str. 173
3.4. Kultura fanowska | str. 175
3.5. Podsumowanie | str. 185

Rozdział IV
Wnioski końcowe | str. 187


4.1. Podsumowanie | str. 187
4.2. Propozycje rozwiązań prawnych | str. 195
4.2.1. Redefinicja utworów zależnych | str. 196
4.2.2. Dozwolony użytek osobisty | str. 198
4.2.3. Dozwolony użytek publiczny | str. 201
4.2.4. Ograniczone licencje | str. 203
4.2.5. Organizacje fanowskie | str. 206
4.3. Zakończenie | str. 208

Bibliografia | str. 209

Ukryj

Opis:

Katarzyna Grzybczyk – doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywat-
nego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką prawa cywilnego, autorskiego i prawa reklamy; autorka licznych publikacji z tego zakresu, m.in. Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne (Warszawa 2012), Prawo reklamy (Warszawa 2012).

Książka przedstawia analizę działalności twórczej internautów, w szczególności dotyczącej opowiadań fan? ction,
w świetle obowiązujących przepisów prawnoautorskich.
W monogra? i zaprezentowano m.in.:
– zjawiska socjologiczne i kulturowe w Polsce i na świecie, które powinny być uwzględniane przy ocenie naruszeń praw autorskich;
– najnowsze teorie sztuki i literatury;
– kwestie prawne związane z utworami zależnymi, utworami inspirowanymi czy parodią;
– problematykę fan? ction na tle regulacji prawnych wraz z propozycjami możliwych rozwiązań;
– orzecznictwo amerykańskie, które może być punktem odniesienia w przypadku sporów na tle prawa kontynentalnego;
– propozycje de lege ferenda rozwiązań prawnych dotyczących opowiadań fan?ction.
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, a także pracowników
naukowych oraz studentów prawa, kulturoznawstwa, socjologii czy teorii sztuki. Zainteresuje również wydawców
oraz administratorów stron internetowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9382-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 234
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2811:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów