Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Zawarte w publikacji kazusy dotyczą węzłowych zagadnień prawa karnego materialnego z elementami prawa wykroczeń. Zostały one skonstruowane zgodnie z zasadami metodyki pracy sędziego, a jednocześnie napisano je przystępnym dla Czytelnika językiem.

więcej

Autorzy: Anna Wielgolewska, Małgorzata Młodawska-Piaseczna, Jakub Iwaniec,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2674:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 11

Kazus 1. Pojęcie czynu w rozumieniu prawa karnego. Struktura przestępstwa. Przestępstwo średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu | str. 13

Kazus 2. Formy sprawczego współdziałania na przykładzie przestępstwa oszustwa "na wnuczka" | str. 30

Kazus 3. Zagadnienie czynu ciągłego i ciągu przestępstw. Koncepcja czynu współukaranego | str. 42

Kazus 4. Pomocnictwo do przestępstwa | str. 60

Kazus 5. Podżeganie i pomocnictwo do przestępstw nieumyślnych | str. 71

Kazus 6. Kara grzywny w kodeksie karnym. Możliwość orzeczenia grzywny kumulatywnej przy braku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osiągnięcia takiej korzyści jako znamiona czynu zabronionego | str. 81

Kazus 7. Pojęcie znacznej ilości środków odurzających. Zakres przedmiotowy i podmiotowy orzeczenia w trybie art. 45 § 1 k.k. | str. 92

Kazus 8. Przestępstwo zabójstwa typu podstawowego i uprzywilejowanego. Pojęcie tzw. afektu | str. 107

Kazus 9. Przestępstwo bójki i pobicia. Wyłączenie odpowiedzialności karnej - kontratyp obrony koniecznej - wymagane znamiona skutkujące wyłączeniem bezprawności, przekroczenie granic obrony koniecznej i jego konsekwencje | str. 123

Kazus 10. Wypadek komunikacyjny i znamiona przestępstwa popełnionego nieumyślnie z uwzględnieniem tematyki z art. 178a § 4 k.k. | str. 144

Kazus 11. Przestępstwo znęcania - jego kwalifikowane typy, pojęcia osoby najbliższej, osoby pozostającej w stałym lub przemijającym stosunku zależności i osoby nieporadnej. Zagadnienie przyczynienia się pokrzywdzonego, jego obrony oraz wzajemności takich zachowań. Przestępstwo zmuszania do określonego działania | str. 159

Kazus 12. Przestępstwo zniesławienia, przesłanki dekompletujące jego strukturę, dozwolona krytyka jako kontratyp kodeksowy i kontratypy pozaustawowe. Zasada niezależności odpowiedzialności karnej za pomówienie i znieważenie a zasada jedności czynu | str. 179

Kazus 13. Dziennikarskie śledztwo a przepisy karne na przykładzie ujawnienia informacji niejawnej. Zagadnienie kontratypów | str. 201

Kazus 14. Znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Zagadnienie tożsamości czynu | str. 221

Kazus 15. Prawidłowość sprawowania funkcji publicznej w świetle przestępstwa łapownictwa biernego | str. 232

Kazus 16. Nadużycie funkcji publicznej z art. 231 k.k. Pojęcie funkcjonariusza publicznego. Kryteria rozgraniczające odpowiedzialność karną od dyscyplinarnej i pojęcie - w tym kontekście - społecznej szkodliwości czynu | str. 242

Kazus 17. Pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej | str. 255

Kazus 18. Przestępstwo fałszerstwa materialnego dokumentów. Przygotowanie jako forma stadialna popełnienia przestępstwa związana z jego pochodem, znamiona jego strony przedmiotowej i podmiotowej, warunki konieczne karalności oraz warunki skutkujące przyjęciem jego bezkarności | str. 266

Kazus 19. Doprowadzenie do stanu bezbronności w przypadku popełnienia przestępstwa rozboju z art. 280 § 1 k.k. Konstrukcja czynu współukaranego | str. 281

Kazus 20. Wymuszenie rozbójnicze z art. 282 k.k. - znamiona czasownikowe | str. 292

Kazus 21. Przestępstwo sprzeniewierzenia. Problem uzewnętrznienia zamiaru | str. 300

Kazus 22. Wyłudzenie na aukcji internetowej. Zakres obowiązku naprawienia szkody | str. 310

Kazus 23. Oszustwo bankowe. Przepadek dowodów rzeczowych | str. 319

Kazus 24. Kradzież z włamaniem do samochodu, pościg policyjny, czynna napaść na policjanta i łapownictwo czynne. Zagadnienia wieloaspektowe przy ocenie zachowania sprawcy | str. 329

Kazus 25. Przestępstwo paserstwa | str. 345

Kazus 26. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy - przedmiot czynności wykonawczej w art. 299 § 1 k.k. a przedmiot czynności wykonawczej w art. 291 § 1 k.k. | str. 357

Kazus 27. Problematyka tzw. czynów przepołowionych na tle zagadnień prawa międzyczasowego | str. 371

Bibliografia | str. 381

Ukryj

Opis:

Podczas opracowywania kazusów - dotyczących węzłowych zagadnień prawa karnego materialnego z elementami prawa wykroczeń - Autorzy korzystali z własnych doświadczeń zawodowych, choć pojawiające się w stanach faktycznych postacie zostały wymyślone na potrzeby publikacji i wszelkie podobieństwa należy uznać za przypadkowe.

Kazusy zostały skonstruowane zgodnie z zasadami metodyki pracy sędziego, a jednocześnie napisano je przystępnym dla Czytelnika językiem zachęcającym do żywej lektury. Nie sposób w jednym opracowaniu omówić kompleksowo całej, często niełatwej problematyki karnomaterialnej, dlatego wybrano jedynie najczęściej spotykane w praktyce sądowej zagadnienia, których wyjaśnienie wymagało niekiedy szerszego odniesienia się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8321-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 384
Rodzaj: kazusypodręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2674:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów