Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Terminowe umowy o pracę po zmianach

W publikacji zamieszczono między innymim odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji nowych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemów.

więcej

Autorzy: Monika Latos-Miłkowska, Agata Kamińska, Joanna Kaleta, Barbara Tomaszewska, Magdalena Stojek-Siwińska, Jarosław Masłowski, Michalina Sobczak, Paulina Zawadzka-Filipczyk,
Seria:  Poradniki Kadrowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  22 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2808:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ I
KOMENTARZE PRAKTYCZNE | str. 11


Rozdział 1
Obecnie obowiązujące ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony | str. 13


Rozdział 2
Nowe zasady zawierania umów na czas określony | str. 16

1. Cele i przyczyny zmiany | str. 16
2. Rodzaje umów o pracę - po zmianach | str. 17
3. Umowa na okres próbny | str. 17
4. Umowa na czas określony | str. 19
4.1. Obecny stan prawny | str. 19
4.2. Zmiany w zakresie zawierania umów na czas określony | str. 20
5. Nowe obowiązki informacyjne | str. 23
6. Umowy na czas określony trwające w dniu wejścia w życie ustawy - przepisy przejściowe | str. 23
7. Treść umowy o pracę | str. 25
8. Okresy wypowiedzenia | str. 26
9. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy | str. 28
10. Obowiązywanie | str. 29

Rozdział 3
Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony - przepisy przejściowe | str. 30

1. Krótkie omówienie zmian | str. 30
1.1. Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny | str. 31
1.2. Ograniczenia umów terminowych co do czasu ich trwania . i liczby | str. 31
1.3. Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych | str. 33
1.4. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy | str. 33
2. Przepisy przejściowe | str. 33

Rozdział 4
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy | str. 41

1. Zagadnienia ogólne | str. 41
2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w praktyce | str. 41
3. Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy a urlop w okresie wypowiedzenia | str. 43

Rozdział 5
Bieg okresu wypowiedzenia | str. 44

1. Zagadnienia wstępne | str. 44
2. Złożenie wypowiedzenia | str. 47
3. Doręczenie wypowiedzenia | str. 48
4. Forma wypowiedzenia | str. 50
5. Okres wypowiedzenia | str. 52
6. Ustalanie biegu okresu wypowiedzenia | str. 54
7. Możliwość wycofania wypowiedzenia | str. 54
8. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem | str. 55

Rozdział 6
Umowa o pracę na okres próbny | str. 58

1. Wstęp | str. 58
2. Nawiązanie, cel i czas trwania umowy o pracę na okres próbny . według stanu prawnego obowiązującego do 21 lutego 2016 r. | str. 59
2.1. Nawiązanie i cel umowy o pracę na okres próbny | str. 59
2.2. Czas trwania umowy o pracę na okres próbny | str. 60
2.3. Przypadki szczególne | str. 61
2.4. Zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny obowiązujące . od 22 lutego 2016 r. | str. 63
3. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w czasie trwania umowy o pracę na okres próbny | str. 64
4. Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny | str. 64

CZĘŚĆ II
TERMINOWE UMOWY O PRACĘ - PORÓWNANIE ZMIAN | str. 67


CZĘŚĆ III
PYTANIA I ODPOWIEDZI | str. 73


CZĘŚĆ IV
WZORY | str. 95


1. Standardowa umowa o pracę | str. 95
2. Wzór umowy o pracę na czas określony zawartej na mocy art. 25 1 § 4 k.p. | str. 97
3. Wzór aneksu do umowy o pracę zawartej na mocy art. 25 1 § 4 k.p. | str. 100
4. Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia | str. 101
5. Wzór zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy | str. 104

CZĘŚĆ V
AKTY PRAWNE | str. 105


Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | str. 107
Ustawa - Kodeks pracy (wyciąg | str. 118

CZĘŚĆ VI
UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY - KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 3321) | str. 141


Orzecznictwo | str. 175

Ukryj

Opis:

Wyjątkowo praktyczny poradnik przygotowany z myślą o kadrowych i pracownikach HR. Tematyka książki została starannie dobrana z uwagi na jej aktualność i użyteczność w codziennej pracy. W publikacji w sposób przystępny i kompletny omówiono zasady stosowania znowelizowanych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) przepisów kodeksu pracy, które w zasadniczy sposób zmieniają zasady zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony. Wyjaśniono, jak zawierać umowy terminowe po dniu 22 lutego 2016 r., kiedy to nowe przepisy wejdą w życie. Przybliżone zostały również zagadnienia dotyczące okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, uzależnionych od okresu pracy u danego pracodawcy, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. Autorzy przedstawiają również inne zmiany wprowadzone przedmiotową nowelizacją, dotyczące m.in.:

  • o ograniczenia rodzajów umów o pracę,
  • o zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9579-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 176
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2808:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów