Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony

Jedyna na rynku publikacja prezentująca nową instytucję prawa karnego, jaką jest indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony.

więcej

Autorzy: Lidia Mazowiecka (red. naukowy),
Seria:  Prokurator Ofiarom Przestępstw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2763:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Otwarcie konferencji | str. 11

Marzena Kowalska | str. 13

Irena Lipowicz | str. 23

Referaty | str. 29

Eleonora Zielińska
Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiary w zakresie ochrony, w świetle unormowań art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE | str. 31

Cezary Kulesza
Środki ochrony ofiar o szczególnych potrzebach w myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE | str. 46

Katarzyna Dudka
Procesowe skutki indywidualnej oceny pokrzywdzonych w procesie karnym | str. 69

Ewa Bieńkowska
Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar w zakresie ochrony - kontrowersje wokół instytucji oraz propozycja jej wdrożenia | str. 80

Agnieszka Dąbrowiecka
Działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wdrażania indywidualnej oceny do polskiego systemu prawnego | str. 103

Mirosława Makuchowska, Paweł Knut
Uwzględnienie potrzeb ofiar oraz udział organizacji pozarządowych w tworzeniu mechanizmu indywidualnej oceny | str. 109

Witold Klaus
Indywidualna ocena potrzeb a oczekiwania pokrzywdzonych | str. 123

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW | str. 147

Bibliografia | str. 175

Wykaz aktów prawnych | str. 183

Ukryj

Opis:

Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem prezentującym nową instytucję prawa karnego, jaką jest indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony. Wprowadza ją dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, którą należy wdrożyć do 16 listopada 2015 r.

Celem indywidualnej oceny jest wyodrębnienie tych ofiar przestępstw, które są najbardziej narażone na dalszą wiktymizacje. Ma ona również wskazać, czy konieczne jest udostępnienie im specjalnych środków ochrony w zakresie przesłuchania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9272-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 188
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2763:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów