Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach. Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek

Od 1 stycznia 2016 r. w istotny sposób zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

więcej

Autorzy: Michał Culepa, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Małgorzata Kozłowska, Magdalena Skalska, Barbara Tomaszewska,
Seria:  Poradniki Kadrowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2809:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Spis treści | str. 5

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ I
OSKŁADKOWANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH


Komentarz
Rozdział 1
Umowy zlecenia - oskładkowanie od 2016 roku | str. 13


Rozdział 2
Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r. | str. 18

2.1. Obecne zasady | str. 18
2.2. Od stycznia 2016 r. tak samo, ale inaczej! | str. 19
2.2.1. Zasady nadal obowiązujące | str. 19
2.2.2. Nowy bardzo ważny warunek! | str. 19
2.3. Umowa zlecenie | str. 19
2.4. Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem | str. 20
2.4.1. W czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i bezpłatnego nie obowiązuje status własnego pracownika | str. 21
2.5. Umowa zlecenie zawarta z osobą, która nie ma równocześnie innych tytułów do ubezpieczeń | str. 22
2.6. Umowa zlecenie zawarta z osobą będącą jednocześnie pracownikiem innego podmiotu | str. . 23
2.7. Umowa o pracę po umowie zlecenia | str. 25
2.8. Równoczesne wykonywanie dwóch lub więcej umów zleceń | str. 26
2.9. Umowa zlecenie z emerytem lub rencistą | str. 27
2.10. Umowa zlecenie i działalność gospodarcza | str. 28
2.11. Umowa zlecenie zawarta ze studentem lub uczniem | str. 30
2.12. Umowy zlecenia do 200 zł | str. 33
2.13. Koszty uzyskania przychodu od umowy zlecenia | str. 35
2.14. Składki od umów zleceń finansowane przez zleceniodawcę | str. 35
2.15. Składka na ubezpieczenie wypadkowe | str. 36
2.16. Umowy cywilnoprawne a składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 36
2.17. Zwolnienie przedsiębiorców z odprowadzania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 36
2.18. Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy z uwagi na przedsiębiorcę | str. 37
2.19. Minimalne wynagrodzenie a składka na Fundusz Pracy | str. 37
2.20. Zwolnienie z odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwagi na wiek | str. 38
2.21. Zwolnienie z odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwagi na rodzaj ubezpieczeń | str. 38
2.22. Umowy o dzieło bez zmian | str. 39
2.23. Podstawa prawna | str. 39
Pytania i odpowiedzi | str. 40

CZĘŚĆ II
SKŁADKI ZUS OD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH


Komentarz
Rozdział 1
Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych | str. 55

Nowe kody tytułów ubezpieczenia | str. 57
Pytania i odpowiedzi | str. 58

CZĘŚĆ III
OSKŁADKOWANIE PRZYCHODÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU


Komentarz
Rozdział 1
Członek zarządu spółki akcyjnej prowadzący działalność gospodarczą powinien być oskładkowany jako menadżer - omówienie orzeczenia | str. 87


Rozdział 2
Składki za członka zarządu spółki prawa handlowego | str. 91

2.1. Członek zarządu bez składek | str. 91
2.2. Członek zarządu jako zleceniobiorca | str. 92
2.3. Umowa o świadczenie usług wykonywana w ramach działalności gospodarczej | str. 93
2.4. Menadżer jako pracownik | str. 96

CZĘŚĆ IV
AKTY PRAWNE


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 101
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw | str. 236
Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2242) | str. 242
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III UZP 2/15 | str. 271

Ukryj

Opis:

Od 1 stycznia 2016 r. w istotny sposób zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał płacić składki od tych umów, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W książce w przystępny sposób omówiono problematykę oskładkowania tych umów i związanych z tym obowiązków zleceniodawców i zleceniobiorców. Dużo uwagi poświęcono na przybliżenie zagadnień związanych z tzw. zbiegiem tytułów do ubezpieczeń, w tym m.in. łączenia prowadzenia działalności gospodarczej z wykonywaniem umowy zlecenia z wyjaśnieniem skutków zakresie ubezpieczeń społecznych. Wszystkie zagadnienia zobrazowano przykładami ze wskazaniem prawidłowych obliczeń.

W drugiej części poradnika przedstawiono tematykę obowiązkowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów osiąganych przez członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek z tytułu pełnienia funkcji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9639-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 300
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: KAM-2809:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów