Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem

Publikacja zawiera czytelne - w formie tabel - porównanie nowego, wynikającego z tzw. dużej reformy procesu karnego z 2015 r., brzmienia k.p.k. z dotychczasową regulacją.

więcej

Autorzy: Michał Gabriel-Węglowski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: KAM-2837:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 29

Objaśnienia | str. 50

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str. 53

DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE | str. 55

Art. 1 | str. 55
Art. 2 | str. 55
Art. 3 | str. 56
Art. 4 | str. 56
Art. 5 | str. 56
Art. 6 | str. 56
Art. 7 | str. 56
Art. 8 | str. 56
Art. 9 | str. 56
Art. 10 | str. 57
Art. 11 | str. 57
Art. 13 | str. 58
Art. 14 | str. 58
Art. 15 | str. 58
Art. 16 | str. 59
Art. 17 | str. 59
Art. 18 | str. 60
Art. 19 | str. 60
Art. 20 | str. 60
Art. 21 | str. 61
Art. 22 | str. 61
Art. 23 | str. 61
Art. 23a | str. 62
Art. 23b | str. 63

DZIAŁ II. SĄD | str. 64

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 64
Art. 25 | str. 64
Art. 26 | str. 65
Art. 27 | str. 65
Art. 28 | str. 65
Art. 29 | str. 65
Art. 30 | str. 66
Art. 31 | str. 66
Art. 32 | str. 66
Art. 33 | str. 66
Art. 34 | str. 67
Art. 35 | str. 67
Art. 36 | str. 67
Art. 37 | str. 67
Art. 38 | str. 67
Art. 39 | str. 67

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 68
Art. 40 | str. 68
Art. 41 | str. 68
Art. 42 | str. 69
Art. 43 | str. 69
Art. 44 | str. 69

DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY | str. 70

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 70
Art. 45 | str. 70
Art. 46 | str. 70
Art. 47 | str. 70
Art. 48 | str. 71

Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 71
Art. 49 | str. 71
Art. 49a | str. 72
Art. 50 | str. 72
Art. 51 | str. 72
Art. 52 | str. 73

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 73
Art. 53 | str. 73
Art. 54 | str. 73
Art. 55 | str. 74
Art. 56 | str. 74
Art. 56a | str. 75
Art. 57 | str. 75
Art. 58 | str. 76

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 76
Art. 59 | str. 76
Art. 60 | str. 76
Art. 60a | str. 77
Art. 61 | str. 77

Rozdział 7. (uchylony) | str. 78
Art. 62. (uchylony) | str. 78
Art. 63. (uchylony) | str. 78
Art. 64. (uchylony) | str. 78
Art. 65. (uchylony) | str. 79
Art. 66. (uchylony) | str. 79
Art. 67. (uchylony) | str. 80
Art. 68. (uchylony) | str. 80
Art. 69. (uchylony) | str. 80
Art. 69a. (uchylony) | str. 81
Art. 70. (uchylony) | str. 81

Rozdział 8. Oskarżony | str. 81
Art. 71 | str. 81
Art. 72 | str. 82
Art. 73 | str. 82
Art. 74 | str. 82
Art. 75 | str. 83
Art. 76 | str. 83
Art. 77 | str. 84
Art. 78 | str. 84
Art. 79 | str. 84
Art. 80 | str. 85
Art. 80a | str. 85
Art. 81 | str. 86
Art. 81a | str. 86

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 87
Art. 82 | str. 87
Art. 83 | str. 87
Art. 84 | str. 87
Art. 85 | str. 88
Art. 86 | str. 88
Art. 87 | str. 88
Art. 87a | str. 89
Art. 88 | str. 89
Art. 89 | str. 89

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 90
Art. 90 | str. 90
Art. 91 | str. 90

DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE | str. 91

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 91
Art. 92 | str. 91
Art. 93 | str. 91
Art. 93a | str. 91
Art. 94 | str. 92
Art. 95 | str. 92
Art. 95a | str. 92
Art. 95b | str. 93
Art. 96 | str. 93
Art. 97 | str. 93
Art. 98 | str. 93
Art. 99 | str. 94
Art. 100 | str. 94
Art. 101-104. (uchylone) | str. 95
Art. 105 | str. 95
Art. 106 | str. 95
Art. 107 | str. 95

Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 96
Art. 108 | str. 96
Art. 109 | str. 96
Art. 110 | str. 97
Art. 111 | str. 97
Art. 112 | str. 97
Art. 113 | str. 97
Art. 114 | str. 97
Art. 115 | str. 98

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 98
Art. 116 | str. 98
Art. 117 | str. 98
Art. 117a | str. 99
Art. 118 | str. 99
Art. 119 | str. 99
Art. 120 | str. 100
Art. 121 | str. 100

Rozdział 14. Terminy | str. 100
Art. 122 | str. 100
Art. 123 | str. 101
Art. 124 | str. 101
Art. 125 | str. 101
Art. 126 | str. 101
Art. 127 | str. 101
Art. 127a | str. 102
Art. 127b | str. 102
Art. 127c | str. 102

Rozdział 15. Doręczenia | str. 102
Art. 128 | str. 102
Art. 129 | str. 103
Art. 130 | str. 103
Art. 131 | str. 103
Art. 132 | str. 103
Art. 133 | str. 104
Art. 134 | str. 105
Art. 135 | str. 105
Art. 136 | str. 105
Art. 137 | str. 105
Art. 138 | str. 105
Art. 139 | str. 106
Art. 140 | str. 106
Art. 141 | str. 106
Art. 142 | str. 106

Rozdział 16. Protokoły | str. 107
Art. 143 | str. 107
Art. 144 | str. 108
Art. 145 | str. 108
Art. 146 | str. 108
Art. 147 | str. 108
Art. 148 | str. 109
Art. 149 | str. 110
Art. 150 | str. 111
Art. 151 | str. 111
Art. 152 | str. 111
Art. 153 | str. 111
Art. 154 | str. 111
Art. 155 | str. 111

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 112
Art. 156 | str. 112
Art. 156a | str. 113
Art. 157 | str. 114
Art. 158 | str. 114
Art. 159 | str. 114

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 115
Art. 160 | str. 115
Art. 161 | str. 115
Art. 162 | str. 115
Art. 163 | str. 115
Art. 164 | str. 116
Art. 165 | str. 116
Art. 166 | str. 116

DZIAŁ V. DOWODY | str. 117

Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 117
Art. 167 | str. 117
Art. 168 | str. 117
Art. 168a | str. 118
Art. 169 | str. 118
Art. 170 | str. 118
Art. 171 | str. 118
Art. 172 | str. 119
Art. 173 | str. 120
Art. 174 | str. 120

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 120
Art. 175 | str. 120
Art. 176 | str. 120

Rozdział 21. Świadkowie | str. 121
Art. 177 | str. 121
Art. 178 | str. 121
Art. 178a | str. 121
Art. 179 | str. 122
Art. 180 | str. 122
Art. 181 | str. 123
Art. 182 | str. 123
Art. 183 | str. 124
Art. 184 | str. 124
Art. 185 | str. 125
Art. 185a | str. 125
Art. 185b | str. 126
Art. 185c | str. 126
Art. 185d | str. 127
Art. 186 | str. 127
Art. 187 | str. 127
Art. 188 | str. 127
Art. 189 | str. 128
Art. 190 | str. 128
Art. 191 | str. 128
Art. 192 | str. 129
Art. 192a | str. 129

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 129
Art. 193 | str. 129
Art. 194 | str. 130
Art. 195 | str. 130
Art. 196 | str. 130
Art. 197 | str. 130
Art. 198 | str. 131
Art. 199 | str. 131
Art. 199a | str. 131
Art. 200 | str. 132
Art. 201 | str. 132
Art. 202 | str. 132
Art. 203 | str. 133
Art. 204 | str. 134
Art. 205 | str. 135
Art. 206 | str. 135

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 135
Art. 207 | str. 135
Art. 208 | str. 135
Art. 209 | str. 136
Art. 210 | str. 136
Art. 211 | str. 136
Art. 212 | str. 136

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 137
Art. 213 | str. 137
Art. 214 | str. 138
Art. 215 | str. 139
Art. 216 | str. 139

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 140
Art. 217 | str. 140
Art. 218 | str. 141
Art. 218a | str. 141
Art. 218b | str. 141
Art. 219 | str. 142
Art. 220 | str. 142
Art. 221 | str. 142
Art. 222 | str. 142
Art. 223 | str. 142
Art. 224 | str. 143
Art. 225 | str. 143
Art. 226 | str. 143
Art. 227 | str. 144
Art. 228 | str. 144
Art. 229 | str. 144
Art. 230 | str. 144
Art. 231 | str. 145
Art. 232 | str. 145
Art. 232a | str. 145
Art. 233 | str. 146
Art. 234 | str. 147
Art. 235 | str. 147
Art. 236 | str. 147
Art. 236a | str. 147

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 147
Art. 237 | str. 147
Art. 237a | str. 149
Art. 237b | str. 149
Art. 238 | str. 149
Art. 239 | str. 150
Art. 240 | str. 150
Art. 241 | str. 150
Art. 242 | str. 151

DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU | str. 152

Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 152
Art. 243 | str. 152
Art. 244 | str. 152
Art. 245 | str. 154
Art. 246 | str. 155
Art. 247 | str. 155
Art. 248 | str. 156

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 156
Art. 249 | str. 156
Art. 249a | str. 157
Art. 250 | str. 158
Art. 251 | str. 159
Art. 252 | str. 160
Art. 253 | str. 160
Art. 254 | str. 161
Art. 255 | str. 161
Art. 256 | str. 161
Art. 257 | str. 161
Art. 258 | str. 162
Art. 259 | str. 163
Art. 260 | str. 164
Art. 261 | str. 165
Art. 262 | str. 165
Art. 263 | str. 166
Art. 264 | str. 168
Art. 265 | str. 169
Art. 266 | str. 169
Art. 267 | str. 169
Art. 268 | str. 169
Art. 269 | str. 170
Art. 270 | str. 170
Art. 271 | str. 170
Art. 272 | str. 171
Art. 273 | str. 171
Art. 274 | str. 171
Art. 275 | str. 171
Art. 275a | str. 173
Art. 276 | str. 174
Art. 277 | str. 174

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 174
Art. 278 | str. 174
Art. 279 | str. 174
Art. 280 | str. 175

Rozdział 30. List żelazny | str. 175
Art. 281 | str. 175
Art. 282 | str. 176
Art. 283 | str. 176
Art. 284. (uchylony) | str. 176

Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 176
Art. 285 | str. 176
Art. 286 | str. 177
Art. 287 | str. 177
Art. 288 | str. 178
Art. 289 | str. 178
Art. 290 | str. 178

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 179
Art. 291 | str. 179
Art. 292 | str. 180
Art. 293 | str. 180
Art. 294 | str. 182
Art. 295 | str. 182
Art. 296. (uchylony) | str. 182

DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE | str. 183

Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 183
Art. 297 | str. 183
Art. 298 | str. 183
Art. 299 | str. 184
Art. 299a | str. 184
Art. 300 | str. 184
Art. 301 | str. 186
Art. 302 | str. 186

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 186
Art. 303 | str. 186
Art. 304 | str. 186
Art. 304a | str. 187
Art. 305 | str. 187
Art. 306 | str. 188
Art. 307 | str. 188
Art. 308 | str. 189

Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 190
Art. 309 | str. 190
Art. 310 | str. 190
Art. 311 | str. 190
Art. 312 | str. 191
Art. 313 | str. 192
Art. 314 | str. 192
Art. 315 | str. 192
Art. 316 | str. 193
Art. 317 | str. 193
Art. 318 | str. 193
Art. 319-320. (uchylone) | str. 193

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 194
Art. 321 | str. 194
Art. 322 | str. 196
Art. 323 | str. 196
Art. 324 | str. 197
Art. 325 | str. 197

Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 197
Art. 325a | str. 197
Art. 325b | str. 198
Art. 325c. (uchylony) | str. 199
Art. 325d | str. 199
Art. 325e | str. 200
Art. 325f | str. 201
Art. 325g | str. 201
Art. 325h | str. 201
Art. 325i | str. 202

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 202
Art. 326 | str. 202
Art. 327 | str. 203
Art. 328 | str. 203

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 203
Art. 329 | str. 203
Art. 330 | str. 204

Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 204
Art. 331 | str. 204
Art. 332 | str. 205
Art. 333 | str. 206
Art. 334 | str. 207
Art. 335 | str. 208
Art. 336 | str. 210

DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI | str. 211

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 211
Art. 337 | str. 211
Art. 338 | str. 212
Art. 338a | str. 213
Art. 339 | str. 213
Art. 340 | str. 215
Art. 341 | str. 215
Art. 342 | str. 216
Art. 343 | str. 217
Art. 343a | str. 218
Art. 344 | str. 218
Art. 345. (uchylony) | str. 218
Art. 346. (uchylony) | str. 219
Art. 347 | str. 219

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 219
Art. 348 | str. 219
Art. 349 | str. 219
Art. 350 | str. 221
Art. 351 | str. 221
Art. 352 | str. 222
Art. 353 | str. 222
Art. 354 | str. 223
Art. 354a | str. 224

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 224
Art. 355 | str. 224
Art. 356 | str. 225
Art. 357 | str. 225
Art. 358 | str. 225
Art. 359 | str. 225
Art. 360 | str. 225
Art. 361 | str. 226
Art. 362 | str. 226
Art. 363 | str. 226
Art. 364 | str. 226

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 226
Art. 365 | str. 226
Art. 366 | str. 227
Art. 367 | str. 227
Art. 367a | str. 227
Art. 368 | str. 227
Art. 369 | str. 227
Art. 370 | str. 228
Art. 371 | str. 228
Art. 372 | str. 228
Art. 373 | str. 228
Art. 374 | str. 229
Art. 375 | str. 229
Art. 376 | str. 229
Art. 377 | str. 230
Art. 378 | str. 231
Art. 379 | str. 232
Art. 380 | str. 232

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 232
Art. 381 | str. 232
Art. 382 | str. 232
Art. 383. (uchylony) | str. 233
Art. 384 | str. 233

Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 233
Art. 385 | str. 233
Art. 386 | str. 234
Art. 387 | str. 234
Art. 388 | str. 235
Art. 389 | str. 235
Art. 390 | str. 237
Art. 391 | str. 237
Art. 392 | str. 239
Art. 393 | str. 239
Art. 393a | str. 240
Art. 394 | str. 240
Art. 395 | str. 240
Art. 396 | str. 240
Art. 397. (uchylony) | str. 241
Art. 398 | str. 241
Art. 399 | str. 241
Art. 400 | str. 242
Art. 401 | str. 242
Art. 402 | str. 242
Art. 403 | str. 242
Art. 404 | str. 243
Art. 404a | str. 243
Art. 405 | str. 243

Rozdział 46. Głosy stron | str. 243
Art. 406 | str. 243
Art. 407. (uchylony) | str. 244

Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 244
Art. 408 | str. 244
Art. 409 | str. 244
Art. 410 | str. 244
Art. 411 | str. 244
Art. 412 | str. 244
Art. 413 | str. 245
Art. 414 | str. 245
Art. 415 | str. 246
Art. 416. (uchylony) | str. 247
Art. 417 | str. 248
Art. 418 | str. 248
Art. 418a | str. 248
Art. 419 | str. 249
Art. 420 | str. 249
Art. 421 | str. 249
Art. 422 | str. 249
Art. 423 | str. 250
Art. 424 | str. 251

DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE | str. 252

Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 252
Art. 425 | str. 252
Art. 426 | str. 252
Art. 427 | str. 253
Art. 428 | str. 253
Art. 429 | str. 253
Art. 430 | str. 254
Art. 431 | str. 254
Art. 432 | str. 254
Art. 433 | str. 254
Art. 434 | str. 255
Art. 435 | str. 255
Art. 436 | str. 256
Art. 437 | str. 256
Art. 438 | str. 256
Art. 439 | str. 257
Art. 439a | str. 258
Art. 440 | str. 258
Art. 441 | str. 258
Art. 442 | str. 258
Art. 443 | str. 259

Rozdział 49. Apelacja | str. 259
Art. 444 | str. 259
Art. 445 | str. 260
Art. 446 | str. 260
Art. 447 | str. 260
Art. 448 | str. 261
Art. 449 | str. 261
Art. 449a | str. 261
Art. 450 | str. 262
Art. 451 | str. 262
Art. 452. (uchylony) | str. 262
Art. 453 | str. 263
Art. 454 | str. 263
Art. 455 | str. 263
Art. 455a | str. 263
Art. 456 | str. 263
Art. 457 | str. 264
Art. 458 | str. 264

Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 264
Art. 459 | str. 264
Art. 460 | str. 265
Art. 461 | str. 265
Art. 462 | str. 265
Art. 463 | str. 265
Art. 464 | str. 266
Art. 465 | str. 266
Art. 466 | str. 266
Art. 467 | str. 266

DZIAŁ X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE | str. 267

Rozdział 51. (uchylony)
Art. 468-484. (uchylone) | str. 267

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 267
Art. 485 | str. 267
Art. 486. (uchylony) | str. 267
Art. 487 | str. 267
Art. 488 | str. 268
Art. 489 | str. 268
Art. 490 | str. 268
Art. 491 | str. 268
Art. 492 | str. 268
Art. 493 | str. 269
Art. 494 | str. 269
Art. 495 | str. 269
Art. 496 | str. 269
Art. 497 | str. 269
Art. 498 | str. 270
Art. 499 | str. 270

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 270
Art. 500 | str. 270
Art. 501 | str. 271
Art. 502 | str. 271
Art. 503. (uchylony) | str. 271
Art. 504 | str. 272
Art. 505 | str. 272
Art. 506 | str. 272
Art. 507 | str. 273

Rozdział 54. (skreślony) | str. 273
Art. 508-517. (skreślone) | str. 273

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 273
Art. 517a | str. 273
Art. 517b | str. 274
Art. 517c | str. 275
Art. 517d | str. 276
Art. 517e | str. 277
Art. 517ea | str. 278
Art. 517f | str. 279
Art. 517g | str. 279
Art. 517ga | str. 280
Art. 517h | str. 280
Art. 517i | str. 281
Art. 517j | str. 281

DZIAŁ XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA | str. 282

Rozdział 55. Kasacja | str. 282
Art. 518 | str. 282
Art. 519 | str. 282
Art. 520 | str. 282
Art. 521 | str. 283
Art. 522 | str. 283
Art. 523 | str. 283
Art. 524 | str. 284
Art. 525 | str. 284
Art. 526 | str. 284
Art. 527 | str. 285
Art. 528 | str. 285
Art. 529 | str. 285
Art. 530 | str. 285
Art. 531 | str. 286
Art. 532 | str. 286
Art. 533 | str. 286
Art. 534 | str. 286
Art. 535 | str. 287
Art. 536 | str. 287
Art. 537 | str. 287
Art. 538 | str. 287
Art. 539 | str. 288

Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 288
Art. 540 | str. 288
Art. 540a | str. 289
Art. 540b | str. 289
Art. 541 | str. 290
Art. 542 | str. 290
Art. 543. (uchylony) | str. 291
Art. 544 | str. 291
Art. 545 | str. 291
Art. 546 | str. 292
Art. 547 | str. 292
Art. 548 | str. 292

DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA | str. 293

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 293
Art. 549 | str. 293
Art. 550 | str. 293
Art. 551 | str. 293

Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu | str. 294
Art. 552 | str. 294
Art. 552a | str. 295
Art. 552b | str. 296
Art. 553 | str. 296
Art. 553a | str. 297
Art. 554 | str. 297
Art. 555 | str. 298
Art. 556 | str. 298
Art. 557 | str. 299
Art. 558 | str. 299
Art. 559. (uchylony) | str. 299

Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 300
Art. 560 | str. 300
Art. 561 | str. 300
Art. 562 | str. 300
Art. 563 | str. 300
Art. 564 | str. 300
Art. 565 | str. 301
Art. 566 | str. 301
Art. 567 | str. 301
Art. 568 | str. 301

Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 302
Art. 568a | str. 302
Art. 569 | str. 302
Art. 570 | str. 302
Art. 571 | str. 303
Art. 572 | str. 303
Art. 573 | str. 303
Art. 574 | str. 303
Art. 575 | str. 304
Art. 576 | str. 304
Art. 577 | str. 304

DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH | str. 305

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 305
Art. 578 | str. 305
Art. 579 | str. 305
Art. 580 | str. 306
Art. 581 | str. 306
Art. 582 | str. 306
Art. 583 | str. 306
Art. 584 | str. 306

Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 307
Art. 585 | str. 307
Art. 586 | str. 307
Art. 587 | str. 307
Art. 588 | str. 308
Art. 589 | str. 308
Art. 589a | str. 309
Art. 589b | str. 309
Art. 589c | str. 310
Art. 589d | str. 311
Art. 589e | str. 311
Art. 589f | str. 311

Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 312
Art. 589g | str. 312
Art. 589h | str. 313
Art. 589i | str. 313
Art. 589j | str. 313
Art. 589k | str. 313

Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 313
Art. 589l | str. 313
Art. 589m | str. 314
Art. 589n | str. 315
Art. 589o | str. 315
Art. 589p | str. 316
Art. 589r | str. 316
Art. 589s | str. 316
Art. 589t | str. 317
Art. 589u | str. 317

Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 318
Art. 590 | str. 318
Art. 591 | str. 318
Art. 592 | str. 319
Art. 592a | str. 320
Art. 592b | str. 320
Art. 592c | str. 320
Art. 592d | str. 321
Art. 592e | str. 321
Art. 592f | str. 321

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 321
Art. 593 | str. 321
Art. 594 | str. 321
Art. 595 | str. 322
Art. 596 | str. 322
Art. 597 | str. 322
Art. 598 | str. 322
Art. 599 | str. 322
Art. 600 | str. 322
Art. 601 | str. 322

Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 323
Art. 602. (uchylony) | str. 323
Art. 603 | str. 323
Art. 603a | str. 324
Art. 604 | str. 324
Art. 605 | str. 325
Art. 605a | str. 326
Art. 606 | str. 326
Art. 607 | str. 326

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 326
Art. 607a | str. 326
Art. 607b | str. 327
Art. 607c | str. 327
Art. 607d | str. 328
Art. 607e | str. 328
Art. 607f | str. 329
Art. 607g | str. 329
Art. 607h | str. 329
Art. 607i | str. 330
Art. 607j | str. 330

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 331
Art. 607k | str. 331
Art. 607l | str. 332
Art. 607m | str. 333
Art. 607n | str. 334
Art. 607o | str. 334
Art. 607p | str. 334
Art. 607r | str. 335
Art. 607s | str. 336
Art. 607t | str. 337
Art. 607u | str. 337
Art. 607w | str. 337
Art. 607wa | str. 339
Art. 607x | str. 339
Art. 607y | str. 339
Art. 607z | str. 340
Art. 607za | str. 340
Art. 607zb | str. 340
Art. 607zc | str. 341

Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 341
Art. 607zd | str. 341
Art. 607ze | str. 342
Art. 607zf | str. 342
Art. 607zg | str. 342

Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 343
Art. 607zh | str. 343
Art. 607zi | str. 344
Art. 607zj | str. 345
Art. 607zk | str. 345
Art. 607zl | str. 347
Art. 607zm | str. 347
Art. 607zn | str. 348

Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 348
Art. 608 | str. 348
Art. 609 | str. 349
Art. 610 | str. 349
Art. 611 | str. 350
Art. 611a | str. 350
Art. 611b | str. 351
Art. 611c | str. 351
Art. 611d | str. 352
Art. 611e | str. 352
Art. 611f | str. 352

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 352
Art. 611fa | str. 352
Art. 611fb | str. 354
Art. 611fc | str. 354
Art. 611fd | str. 354
Art. 611fe | str. 355

Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 355
Art. 611ff | str. 355
Art. 611fg | str. 356
Art. 611fh | str. 357
Art. 611fi | str. 358
Art. 611fj | str. 358
Art. 611fk | str. 358
Art. 611fl | str. 358
Art. 611fm | str. 358

Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 359
Art. 611fn | str. 359
Art. 611fo | str. 360
Art. 611fp | str. 360
Art. 611fr | str. 360
Art. 611fs | str. 361
Art. 611ft | str. 361

Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 361
Art. 611fu | str. 361
Art. 611fw | str. 362
Art. 611fx | str. 363
Art. 611fy | str. 364
Art. 611fz | str. 364
Art. 611fza | str. 364
Art. 611fzb | str. 365
Art. 611fzc | str. 365
Art. 611fzd | str. 365
Art. 611fze | str. 366

Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 366
Art. 611g | str. 366
Art. 611h | str. 366
Art. 611i | str. 367
Art. 611j | str. 367
Art. 611k | str. 367
Art. 611l | str. 367
Art. 611m | str. 367
Art. 611n | str. 368
Art. 611o | str. 368
Art. 611p | str. 368
Art. 611r | str. 368
Art. 611s | str. 368

Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 369
Art. 611t | str. 369
Art. 611ta | str. 370
Art. 611tb | str. 370
Art. 611tc | str. 371
Art. 611td | str. 371
Art. 611te | str. 372
Art. 611tf | str. 372

Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 373
Art. 611tg | str. 373
Art. 611th | str. 373
Art. 611ti | str. 373
Art. 611tj | str. 374
Art. 611tk | str. 374
Art. 611tl | str. 376
Art. 611tm | str. 376
Art. 611tn | str. 376
Art. 611to | str. 376
Art. 611tp | str. 377
Art. 611tr | str. 377
Art. 611ts | str. 377

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 378
Art. 611u | str. 378
Art. 611ua | str. 380
Art. 611ub | str. 380
Art. 611uc | str. 381

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 381
Art. 611ud | str. 381
Art. 611ue | str. 382
Art. 611uf | str. 383
Art. 611ug | str. 383
Art. 611uh | str. 384
Art. 611ui | str. 385
Art. 611uj | str. 385

Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 386
Art. 611w | str. 386
Art. 611wa | str. 386
Art. 611wb | str. 387
Art. 611wc | str. 387

Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 387
Art. 611wd | str. 387
Art. 611we | str. 388
Art. 611wf | str. 388
Art. 611wg | str. 388
Art. 611wh | str. 389
Art. 611wi | str. 389
Art. 611wj | str. 390

Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 390
Art. 612 | str. 390
Art. 613 | str. 391
Art. 614 | str. 391
Art. 615 | str. 391

DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU | str. 392

Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 392
Art. 616 | str. 392
Art. 617 | str. 392
Art. 618 | str. 392
Art. 618a | str. 394
Art. 618b | str. 394
Art. 618c | str. 394
Art. 618d | str. 395
Art. 618e | str. 395
Art. 618f | str. 395
Art. 618g | str. 395
Art. 618h | str. 396
Art. 618i | str. 396
Art. 618j | str. 396
Art. 618k | str. 396
Art. 618l | str. 396
Art. 619 | str. 397
Art. 620 | str. 397
Art. 621 | str. 397
Art. 622 | str. 397

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 398
Art. 623 | str. 398
Art. 624 | str. 398
Art. 625 | str. 398

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 398
Art. 626 | str. 398
Art. 626a | str. 399
Art. 627 | str. 399
Art. 628 | str. 399
Art. 629 | str. 399
Art. 630 | str. 400
Art. 631 | str. 400
Art. 632 | str. 400
Art. 632a | str. 400
Art. 632b | str. 400
Art. 633 | str. 401
Art. 634 | str. 401
Art. 635 | str. 401
Art. 636 | str. 401
Art. 637 | str. 401
Art. 637a | str. 401
Art. 638 | str. 402
Art. 639 | str. 402
Art. 640 | str. 402
Art. 641 | str. 402

Rozdział 71. (uchylony) | str. 402
Art. 642. (uchylony) | str. 402
Art. 643. (uchylony) | str. 403
Art. 644. (uchylony) | str. 403
Art. 645. (uchylony) | str. 403

DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH | str. 404

Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 404
Art. 646 | str. 404
Art. 647 | str. 404
Art. 648 | str. 405
Art. 649 | str. 405
Art. 650 | str. 406
Art. 651 | str. 406
Art. 652 | str. 406
Art. 653 | str. 406
Art. 654 | str. 407
Art. 655 | str. 407
Art. 656 | str. 407
Art. 657 | str. 408
Art. 658 | str. 408
Art. 659 | str. 408
Art. 660 | str. 408
Art. 661 | str. 409
Art. 662 | str. 409

Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 409
Art. 663. (uchylony) | str. 409
Art. 664 | str. 409
Art. 665 | str. 410
Art. 666 | str. 410
Art. 667 | str. 410
Art. 668 | str. 410

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 410
Art. 669 | str. 410
Art. 670 | str. 411
Art. 671 | str. 411
Art. 671a. (uchylony) | str. 411
Art. 672 | str. 411
Art. 672a | str. 412
Art. 673 | str. 412

, Rozdział 75. (skreślony) | str. 412
Art. 674-682. (skreślone) | str. 412

Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera czytelne - w formie tabel - porównanie nowego, wynikającego z tzw. dużej reformy procesu karnego, brzmienia k.p.k. z dotychczasową regulacją.

Korzystanie z publikacji ułatwia użycie różnych kolorów w stosunku do poszczególnych zmian w brzmieniu przepisów wprowadzonych przez nowelizacje wchodzące w życie.

Autorskie wprowadzenie - uwagi o reformie doświadczonego praktyka "pierwszej linii" stosowania prawa, oceniające nadzieje i zagrożenia reformy m.in. z punktu widzenia doświadczeń prokuratorskich - będzie pomocne w interpretacji nowych przepisów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9492-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 412
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2837:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów