Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. - reguł procesu karnego.

więcej

Autorzy: Piotr Kardas (red. naukowy), Jacek Giezek (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: KAM-2796:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej (Jacek Giezek, Piotr Kardas) | str. 13

Część I
Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny


O potrzebie zmiany paradygmatu obrony w sprawach karnych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego - kilka uwag o ustawowych determinantach powinności obrońcy w postępowaniu karnym (Piotr Kardas) | str. 41

Odpowiedzialność obrońcy za wynik postępowania dowodowego na rozprawie w świetle zmian kodeksu postępowania karnego (Paweł Wiliński) | str. 73

Granice prawa do obrony i działań obrończych w procesie karnym (Jerzy Skorupka) | str. 86

Konsensualizm w procesie karnym a zasady etyki adwokackiej (Jacek Giezek) | str. 118

Spojrzenie obrońcy na sumienie sędziowskie i prawdę formalną w kontradyktoryjnym procesie karnym (Andrzej Michałowski) | str. 134

Bierność obrońcy w kontradyktoryjnym procesie karnym przesłanką jego odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odszkodowawczej w kontekście pozycji adwokata w świetle ostatnich zmian procedur (Andrzej Malicki) | str. 138

Etyka prokuratorska a kontradyktoryjny proces karny (Robert Hernand) | str. 156

Część II
Tajemnica adwokacka


Konstytucyjne podstawy tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego (Paweł Wiliński) | str. 165

Tajemnica adwokacka - wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnicą adwokacką (Jacek Giezek) | str. 184

O dysponowaniu tajemnicą obrońcy oraz jej granicach - perspektywa sądowa (Wojciech Kociubiński) | str. 199

O dysponowaniu tajemnicą adwokacką oraz jej granicach - perspektywa adwokacka (Andrzej Malicki) | str. 214

Tajemnica adwokacka a procesowe zakazy dowodowe (Piotr Kardas) | str. 225

Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a interes klienta w jej ujawnieniu (Małgorzata Kożuch) | str. 262

Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a kolizja interesów adwokata i jego klienta (Łukasz Chojniak) | str. 279

Część III
Tajemnica adwokacka a kontradyktoryjny proces karny - głosy w dyskusji


Tajemnica obrończa a tajemnica adwokacka (Jacek Izydorczyk) | str. 297

Tajemnica adwokacka. W poszukiwaniu kontratypów wyłączających bezprawność dyscyplinarną (Radosław Baszuk) | str. 305

Ochrona tajemnicy profesjonalnego pełnomocnika na przedpolu stosunku obrończego (Dagmara Gruszecka) | str. 321

Rzecz o wybranych prawnokarnych aspektach ujawniania przez adwokata informacji pozyskanych wskutek świadczenia przez niego pomocy prawnej - ujęcie materialnoprawne i procesowe (Szymon Tarapata) | str. 339

Ochrona wiadomości objętych tajemnicą adwokacką w kontekście informacji przekazywanych przez obrońcę i jego mandanta tzw. biegłemu prywatnemu w świetle nowelizacji procedury karnej (Michał Rams) | str. 376

Tajemnica zawodów zaufania publicznego a Konstytucja RP. Kilka uwag na kanwie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (Marek Sławiński) | str. 391

Funkcjonalne rozumienie tajemnicy adwokackiej oraz jej gwarancje w procesie karnym (Katarzyna Witkowska-Moździerz) | str. 413

Granice dowodowej aktywności adwokata - pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w znowelizowanym procesie karnym (Konrad Lipiński, Paweł Zagiczek) | str. 425

Bibliografia | str. 437

Ukryj

Opis:

Jacek Giezek ? profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego; adwokat prowadzący od ponad 20 lat kancelarię adwokacką we Wrocławiu, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej i wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej przy NRA, członek Komitetu Redakcyjnego „Palestry”. Autor ponad 140 publikacji dotyczących przede wszystkim problematyki prawa karnego materialnego, w szczególności teoretycznych oraz dogmatycznych zagadnień nauki o przestępstwie, a także wybranych etycznych oraz procesowych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. Redaktor oraz współautor komentarza do kodeksu karnego, współautor podręcznika do prawa karnego materialnego oraz komentarza do przepisów karnych kodeksu spółek handlowych.
Piotr Kardas ? profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji Legislacyjnej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Etyki Zawodowej NRA. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”. Autor ponad 260 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, teorii prawa, prawa karnego procesowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, problematyki harmonizacji i unifikacji prawa karnego w ramach struktur europejskich, prawa karnego międzynarodowego, prawa karnego skarbowego, etycznych standardów wykonywania zawodów prawniczych oraz zagadnień ustrojowych prokuratury i adwokatury.

Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy ? zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. ? reguł procesu karnego.
Zagadnienia te są analizowane w kontekście podstaw konstytucyjnych, kontradyktoryjnych reguł prowadzenia postępowania karnego oraz wyzwań wynikających ze zmienionych regulacji proceduralnych.
Autorzy po raz pierwszy odnoszą się do najbardziej kontrowersyjnych i zarazem znaczących w praktyce stosowania prawa aspektów etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej i tajemnicy obrończej. Przedstawiają wiele propozycji interpretacyjnych i wskazówek dotyczących sposobu postępowania w różnorodnych sytuacjach procesowych, a także pogłębione analizy teoretyczne i dogmatyczne.
Czytelników szczególnie zainteresuje omówienie wynikających ze znowelizowanej procedury karnej standardów etycznych oraz nowych obowiązków obrońcy zmuszających do większej niż dotychczas aktywności procesowej.
Książka jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich. Będzie przydatna również dla teoretyków prawa karnego i studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9306-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 452
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2796:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów