Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy

W poradniku w sposób przystępny i kompleksowy omówione zostały wszystkie przedmiotowe zmiany, w tym związane z systemem funkcjonowania urlopów rodzicielskich, a mianowicie rezygnację z likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i włączenie go do wymiaru urlopu rodzicielskiego.

więcej

Autorzy: Joanna Kaleta, Agata Kamińska, Magdalena Kostrzewa, Monika Latos-Miłkowska, Małgorzata Skibińska, Michalina Sobczak, Barbara Tomaszewska, Paulina Zawadzka-Filipczyk,
Seria:  Poradniki Kadrowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2861:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ I
KOMENTARZE PRAKTYCZNE | str. 11


Rozdział 1
Prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego dla pracownika-ojca wychowującego dziecko - zmiany obowiązujące od 14 sierpnia 2015 r. | str. 13

1. Ojciec zyska prawo do urlopu macierzyńskiego, gdy matka porzuci dziecko, gdy jest niezdolna do samodzielnej egzystencji lub w przypadku jej śmierci | str. 13
2. Za czas urlopu ojciec otrzyma zasiłek macierzyński | str. 17
3. Obowiązywanie | str. 18
4. Podstawa prawna | str. 18

Rozdział 2
Nowe zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców | str. 19

1. Obecny stan prawny | str. 19
2. Nowe zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców | str. 21
3. Przepisy przejściowe | str. 24
3.1. Przepisy przejściowe określone w u.z.ś.p. przy założeniu, że ustawa z dnia 25 września 2015 r. nie wejdzie w życie | str. 26
3.2. Przepisy przejściowe przy założeniu, że ustawa z dnia 25 września 2015 r. wejdzie w życie | str. 27
4. Etap legislacyjny | str. 28
5. Podstawa prawna | str. 28

Rozdział 3
Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - zmiany od 2 stycznia 2016 r. | str. 29

1. Wprowadzenie | str. 29
2. Zakres zmian związanych z zakazem dyskryminacji w związku z obowiązkami rodzinnymi | str. 30
3. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 30
4. Powiększenie katalogu podstawowych obowiązków pracownika | str. 31
5. Wprowadzenie elastycznych rozwiązań w zakresie systemów czasu pracy | str. 31
6. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników | str. 32
7. Wydłużenie okresu na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego | str. 33
8. Zmiany w systemie urlopów związanych z rodzicielstwem | str. 34
9. Etap legislacyjny | str. 36

Rozdział 4
Zmiany w urlopach dla rodziców oraz inne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich obowiązujące od 2 stycznia 2016 r. | str. 37

1. Zmiany w urlopach macierzyńskich | str. 37
1.1. Gdy matka zrezygnuje, urlop macierzyński wykorzysta ojciec na działalności lub zleceniobiorca | str. 37
1.2. Gdy z urlopu macierzyńskiego zrezygnuje matka niebędąca pracownicą | str. 38
1.3. Urlop macierzyński nie tylko dla matki lub ojca dziecka | str. 39
1.4. Przerwanie urlopu macierzyńskiego na skutek hospitalizacji matki | str. 41
1.5. Urlop macierzyński wykorzysta ojciec, również gdy matka nie miała do niego prawa | str. 42
1.6. Urlop macierzyński w razie porzucenia dziecka przez matkę | str. 43
2. Zmiany w urlopie rodzicielskim | str. 44
3. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą | str. 46
4. Zmiany w urlopie ojcowskim | str. 48
5. Zmiany w urlopie wychowawczym | str. 49
6. Zmiany dni wolnych na opiekę nad dzieckiem | str. 50
7. Dokumentacja | str. 51
8. Uprawnienia rodzicielskie - porównanie zmian | str. 51

Rozdział 5
Wykazywanie w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie ojcowskim | str. 54


Rozdział 6
Dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem | str. 57


CZĘŚĆ II
ODPOWIEDZI NA PYTANIA | str. 61


CZĘŚĆ III
AKTY PRAWNE | str. 77


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str. 79

Uzasadnienie zmian zawartych w projekcie ustawy. Druk sejmowy 3288 | str. 267

Ukryj

Opis:

Na początku 2016 r. - w styczniu wejdą w życie kolejne istotne zmiany przepisów kodeksu pracy, które dotyczą uprawnień rodzicielskich. Celem ich wprowadzenia jest ułatwienie pracownikom godzenia życia zawodowego z realizacją obowiązków rodzicielskich. Spowodują również uproszczenie i uporządkowanie przepisów związanych z urlopami rodzicielskimi.

W poradniku w sposób przystępny i kompleksowy omówione zostały wszystkie przedmiotowe zmiany, w tym związane z systemem funkcjonowania urlopów rodzicielskich, a mianowicie rezygnację z likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i włączenie go do wymiaru urlopu rodzicielskiego. Nowe przepisy wprowadzają możliwość wydłużenia terminu, w którym można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Kolejnym nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez nowelizację, a przedstawionym w publikacji jest wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego, w sytuacji łączenia urlopu z pracą u pracodawcy, który tego urlopu udzielił czy wprowadzenie możliwości wykorzystania urlopu rodzicielskiego w częściach nienastępujących bezpośrednio po sobie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9683-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 316
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2861:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów