Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kompleksowe źródło informacji na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Zawiera zarówno precyzyjną analizę przepisów prawnych, jak i przykłady, odwołania do orzecznictwa i praktyki organów podatkowych.

więcej


Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.07.2015
Kod: KAM-2571;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia w przypadku transgranicznego świadczenia usług | str. 19
1. Przepisy polskie a regulacje unijne | str. 20
1.1. Regulacje unijne | str. 20
1.2. Regulacje polskie | str. 21
2. Ustalenie państwa opodatkowania usługi | str. 22
2.1. Zasady ogólne | str. 22
2.1.1. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej | str. 24
2.1.1.1. Stałe miejsce prowadzenia działalności a zakład na gruncie umowy modelowej OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 27
2.1.1.2. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 28
2.2. Zasady szczególne | str. 35
2.2.1. Usługi związane z nieruchomościami | str. 38
2.2.1.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 40
2.2.2. Wstęp na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy świadczone na rzecz podatników | str. 45
2.2.2.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 47
3. Opodatkowanie w Polsce usług nabytych poza terytorium kraju (tzw. import usług) - analiza w ujęciu historycznym na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 r. | str. 48
3.1. Zasady rozliczania importu usług, których miejsce opodatkowania ustalane jest na podstawie zasad ogólnych | str. 50
3.1.1. Podatnik (podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku) | str. 50
3.1.1.1. Świadczenie usług ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej położonego w Polsce | str. 52
3.1.1.2. Import usługi, której miejsce opodatkowania ustalane jest na zasadach ogólnych przez osobę prawną niebędącą podatnikiem VAT | str. 53
3.1.2. Obowiązek podatkowy | str. 54
3.1.2.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 56
3.1.3. Podstawa opodatkowania | str. 57
3.1.3.1. Podstawa opodatkowania w imporcie usług a podatek u źródła | str. 59
3.1.4. Odliczenie podatku naliczonego | str. 60
3.1.4.1. Odliczenie podatku naliczonego na bieżąco | str. 60
3.1.4.2. Odliczenie podatku naliczonego przed upływem terminu przedawnienia | str. 62
3.1.4.3. Zakaz odliczenia podatku naliczonego - import usług z tzw. rajów podatkowych | str. 63
3.1.4.4. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 64
3.1.5. Stawka podatku | str. 65
3.2. Zasady rozliczania importu usług, których miejsce opodatkowania ustalane jest na zasadach szczególnych | str. 65
3.2.1. Podatnik (podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku) | str. 65
3.2.1.1. Świadczenie usług ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej położonego w Polsce | str. 67
3.2.1.2. Import usługi, której miejsce opodatkowania ustalane jest na zasadach szczególnych przez osobę prawną niebędącą podatnikiem VAT | str. 67
3.2.1.3. Import usługi, której miejsce opodatkowania ustalane jest na zasadach szczególnych przez podatnika podatku od wartości dodanej niezarejestrowanego do celów polskiego podatku VAT w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. | str. 68
3.2.1.4. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 69
3.2.2. Obowiązek podatkowy | str. 70
3.2.2.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 72
3.2.3. Podstawa opodatkowania | str. 72
3.2.4. Odliczenie podatku naliczonego | str. 73
3.2.5. Stawka podatku | str. 73
3.3. Zasady rozliczania importu usług, których miejsce opodatkowania ustalane jest na zasadach szczególnych - usługi związane z nieruchomościami | str. 74
3.3.1. Podatnik (podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku) | str. 74
3.3.1.1. Świadczenie usług ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej położonego w Polsce | str. 75
3.3.1.2. Import usługi, której miejsce opodatkowania ustalane jest na zasadach szczególnych przez osobę prawną niebędącą podatnikiem VAT | str. 75
3.3.1.3. Import usługi, której miejsce opodatkowania ustalane jest na zasadach szczególnych przez podatnika podatku od wartości dodanej niezarejestrowanego do celów polskiego podatku VAT w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. | str. 75
3.3.1.4. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 76
3.3.2. Obowiązek podatkowy | str. 76
3.3.2.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 78
3.3.3. Podstawa opodatkowania | str. 78
3.3.4. Odliczenie podatku naliczonego | str. 78
3.3.5. Stawka podatku | str. 78
3.4. Dokumentowanie importu usług | str. 79
3.4.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 80
3.5. Ewidencja | str. 80
3.6. Rozliczenie importu usług w deklaracji VAT | str. 81
3.6.1. Rozliczenia dokonywane przez podatników VAT czynnych | str. 81
3.6.1.1. Usługi, których miejsce opodatkowania ustala się na zasadach ogólnych | str. 83
3.6.1.2. Usługi, których miejsce opodatkowania ustala się na zasadach szczególnych (w tym usługi związane z nieruchomościami) | str. 84
3.6.2. Rozliczenia dokonywane przez inne podmioty niż podatnicy VAT czynni | str. 85
3.6.2.1. Usługi, których miejsce opodatkowania ustala się na zasadach ogólnych | str. 85
3.6.2.2. Usługi, których miejsce opodatkowania ustala się na zasadach szczególnych (w tym usługi związane z nieruchomościami) | str. 86
3.7. Korekta rozliczeń | str. 86
3.7.1. Zasady korygowania rozliczeń z tytułu importu usług | str. 86
3.7.1.1. Korygowanie importu usług na podstawie faktur wewnętrznych wystawianych do dnia 31 grudnia 2012 r., względnie do dnia 31 grudnia 2013 r. | str. 88
3.7.1.2. Korygowanie importu usług na podstawie faktur od kontrahentów (brak faktur wewnętrznych) od dnia 1 stycznia 2013 r., względnie od dnia 1 stycznia 2014 r. | str. 90
3.7.2. Kurs dla celów korekty importu usług | str. 92
3.7.3. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 92
3.8. Korekta podatku naliczonego z tytułu importu usług przez dłużnika | str. 97
3.8.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 98

Rozdział 2. Mechanizm odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy towarów opodatkowanej na terytorium kraju dokonywanej przez podatnika zagranicznego | str. 99
1. Wprowadzenie | str. 99
2. Przepisy polskie a regulacje unijne | str. 101
2.1. Regulacje unijne | str. 101
2.2. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 105
3. Regulacje polskie | str. 106
3.1. Stan prawny obowiązujący do dnia 30 czerwca 2011 r. | str. 106
3.2. Stan prawny obowiązujący od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r. | str. 112
3.3. Stan prawny obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2013 r. | str. 112
3.4. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 113
4. Schemat analizy przesłanek zastosowania odwrotnego obciążenia | str. 114
4.1. Dostawa towarów | str. 116
4.1.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 122
4.2. Dostawa towarów z montażem | str. 123
4.2.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 128
4.3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca | str. 138
4.3.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 141
4.4. Dostawy łańcuchowe a mechanizm odwrotnego obciążenia | str. 146
4.5. Ustalenie miejsca opodatkowania dostawy towarów | str. 147
4.5.1. Miejsce opodatkowania dostawy | str. 147
4.5.1.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 150
4.5.2. Miejsce opodatkowania dostawy towarów z montażem | str. 152
4.5.2.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 153
4.6. Podmiot dokonujący dostawy towarów | str. 155
4.6.1. Podatnik | str. 155
4.6.1.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 156
4.6.1.2. Dostawca niemający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a także niezarejestrowany na potrzeby podatku VAT na terytorium kraju | str. 159
4.6.2. Nabywca towarów | str. 164
4.6.2.1. Nabywca jako podatnik w rozumieniu art. 15 u.p.t.u. | str. 164
5. Obowiązek podatkowy | str. 167
5.1. Obowiązek podatkowy według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. | str. 168
5.2. Obowiązek podatkowy według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. | str. 170
5.3. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 171
6. Podstawa opodatkowania | str. 177
6.1. Elementy szczególne uwzględniane w podstawie opodatkowania | str. 185
6.2. Upusty, rabaty itp. | str. 187
6.3. Szacowanie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 32 u.p.t.u. | str. 188
6.4. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 190
7. Stawki VAT | str. 193
8. Korekty rozliczeń | str. 194
9. Podatek należny jako podatek naliczony | str. 194
9.1. Podatek naliczony przy odwrotnym obciążeniu | str. 196
9.2. Moment odliczenia podatku naliczonego | str. 197
9.3. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 199
10. Dokumentowanie nabycia towarów nabytych w wyniku dostawy towarów rozliczanych w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia | str. 200
10.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 201
11. Ewidencja na potrzeby podatku VAT | str. 203
12. Rozliczenie w deklaracji VAT | str. 203
12.1. Podatnicy VAT czynni | str. 203
12.2. Rozliczenia dokonywane przez inne podmioty niż podatnicy VAT czynni | str. 205
13. Korekty przy odwrotnym obciążeniu w związku z ulgą na "złe długi" | str. 206
13.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 208

Rozdział 3. Mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych | str. 212
1. Przepisy polskie a regulacje unijne | str. 212
2. Dostawa i nabycie towarów wrażliwych oraz świadczenie i nabycie usług w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych | str. 214
2.1. Zasady rozliczania dostawy i nabycia towarów tzw. wrażliwych oraz świadczenia i nabycia usług w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych | str. 214
2.1.1. Podatnik (podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku) | str. 214
2.1.1.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 220
2.1.2. Obowiązek podatkowy | str. 221
2.1.3. Podstawa opodatkowania | str. 222
2.1.4. Odliczenie podatku naliczonego | str. 222
2.1.4.1. Odliczenie podatku naliczonego przed upływem terminu przedawnienia | str. 223
2.1.5. Stawka podatku | str. 224
2.2. Dokumentowanie krajowych transakcji podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia | str. 224
2.2.1. Dokumentowanie transakcji przez dostawcę towaru lub świadczącego usługę | str. 224
2.2.2. Dokumentowanie transakcji przez nabywcę towaru lub usługi | str. 225
2.3. Ewidencja | str. 226
2.4. Rozliczenie w deklaracji VAT | str. 226
2.4.1. Rozliczenia dokonywane przez podatników VAT czynnych | str. 226
2.4.1.1. Rozliczenie przez dostawcę towaru lub świadczącego usługę | str. 228
2.4.1.2. Rozliczenie przez nabywcę towaru lub usługi | str. 228
2.4.1.3. Rozliczenia dokonywane przez inne podmioty niż podatnicy VAT czynni | str. 229
2.5. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym | str. 229
2.6. Korekta rozliczeń | str. 230
2.6.1. Korekta dokonywana przez dostawcę towarów bądź świadczącego usługę | str. 230
2.6.2. Korekta dokonywana przez nabywcę towarów bądź usługi | str. 231
2.6.3. Korekta transakcji krajowej podlegającej odwrotnemu obciążeniu VAT błędnie rozliczonej na zasadach ogólnych z naliczeniem podatku | str. 232
2.6.3.1. Charakter faktury dotyczącej transakcji podlegającej odwrotnemu obciążeniu z wykazanym podatkiem VAT | str. 233
2.6.3.2. Rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury, o której mowa w art. 108 ust. 1 u.p.t.u. | str. 234
2.6.3.3. Korekta faktury, o której mowa w art. 108 u.p.t.u. | str. 234
2.6.3.4. Odzyskanie podatku zapłaconego do organu podatkowego w związku z wystawieniem faktury, o której mowa w art. 108 ust. 1 u.p.t.u. | str. 235
2.6.3.5. Schemat postępowania przez dostawcę towarów bądź świadczącego usługę | str. 236
2.6.3.6. Korekta dokonywana przez nabywcę towarów bądź usługi | str. 236
2.6.4. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 238
2.7. Korekta podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów tzw. wrażliwych oraz usług w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych przez dłużnika | str. 241
2.7.1. Orzecznictwo i praktyka organów podatkowych | str. 242

Rozdział 4. Porównanie przepisów krajowych i unijnych | str. 244
1. Rozliczenie podatku należnego VAT (podatnik - podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku należnego) | str. 244
1.1. Przepisy polskie | str. 244
1.2. Przepisy unijne | str. 252
2. Rozliczenie podatku naliczonego VAT | str. 266
2.1. Przepisy polskie | str. 266
2.2. Przepisy unijne | str. 289

Bibliografia | str. 291

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowe źródło informacji na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) podatkiem VAT. Zawiera zarówno precyzyjną analizę przepisów prawnych, jak i przykłady, odwołania do orzecznictwa i praktyki organów podatkowych, czyniąc publikację pomocnym narzędziem w praktycznej codziennej pracy.

Omówiono w niej działanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do:

  • świadczenia usług w ramach transgranicznych modeli współpracy (tzw. import usług);
  • dostaw towarów w ramach transgranicznych modeli współpracy;
  • dostaw towarów tzw. wrażliwych oraz
  • świadczenia usług w ramach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w ramach transakcji krajowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9265-5 , 292
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2571;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa