Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Autor publikacji odpowiada na pytanie, w jaki sposób przebiega reprywatyzacja nieruchomości w Warszawie oraz prezentuje doświadczenie innych krajów postsocjalistycznych, które z problemem reprywatyzacji już sobie poradziły.

więcej

Autorzy: Łukasz Bernatowicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2739;pakiet-el  Ilość w paczce: 100
Planowana data wydania: 7 września 2015 r.

Realizacja:
PRZEDSPRZEDAŻ: Książka z przedsprzedaży (lub dodruku) zostanie wysłana w 48 h od momentu wydania i pojawienia się w magazynie. Należy doliczyć czas dostawy.
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,53 zł. ( Oszczędzasz: 16,63 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział I
Tło historyczno-polityczne | str. 17


Rozdział II
Nacjonalizacja, wywłaszczenie, reprywatyzacja - klasyfikacja pojęć | str. 38


1. Nacjonalizacja a wywłaszczenie | str. 38
2. Nacjonalizacja i reprywatyzacja w kontekście postulatu pewności i przewidywalności prawa | str. 44
2.1. Rozważania ogólne | str. 44
2.2. Postulat pewności jednostki w perspektywie zjawiska bezczynności organów administracji publicznej w kontekście nacjonalizacji i reprywatyzacji | str. 47
2.3. Problem bezczynności organów administracji publicznej z punktu widzenia publicznych praw podmiotowych | str. 52
3. Uznanie administracyjne | str. 56
4. Roszczenia związane z nacjonalizacją i wywłaszczeniem | str. 59
5. Komunalizacja od 1990 r. | str. 68
6. Problematyka roszczeń reprywatyzacyjnych | str. 72

Rozdział III
Zagadnienie nacjonalizacji i reprywatyzacji w świetle Konstytucji RP oraz regulacji europejskich | str. 75


1. Nacjonalizacja i reprywatyzacja w świetle przepisów Konstytucji RP | str. 75
2. Pozbawienie prawa własności w świetle aktów międzynarodowych | str. 82
3. Europejska Konwencja Praw Człowieka - rozważania ogólne | str. 88
4. Ochrona własności w świetle art. 1 protokołu nr 1 do EKPC | str. 90
5. Problem ratione temporis | str. 96
6. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące reprywatyzacji z udziałem obywateli polskich | str. 100
6.1. Wyrok ETPC z dnia 4 października 2001 r. w sprawie Potocka i inni przeciwko Polsce, skarga nr 33776/96 | str. 100
6.2. Wyrok ETPC z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, skarga nr 31443/96 | str. 104
6.3. Wyrok ETPC z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie Beller przeciwko Polsce, skarga nr 51837/99 | str. 108
6.4. Wyrok ETPC z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie Szenk przeciwko Polsce, skarga nr 67979/01 | str. 111
7. Podsumowanie | str. 114

Rozdział IV
Ogólne problemy reprywatyzacji w świetle polskiego ustawodawstwa i praktyki | str. 115


1. Prawne podstawy reprywatyzacji | str. 115
2. Tryb dochodzenia roszczeń | str. 119
3. Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach reprywatyzacyjnych | str. 123

Rozdział V
Szczególne problemy reprywatyzacji na obszarze m.st. Warszawy | str. 134


1. Zagadnienia ogólne | str. 134
2. Akty prawne dotyczące ustroju Warszawy | str. 137
3. Akty prawne bezpośrednio dotyczące gruntów warszawskich | str. 141
4. Treść planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka odmownej decyzji dekretowej | str. 146
5. Skutki zadysponowania nieruchomościami dekretowymi na rzecz osób trzecich | str. 150
5.1. Roszczenia dekretowe a powstanie użytkowania wieczystego z mocy prawa | str. 150
5.2. Roszczenia dekretowe a uprzednie ustanowienie użytkowania wieczystego na podstawie przepisów o gospodarce terenami (gruntami i nieruchomościami) | str. 156
5.3. Roszczenia dekretowe a nabycie prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie | str. 160
5.4. Roszczenie dekretowe a zbycie nieruchomości dekretowej przez użytkownika wieczystego na rzecz osoby trzeciej | str. 166
5.5. Roszczenia dekretowe a zadysponowanie nieruchomością przez komisję regulacyjną | str. 168
5.6. Nieodwracalne skutki prawne i kwestia odszkodowania | str. 176
5.7. Problem rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w sprawach dekretowych | str. 183
5.8. Kwestia skuteczności wniosków dekretowych składanych przez urzędy likwidacyjne | str. 189
5.9. Zagadnienie zbiegu komunalizacji dekretowej z nacjonalizacją obiektu przemysłowego | str. 193
6. Problem lokatorów nieruchomości oddawanych następcom prawnym dawnych właścicieli | str. 200


Rozdział VI
Nacjonalizacja i reprywatyzacja w innych krajach postsocjalistycznych | str. 204


1. Wprowadzenie | str. 204
2. Czechosłowacja | str. 206
3. Niemcy | str. 213
4. Litwa | str. 220
5. Węgry | str. 223
6. Reprywatyzacja w innych postsocjalistycznych krajach europejskich | str. 225
7. Wnioski | str. 227

Rozdział VII
Projekty ustaw dotyczących reprywatyzacji | str. 230


1. Kwestie ogólne | str. 230
2. Przegląd projektów ustaw dotyczących reprywatyzacji i przewidujących przyznanie świadczeń podmiotom objętym skutkami nacjonalizacji (do 1995 r.) | str. 231
3. Powołanie Rady Konstytucyjnej do spraw Reprywatyzacji | str. 236
4. Projekt ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach oraz inne projekty do 2010 r. | str. 241
5. Projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji | str. 246
6. Wnioski | str. 249

Rozdział VIII
Reprywatyzacja w Polsce - zagadnienia oraz postulaty de lege ferenda | str. 254


1. Stosunek materii reprywatyzacyjnej do innych prawnych aspektów procesu przekształceń własnościowych po 1989 r. Wybrane porównania europejskie | str. 254
2. Podstawy rozwiązań ewentualnej ustawy reprywatyzacyjnej | str. 261
3. Założenia projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i ewentualnych rekompensatach | str. 264
3.1. Zakres przedmiotowy | str. 266
3.2. Zakres podmiotowy | str. 267
3.3. Określenie daty nacjonalizacji nieruchomości | str. 269
3.4. Problem nabycia nieruchomości w dobrej wierze przez osoby trzecie a restytucja naturalna | str. 270
3.5. Odszkodowanie oraz forma jego wypłaty | str. 272
3.6. Wybór właściwego postępowania - administracyjne czy cywilne | str. 273
3.7. Cezura czasowa świadczeń reprywatyzacyjnych | str. 274
4. Próba ogólnego podsumowania | str. 275

Bibliografia | str. 277

Wybrane orzecznictwo | str. 315

Projekty ustaw | str. 319

Wybrane ustawodawstwo | str. 321

Ukryj

Opis:

W publikacji w sposób całościowy i wielowątkowy przedstawiono zagadnienie nacjonalizacji (komunalizacji) gruntów warszawskich poprzez analizę tła historyczno-politycznego oraz aspekty filozoficzno-prawne zarówno instytucji nacjonalizacji (wywłaszczenia), jak i reprywatyzacji. Przy istniejącej luce legislacyjnej w tym zakresie opracowanie jest cennym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się tą tematyką.

Autor nie tylko odpowiada na pytanie, w jaki sposób przebiega reprywatyzacja nieruchomości w Warszawie oraz jak proces ten, w przypadku braku ustawy, kształtowany jest przez orzecznictwo sądów administracyjnych, lecz także prezentuje doświadczenie innych krajów postsocjalistycznych, które z problemem reprywatyzacji już sobie poradziły.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8322-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2739;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów