Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej

Przedmiotem niniejszej publikacji jest spojrzenie na zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej przede wszystkim od strony czynu stypizowanego w art. 298 k.k., określanego mianem oszustwa asekuracyjnego.

więcej

Autorzy: Konrad Buczkowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2760:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Spis treści | str. 5

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Rozdział I
Charakterystyka systemu ubezpieczeniowego w Polsce | str. 21


1. Uwagi wstępne / 21
2. Podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą | str. 22
3. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce | str. 44
4. Podział ubezpieczeń | str. 48

Rozdział II
Oszustwo asekuracyjne (konstrukcja dogmatyczna) | str. 53


1. Oszustwo asekuracyjne przed wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. | str. 53
2. Oszustwo asekuracyjne w kodeksie karnym (art. 298 k.k.) | str. 61
2.1. Przedmiot ochrony | str. 61
2.2. Podmiot czynu | str. 62
2.3. Strona przedmiotowa | str. 64
2.4. Skutek | str. 69
2.5. Przedmiot czynności wykonawczej | str. 72
2.6. Strona podmiotowa | str. 72
2.7. Kara i środki karne. Tryb ścigania | str. 75
2.8. Klauzula niekaralności (art. 298 § 2 k.k.) | str. 77
2.9. Zbieg przepisów | str. 82
3. Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) a oszustwo (art. 286 k.k.) - tożsamość czy odmienność regulacji przestępstwa ubezpieczeniowego? | str. 85
4. Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) - propozycje zmian legislacyjnych | str. 90

Rozdział III
Oszustwo asekuracyjne w ujęciu prawnoporównawczym | str. 95


1. Uwagi wstępne | str. 95
2. Regulacje kodeksowe w wybranych państwach europejskich | str. 97
2.1. Albania | str. 97
2.2. Austria | str. 98
2.3. Bułgaria | str. 100
2.4. Chorwacja | str. 100
2.5. Czechy | str. 102
2.6. Estonia | str. 107
2.7. Finlandia | str. 109
2.8. Łotwa | str. 110
2.9. Macedonia | str. 112
2.10. Malta | str. 114
2.11. Niemcy | str. 114
2.12. Norwegia | str. 118
2.13. Szwecja | str. 119

Rozdział IV
Metody popełniania przestępstw ubezpieczeniowych | str. 121


1. Uwagi wstępne | str. 121
2. Systematyka metod popełniania przestępstw ubezpieczeniowych (innych niż oszustwa czynów kryminalnych na szkodę zakładów ubezpieczeń) | str. 122
3. Metody stosowane w oszustwach ubezpieczeniowych | str. 132

Rozdział V
Oszustwo asekuracyjne w praktyce (wyniki badania) | str. 141


1. Statystyczny obraz oszustwa asekuracyjnego (art. 298 k.k.) | str. 141
2. Dobór materiału empirycznego i charakterystyka narzędzia pomiaru | str. 154
2.1. Dobór materiału empirycznego | str. 154
2.2. Charakterystyka narzędzia pomiaru | str. 160
3. Opis wyników | str. 163
3.1. Analiza postępowań objętych badaniem | str. 163
3.1.1. Przestępczość ubezpieczeniowa przed wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. | str. 163
3.1.2. Zbieg przepisów lub przestępstw | str. 170
3.1.3. Zawiadomienie o przestępstwie | str. 172
3.1.4. Czynny żal | str. 175
3.1.5. Formy stadialne oszustwa | str. 177
3.1.6. Formy zjawiskowe | str. 180
3.1.7. Oszustwa ubezpieczeniowe według rodzaju ubezpieczenia | str. 181
3.1.8. Oszustwa ubezpieczeniowe według wartości szkody | str. 184
3.1.9. Wartość mienia będącego przedmiotem wyłudzenia | str. 185
3.1.10. Opinie biegłych | str. 186
3.1.11. Metody działania sprawców | str. 193
3.1.12. Postępowania przygotowawcze - uwagi szczegółowe | str. 195
3.1.13. Postępowania sądowe - uwagi szczegółowe | str. 203
3.2. Sprawca oszustwa asekuracyjnego w badaniu aktowym | str. 206
3.2.1. Cechy społeczno-demograficzne | str. 207
3.2.2. Rodzaje orzeczeń | str. 210
3.3. Wnioski z badania aktowego | str. 213

Podsumowanie | str. 215

Bibliografia | str. 223

Spis wykresów | str. 233

Ukryj

Opis:

Rynek ubezpieczeniowy jest jednym z obszarów działalności gospodarczej, w którym najczęściej podejmowane są próby oszustw i wyłudzeń. Zmiany urbanizacyjne i dające poczucie anonimowości środowisko miejskie, jak również znaczna liczba zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) pozwalają sprawcom przestępstw ubezpieczeniowych, a szczególnie oszustw asekuracyjnych, na przyjęcie założenia, że prawdopodobieństwo wykrycia ich czynu będzie niewielkie.

Przedmiotem niniejszej monografii jest spojrzenie na zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej przede wszystkim od strony czynu stypizowanego w art. 298 k.k., określanego mianem oszustwa asekuracyjnego. Opracowanie ma charakter przekrojowy, uwzględniający złożoność omawianej problematyki. Jego głównym tematem jest zagadnienie prawnokarnej odpowiedzialności za bezprawne uzyskanie nienależnego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Problematyka ta została uzupełniona o charakterystykę metod stosowanych przez sprawców przestępstw ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej typowych dla oszustwa asekuracyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9156-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 236
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: KAM-2760:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów