Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi

Zawiera gotowe do zastosowania wzory regulaminu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.

więcej


Seria:  Vademecum Księgowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2803:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

CZĘŚĆ I
KOMENTARZ


Rozdział 1
Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne | str. 17


1. Uwagi wstępne | str. 17
2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych na cele prywatne | str. 18
3. Odpłatne korzystanie z samochodów służbowych na cele prywatne | str. 19
4. Udostępnianie samochodu na cele prywatne pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawców | str. 20

Rozdział 2
Zasady rozliczania samochodów służbowych do celów prywatnych od dnia 1 stycznia 2015 r. - poradnik na przykładach | str. 23


1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 23
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne | str. 28

Rozdział 3
Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych - problemy z rozliczaniem na przykładach | str. 31


1. Krótkie, ale konieczne, wprowadzenie | str. 31
2. Kwota przychodu, a nie definicja nieodpłatnego świadczenia | str. 32
3. Dojazd do pracy z przychodem, a czasami bez | str. 33
4. Samochód pod domem, a przychodu brak | str. 34
5. Wykorzystywanie - co to znaczy? | str. 34
6. 1/30 to obowiązek | str. 35
6.1. Nie jeździ, a wykorzystuje | str. 36
6.2. Nie tylko pracownik | str. 37
6.3. Część dnia - cały przychód | str. 37
6.4. Jeden samochód kilka przychodów | str. 38
7. Samochód w czasie urlopu u pracownika | str. 38
8. Dokumentowanie | str. 39
9. Netto czy brutto | str. 40
10. Wyższa zapłata niż przychód | str. 40
11. Zleceniobiorcy, kontrakty menedżerskie itp | str. 41
12. Pracownik i "niepracownik" jednocześnie | str. 41
13. VAT-26 a PIT | str. 42

Rozdział 4
Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne - wątpliwości interpretacyjne | str. 44


1. Wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych a podatek dochodowy | str. 44
1.1. Nieodpłatne świadczenie | str. 45
1.2. Odpłatne przekazanie samochodu służbowego dla celów prywatnych | str. 47
2. Wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych a koszty przedsiębiorcy | str. 48
3. Wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych a VAT | str. 50
4. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych a składki ZUS | str. 50
5. Kwestie wykorzystywania samochodów służbowych dla celów prywatnych w postępowaniach podatkowych | str. 51
6. Podsumowanie | str. 52

Rozdział 5
Samochód służbowy wykorzystywany dla celów prywatnych a koszty podatkowe pracodawcy | str. 54


1. Koszty uzyskania przychodu - zasady ogólne | str. 54
2. Wydatki na używanie samochodu przez pracowników a koszty podatkowe | str. 55

Rozdział 6
Opodatkowanie VAT odpłatnego i nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych - skutki w VAT na przykładach | str. 57


1. Nieodpłatne używanie samochodu | str. 57
2. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym używaniu samochodu | str. 60
3. Odpłatne używanie samochodu | str. 61
4. Podstawa opodatkowania przy odpłatnym używaniu samochodu | str. 63

Rozdział 7
Wykorzystanie samochodu służbowego pracodawcy na potrzeby osobiste pracownika - więcej korzyści czy obowiązków | str. 64


1. Zagadnienia ogólne | str. 64
2. Samochody "uprzywilejowane | str. 65
3. Samochody a VAT-26 | str. 66
4. A co z wykorzystanym przez pracownika paliwem? | str. 69

CZĘŚĆ II
OMÓWIENIE PISM URZĘDOWYCH I ORZECZEŃ


Rozdział 1
PIT: realizacja obowiązków służbowych nie może generować dodatkowego przychodu pracownika | str. 73


Rozdział 2
CIT: wydatki eksploatacyjne można zaliczyć do kosztów w ramach "kilometrówki" | str. 75


Rozdział 3
VAT: odpłatne udostępnienie samochodu wyłącza pełne odliczenie | str. 77


Rozdział 4
VAT od samochodów: "potencjalne zagrożenie" nie powinno zamykać drogi do pełnego odliczenia | str. 79


Rozdział 5
Samo zapewnienie to za mało, aby odliczyć pełny VAT od nabycia samochodu | str. 83


Rozdział 6
Spór o gwarancję "wyeliminowania prywatnego użytku samochodu" w kontekście zakresu prawa do odliczenia VAT (I SA/Kr 1834/14) | str. 85


1. Przedmiot wniosku o interpretację indywidualną | str. 85
2. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2014 r. | str. 87
3. Skarga spółki do sądu administracyjnego | str. 88
4. Stanowisko WSA w Krakowie | str. 89
5. Wnioski | str. 90

CZĘŚĆ III
PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Czy odpłatność za samochody służbowe wykorzystywane prywatnie powoduje, że przychód po stronie pracowników nie powstaje? | str. 95

2. Czy udostępnienie pracownikom samochodów służbowych w celu dojazdu do miejsca pracy oraz powrotu do domu generuje po ich stronie przychód podatkowy? | str. 98

3. Czy przekazanie pracownikowi samochodu do celów służbowych nakazuje doliczyć ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych? | str. 99

4. Czy w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika powstanie przychód do opodatkowania? | str. 101

5. Jak powinno wyglądać rozliczenie z pracownikiem, dotyczące używania samochodu służbowego do celów prywatnych | str. 104

6. Jak ustalić przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, jeśli zapisy regulaminu odbiegają od zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? | str. 106

7. Czy zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego do celów prywatnych powinien być potraktowany jako przychód podatkowy pracownika? | str. 108

8. Czy pracownikom korzystającym z samochodów w celach prywatnych można ustalić przychód w sposób ryczałtowy i uzależniony od marki samochodu? | str. 111

9. Czy ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych należy pomnożyć przez liczbę aut, z których pracownik może korzystać? | str. 112

10. Jak powinno być rozliczane wykorzystanie samochodu służbowego przez pracownika podczas urlopu? | str. 114

11. Czy kwotę przychodu, jaką uzyskuje pracownik, który korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych, należy uwzględniać w podstawie ekwiwalentu za urlop? | str. 116

12. W jaki sposób wykazać przychód związany z używaniem służbowego samochodu do celów prywatnych przez pracownicę, która w danym miesiącu pobierała tylko zasiłek chorobowy z ZUS? | str. 118

13. Czy korzyść materialna, jaką osiąga pracownik nieodpłatnie wykorzystując samochód służbowy do celów prywatnych, jest wolna od składek ZUS? | str. 119

14. Czy osiągany przez pracownika przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia polegającego na wykorzystywaniu samochodu służbowego do celów prywatnych jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu u.p.d.o.f.? | str. 122

15. Jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy od wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych? | str. 124

16. Jak naliczyć podatek i składki ZUS z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu osobowego do działalności pracodawcy i celów prywatnych? | str. 126

17. Czy można uniknąć oskładkowania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych? | str. 129

18. Czy nowe przepisy o wykorzystywaniu samochodów służbowych do celów prywatnych obejmują także członków zarządu niebędących pracownikami? | str. 131

19. Czy dojazd do pracy członków zarządu z miejsca zamieszkania (gdzie garażowany jest samochód) traktowany jest jako wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych? | str. 133

20. Czy prezes, który korzysta z samochodu z kierowcą, uzyskuje przychód na podstawie art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym? | str. 135

21. Jak ustalić przychód z tytułu wykorzystywania aut służbowych przez zleceniobiorców oraz osoby zatrudnione na podstawie powołania? | str. 136

22. W jaki sposób od dnia 1 stycznia 2015 r. należy rozliczać koszty związane z wykorzystywaniem samochodów służbowych na potrzeby działalności gospodarczej i prywatne potrzeby pracowników oraz współwłaścicieli spółki? | str. 137

23. Czy oświadczenie o mieszanym wykorzystywaniu samochodu osobowego obliguje do przypisania przychodu właścicielom spółki? | str. 141

24. Czy wspólnicy spółki cywilnej uzyskują przychód podatkowy z tytułu używania samochodów firmowych do celów prywatnych? | str. 144

25. Czy wykorzystywanie samochodu firmowego częściowo dla celów prywatnych wpływa na jego amortyzację? | str. 146

26. Jakich samochodów dotyczą przepisy o wypłacaniu świadczeń z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych? | str. 148

27. Czy koszt najmu i ubezpieczenia pojazdu, który przez część miesiąca służy bieżącej działalności spółki, a przez pozostałą część jest w dyspozycji członka rady nadzorczej, stanowi koszt podatkowy? | str. 151

28. Czy dojazd z miejsca zamieszkania do pracy (prowadzenia firmy) przez właściciela samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT? | str. 153

29. Czy nieodpłatne przekazanie samochodów osobowych pracownikom i paliwa do nich podlega opodatkowaniu? | str. 157

30. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodów podatnik musi naliczyć VAT należny? | str. 160

31. Jak rozliczać w CIT koszty eksploatacji pojazdu wykorzystywanego przez pracownika dla celów służbowych i prywatnych? | str. 161

32. W jaki sposób rozliczyć udostępnienie pracownikom samochodów służbowych? | str. 164

33. Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy z tytułu podatku VAT w zakresie odliczenia podatku naliczonego od bieżących remontów i odprowadzenia VAT należnego od wykorzystania samochodu na cele prywatne? | str. 167

34. Czy korzystanie do celów prywatnych z samochodu przydzielonego do celów służbowych podlega podatkowi VAT? | str. 169

35. Czy pracownik może wystawić fakturę na rzecz pracodawcy z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych? | str. 172

36. Czy w przypadku ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych - w zależności od pojemności silnika - pracodawca ma obowiązek naliczyć VAT należny od tego świadczenia? | str. 175

37. Czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie podlegało opodatkowaniu VAT? | str. 176

38. Jak należy opodatkować odpłatne używanie samochodu osobowego przez pracownika? | str. 178

39. Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług pracodawca . jest zobowiązany naliczyć VAT należny z tytułu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego, jeżeli przy nabyciu przysługiwało mu w całości lub w części prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony? | str. 180

CZĘŚĆ IV
WZORY


1. Regulamin korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych | str. 185

2. Umowa o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych | str. 190

Ukryj

Opis:

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

  1. Kogo dotyczą nowe przepisy?
  2. Jakie są zasady ustalania przychodu pracownika z tytułu odpłatnego, nieodpłatnego i częściowo odpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych?
  3. Jak ustalać przychód pracownika w przypadku korzystania z samochodu służbowego tylko przez część miesiąca?
  4. Czy zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego do celów prywatnych stanowi przychód pracownika?
  5. Czy można uniknąć odprowadzenia składek ZUS od naliczonego pracownikowi przychodu?
  6. Czy nieodpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu VAT?
  7. Czy wykorzystywanie samochodu firmowego częściowo dla celów prywatnych wpływa na jego amortyzację?
  8. Czy pracownik może wystawić fakturę na rzecz pracodawcy z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych?
  9. Czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9344-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 192
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2803:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa