Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych

Publikacja omawia niezwykle aktualne zagadnienie jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

więcej

Autorzy: Aleksy Pocztowski (red. naukowy), Alicja Miś, Joanna Purgał-Popiela, Beata Buchelt, Marcin Karwiński, Urban Pauli,
Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0925:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

1. Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi | str. 13
Aleksy Pocztowski

Globalny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi | str. 13
Istota i cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi | str. 16
Podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych | str. 21
Nurty rozwojowe międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi | str. 24
Wyzwania stojące przed międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi | str. 27

2. Międzynarodowe rynki pracy | str. 29
Beata Buchelt

Istota rynku pracy | str. 29
Uwarunkowania międzynarodowych rynków pracy | str. 32
Międzynarodowe migracje | str. 36
Rosnące zatrudnienie w sektorze usług | str. 39
Bezrobocie wśród osób młodych | str. 42
Zacieśnianie się współpracy na międzynarodowych rynkach pracy | str. 45
Relacje między rynkiem pracy a zarządzaniem zasobami ludzkimi w perspektywie międzynarodowej | str. 46

3. Kariery ponad granicami | str. 49
Alicja Miś

Współczesna teoria kariery | str. 49
Konceptualizacja kariery globalnej | str. 50
Model kariery globalnej Peiperl i Jonsen | str. 52
Kompetencje globalne jako podstawa kariery | str. 54
Ścieżka kariery globalnej w perspektywie dualnej | str. 56
System karier w organizacji międzynarodowej: struktura i instrumentarium | str. 59

4. Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi | str. 66
Urban Pauli

Kontekst zarządzania kompetencjami | str. 66
Podejście do definiowania kompetencji | str. 68
Definicja kompetencji | str. 70
Cele i funkcje modeli kompetencyjnych | str. 72
Sposoby budowania modeli kompetencyjnych | str. 74
Kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej | str. 77
Integrowanie procesów personalnych z wykorzystaniem modeli kompetencyjnych | str. 80

5. Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych | str. 85
Tomasz Sapeta

Planowanie zatrudnienia | str. 85
Rekrutacja kandydatów do pracy | str. 88
Proces selekcji | str. 92
Formy zatrudnienia | str. 95
Zwolnienia pracowników | str. 97

6. Delegowanie pracowników za granicę w przedsiębiorstwach międzynarodowych | str. 101
Joanna Purgał-Popiela

Znaczenie misji zagranicznych w rozwoju międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa | str. 101
Rodzaje misji zagranicznych ze względu na kierunek delegowania | str. 107
Rodzaje misji zagranicznych ze względu na czas pobytu w innej lokalizacji | str. 109
Charakterystyka osób delegowanych za granicę | str. 112
Organizacyjne wsparcie pracowników delegowanych za granicę | str. 113

7. Adaptacja pracownicza w międzynarodowym środowisku pracy | str. 117
Iwona Kubica

Cechy międzynarodowego środowiska pracy | str. 117
Istota i rodzaje adaptacji do pracy | str. 118
Wprowadzenie do organizacji międzynarodowej | str. 120
Adaptacja w procesie pracy | str. 125
Zmiana pracy - adaptowalność jednostki | str. 128
Pomiar efektywności programów adaptacyjnych w firmach międzynarodowych | str. 130

8. Zarządzanie efektywnością pracy | str. 132
Beata Buchelt, Grzegorz Łukasiewicz

Istota koncepcji zarządzania efektywnością pracy | str. 132
Uwarunkowania systemu zarządzania przez efekty | str. 136
Funkcjonalny wymiar zarządzania przez efekty | str. 143
Podmioty zarządzania przez efekty | str. 147

9. Rozwój pracowników | str. 150
Urban Pauli

Cele i funkcje działalności rozwojowej | str. 150
Przedmiot i tematyka szkoleń | str. 153
Organizacja działań szkoleniowych | str. 156
Metody szkolenia pracowników | str. 161
Rola szkoleń w zarządzaniu wiedzą w organizacji międzynarodowej | str. 164

10. Wynagradzanie pracowników | str. 166
Tomasz Sapeta

Determinanty kształtowania wynagrodzeń w kontekście międzynarodowym | str. 166
Zastosowanie formuł w tworzeniu pakietów wynagrodzeń | str. 172
Kształtowanie struktury wynagrodzeń | str. 178

11. Kulturowe uwarunkowania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi | str. 183
Małgorzata Machaczka

Geneza, pojęcie i typologie kultury organizacyjnej | str. 183
Funkcje kultury organizacyjnej | str. 190
Różnorodność kulturowa w przedsiębiorstwach międzynarodowych | str. 192
Modele relacji międzykulturowych i typologia zróżnicowanych kultur organizacyjnych | str. 195
Zmiana kultury organizacyjnej w kontekście międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi | str. 197

12. Technologie informatyczne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi | str. 201
Marcin Karwiński

Geneza i rozwój systemów informatycznych | str. 201
System informatyczny w przedsiębiorstwie | str. 203
Zastosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową | str. 206
Użytkownicy systemu informatycznego w przedsiębiorstwie | str. 211
Kryteria zakupu oprogramowania komputerowego | str. 213
Wirtualizacja zarządzania | str. 214

Bibliografia | str. 217

Indeks | str. 239

O autorach | str. 243

Ukryj

Opis:

Książka omawia niezwykle aktualne zagadnienie jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Prawdziwe wyzwanie dla menedżerów takich przedsiębiorstw stanowi większa złożoność otoczenia i niepewność towarzysząca prowadzeniu działań poza granicami kraju pochodzenia. Wykonywanie zadań przez pracowników znajdujących się w różnych miejscach, często odległych od siebie geograficznie i kulturowo, wymaga także opracowania i wdrożenia adekwatnych strategii i metod zarządzania zasobami ludzkimi.
Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.:

• genezę i istotę międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,
• czynniki determinujące funkcjonowanie międzynarodowych rynków pracy oraz występujące na nich tendencje,
• rozwój pracowników i przebieg kariery w firmach międzynarodowych,
• wykorzystanie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych,
• strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
• delegowanie pracowników na misje zagraniczne oraz ich adaptację w nowym środowisku pracy,
• zarządzanie efektywnością pracy w środowisku międzynarodowym,
• kształtowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych i zatrudniających pracowników z różnych krajów,
• wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych.

Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, dyrektorów i menedżerów przedsiębiostw działających na rynkach międzynarodowych, a także osób zajmujących się naukowo tym zagadnieniem, które znajdą w niej wiele informacji na temat doskonalenia metod zarządzania zasobami ludzkimi.


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9203-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 244
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0925:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów