Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Proces inwestycji budowlanych

Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.

więcej

Autorzy: Mirosław Wincenciak, Artur Kosicki, Mariusz Rypina, Alicja Plucińska-Filipowicz (red. naukowy), Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński, Marek Wierzbowski (red. naukowy),
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  20 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-2785;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,53 zł. ( Oszczędzasz: 16,63 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz, Kamil Buliński
Instytucjonalne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie | str. 9

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Instytucjonalne znaczenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego | str. 26

Tomasz Filipowicz, Adrian Sypnicki
Wpływ zmian granic administracyjnych gminy na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | str. 35

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych | str. 48

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz
Wszczęcie postępowania w sprawach inwestycji budowlanych | str. 55

Tomasz Filipowicz
Prywatnoprawne aspekty projektu budowlanego | str. 68

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Etapowanie inwestycji budowlanych | str. 83

Kamil Buliński, Tomasz Filipowicz
Problematyka odstępstwa od pozwolenia na budowę | str. 91

Kamil Buliński
Sprzeciw jako odrębna instytucja w sprawach budowlanych | str. 99

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz
Problematyka postępowania naprawczego | str. 109

Mirosław Wincenciak
Upływ czasu jako okoliczność uchylająca obowiązek legalizacji tzw. samowoli budowlanej | str. 156

Wojciech Jacyno, Joanna Rewkowska
Znaczenie stabilności rozstrzygnięć administracyjnych w budownictwie (nadzwyczajne postępowania administracyjne i ich konsekwencje) | str. 165

Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Przewlekłość w sprawach inwestycji budowlanych | str. 184

Piotr Otawski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - relacja do innych decyzji w toku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia | str. 193

Mariusz Rypina, Adrian Sypnicki
Propozycje nowych regulacji z zakresu ochrony krajobrazu (w tym ochrony widoku) | str. 206

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Koszty w sprawach administracyjnych | str. 225

Bibliografia | str. 245

Wykaz orzeczeń sądów i trybunałów | str. 249

Ukryj

Opis:

Marek Wierzbowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; specjalista w zakresie prawa gospodarczego, w tym kolejowego.
Alicja Plucińska-Filipowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka publikacji z dziedziny materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Pozostali autorzy to wybitni znawcy omawianej tematyki, są to: doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifikacjach, wybitni prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich jego szczeblach.

Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania. Książka składa się 16 artykułów, z których każdy stanowi zamknięte zagadnienie. Wszystkie teksty jednak pozostają w bezpośrednim związku z problematyką inwestycji budowlanych.
Opracowanie zostało przygotowane z myślą o uczestnikach procesu budowlanego, pracownikach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach zajmujących się doradztwem prawnym i świadczących pomoc prawną, a także pracownikach nauki i studentach wydziałów prawa oraz uczelni technicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9259-4 , 256
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: KAM-2785;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów