Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo do urlopu wypoczynkowego

W publikacji zaprezentowano takie zagadnienia jak: nabycie, wymiar i udzielenie urlopu wypoczynkowego, sytuacja prawna osoby pozostającej na urlopie oraz charakter prawny urlopu wypoczynkowego.

więcej

Autorzy: Andrzej Bigaj,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2707:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Podziękowania | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Rodzaje urlopów pracowniczych | str. 19


1. Uwagi wprowadzające | str. 19
2. Stosunek pracy jako zobowiązanie o charakterze trwałym | str. 20
3. Wyłączenia obowiązku świadczenia pracy | str. 29
3.1. Urlop bezpłatny | str. 30
3.2. Urlopy związane z rodzicielstwem | str. 33
3.3. Urlop szkoleniowy | str. 35
3.4. Urlop dla poratowania zdrowia | str. 37
3.5. Urlopy okolicznościowe | str. 38
3.6. Urlop wypoczynkowy | str. 39
4. Podsumowanie | str. 40

Rozdział II
Urlop wypoczynkowy w kontekście prawa do wypoczynku | str. 42


1. Uwagi wprowadzające | str. 42
2. Charakter prawa do wypoczynku | str. 44
3. Prawo do wypoczynku w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego | str. 49
3.1. Prawo do wypoczynku w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych | str. 50
3.2. Prawo do wypoczynku w systemie Międzynarodowej Organizacji Pracy | str. 52
3.3. Prawo do wypoczynku w systemie Rady Europy | str. 58
3.4. Prawo do wypoczynku w systemie Unii Europejskiej | str. 61
4. Podsumowanie | str. 65

Rozdział III
Rozwój polskich regulacji dotyczących urlopu wypoczynkowego | str. 68


1. Uwagi wprowadzające | str. 68
2. Okres międzywojenny | str. 70
2.1. Stan prawny po odzyskaniu niepodległości | str. 70
2.2. Ustawa o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu | str. 72
3. Okres po II wojnie światowej | str. 83
4. Kodyfikacja prawa pracy | str. 87
4.1. Ogólna charakterystyka | str. 87
4.2. Standardy kodeksowe dotyczące urlopu wypoczynkowego | str. 90
5. Tendencje rozwojowe regulacji urlopowych po 1989 r. | str. 96
6. Podsumowanie | str. 99

Rozdział IV
Charakter prawny urlopu wypoczynkowego | str. 102


1. Uwagi wprowadzające | str. 102
2. Urlop wypoczynkowy w ujęciu teoretycznoprawnym | str. 103
2.1. Teoria darowizny | str. 103
2.2. Teoria prawa idealnego | str. 105
2.3. Teoria pieczy | str. 106
2.4. Teoria odpłaty | str. 108
2.5. Teoria świadczenia społecznego | str. 111
3. Zasady prawa urlopowego | str. 112
3.1. Zasada cykliczności | str. 114
3.2. Zasada ciągłości | str. 117
3.3. Zasada odpłatności | str. 118
3.4. Zasada wykorzystania urlopu w naturze | str. 119
3.5. Zasada niezbywalności | str. 122
4. Podsumowanie | str. 123

Rozdział V
Prawo podmiotowe do urlopu wypoczynkowego | str. 126


1. Uwagi wprowadzające | str. 126
2. Pojęcie i charakter podmiotowego prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 128
2.1. Uprawnienia roszczeniowe i nieroszczeniowe | str. 132
2.2. Uprawnienia majątkowe i niemajątkowe | str. 136
2.3. Uprawnienia czynne i zakazowe | str. 138
3. Podsumowanie | str. 140

Rozdział VI
Osoby uprawnione do urlopu wypoczynkowego | str. 142


1. Uwagi wprowadzające | str. 142
2. Pracownicy | str. 143
3. Osoby zatrudnione niepracowniczo | str. 150
4. Podsumowanie | str. 159

Rozdział VII
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 163


1. Uwagi wprowadzające | str. 163
2. Staż pracy jako przesłanka nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 164
3. Nabycie prawa do pierwszego urlopu | str. 167
4. Nabycie prawa do kolejnego urlopu | str. 174
5. Podsumowanie | str. 176

Rozdział VIII
Wymiar urlopu wypoczynkowego | str. 178


1. Uwagi wprowadzające | str. 178
2. Czynniki decydujące o wymiarze urlopu wypoczynkowego | str. 179
2.1. Staż pracy | str. 179
2.2. Wymiar czasu pracy | str. 185
3. Urlop proporcjonalny | str. 187
4. Urlop uzupełniający | str. 193
5. Rozszerzony wymiar urlopu wypoczynkowego | str. 194
6. Podsumowanie | str. 198

Rozdział IX
Udzielenie urlopu wypoczynkowego | str. 202


1. Uwagi wprowadzające | str. 202
2. Zagadnienia terminologiczne | str. 205
3. Planowanie urlopów | str. 210
4. Przesunięcie urlopu | str. 222
5. Udzielenie urlopu na żądanie | str. 226
6. Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia | str. 232
7. Udzielenie urlopu pracownikowi tymczasowemu | str. 236
8. Podsumowanie | str. 240

Rozdział X
Sytuacja prawna pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego | str. 247


1. Uwagi wprowadzające | str. 247
2. Świadczenia pieniężne na rzecz pracownika | str. 248
2.1. Wynagrodzenie urlopowe | str. 248
2.2. Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego | str. 258
3. Stabilizacja stosunku pracy | str. 264
3.1. Zakaz rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 264
3.2. Zakaz dokonania wypowiedzenia zmieniającego | str. 276
4. Odwołanie pracownika z urlopu | str. 278
5. Podsumowanie | str. 285

Wnioski końcowe | str. 291

Bibliografia | str. 301

Ukryj

Opis:

ƒKsiążka stanowi pogłębione studium instytucji urlopu wypoczynkowego, przedstawione zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

W monografii zaprezentowano takie zagadnienia jak:

  • nabycie, wymiar i udzielenie urlopu wypoczynkowego,
  • sytuacja prawna osoby pozostającej na urlopie,
  • charakter prawny urlopu wypoczynkowego,
  • prawo do wypoczynku w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8439-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 316
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2707:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów