Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Wzory pism i dokumentów. Schematy działań

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia dotyczące pojęcia, podstaw prawnych i celu tworzenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz możliwości ich zmiany w aktualnym stanie prawnym.

więcej

Autorzy: Monika Augustyniak, Tomasz Moll,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2533:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Pojęcie, cechy i podstawy prawne jednostki organizacyjnej w prawie samorządu terytorialnego
| str. 15
1.1. Kontekst normatywny - w kręgu podstawowych pojęć | str. 15
1.2. Tworzenie, łączenie i przekształcanie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | str. 29
1.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 29
1.2.2. Jednostki budżetowe | str. 30
1.2.3. Zakłady budżetowe | str. 33
1.3. Wzory | str. 39
1.3.1. Wzór uchwały rady miasta w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej | str. 39
1.3.2. Wzór uchwały rady miasta w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gimnazjum | str. 44
1.3.3. Wzór uchwały rady gminy w sprawie likwidacji zakładu budżetowego | str. 48
1.3.4. Wzór uchwały rady gminy w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową | str. 50
1.3.5. Wzór uchwały rady miasta w sprawie likwidacji jednostki budżetowej oraz szkół wchodzących w jej skład | str. 52
1.3.6. Wzór uchwały rady miasta w sprawie likwidacji jednostki budżetowej miejski ośrodek sportu i rekreacji | str. 55
1.3.7. Wzór uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia i nadania statutu powiatowej bibliotece publicznej | str. 56
1.3.8. Wzór uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia statutu powiatowego urzędu pracy | str. 60
1.3.9. Wzór uchwały rady miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej | str. 62

Rozdział 2
Klasyfikacja samorządowych osób prawnych oraz zasady ich tworzenia i likwidacji - spółki handlowe
| str. 65
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 65
2.2. Spółki osobowe | str. 74
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 74
2.2.2. Spółka komandytowa | str. 76
2.2.3. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 82
2.3. Schematy działań | str. 87
2.3.1. Tworzenie spółki komandytowej (komandytowo-akcyjnej) | str. 87
2.3.2. Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej (komandytowo-akcyjnej) | str. 89
2.4. Spółki kapitałowe | str. 90
2.4.1. Uwagi ogólne | str. 90
2.4.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 93
2.4.3. Spółka akcyjna | str. 101
2.5. Schematy działań i wzory | str. 111
2.5.1. Schemat działania: tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej) | str. 111
2.5.2. Schemat działania: rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej) | str. 114
2.5.3. Wzór uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej) | str. 116
2.5.4. Wzór uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej) | str. 118

Rozdział 3
Klasyfikacja przedmiotowa samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zasady ich tworzenia i likwidacji
| str. 119
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 119
3.2. Gospodarka nieruchomościami | str. 120
3.3. Zarząd drogi | str. 123
3.4. Utrzymanie czystości w gminach | str. 128
3.5. T ransport zbiorowy | str. 134
3.5.1. Uwagi ogólne | str. 134
3.5.2. Planowanie rozwoju transportu | str. 134
3.5.3. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego | str. 135
3.6. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym | str. 137
3.7. Ochrona zdrowia | str. 140
3.8. Schematy działań i wzory | str. 146
3.8.1. Schemat działania: tworzenie podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej | str. 146
3.8.2. Schemat działania: przekształcenie podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej | str. 148
3.8.3. Schemat działania: likwidacja podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej | str. 149
3.8.4. Wzór uchwały w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej | str. 150
3.8.5. Wzór uchwały w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej | str. 151
3.9. Pomoc społeczna | str. 152
3.10. Edukacja publiczna | str. 158
3.11. Schematy i wzory | str. 167
3.11.1. Schemat działania: tworzenie przedszkola, szkoły lub placówki publicznej | str. 167
3.11.2. Schemat działania: przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki publicznej | str. 168
3.11.3. Schemat działania: likwidacja przedszkola, szkoły lub placówki publicznej | str. 169
3.11.4. Wzór uchwały w sprawie założenia samorządowego publicznego przedszkola (samorządowej publicznej szkoły) | str. 170
3.11.5. Wzór uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego publicznego przedszkola (samorządowej publicznej szkoły) | str. 172
3.11.6. Wzór uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego publicznego przedszkola (samorządowej publicznej szkoły) | str. 174
3.11.7. Wzór uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowego publicznego przedszkola (samorządowej publicznej szkoły) | str. 175
3.11.8. Wzór uchwały w sprawie likwidacji samorządowego publicznego przedszkola (samorządowej publicznej szkoły) | str. 176
3.12. Kultura | str. 177
3.13. Schematy i wzory | str. 182
3.13.1. Schemat działania: tworzenie samorządowej instytucji kultury | str. 182
3.13.2. Schemat działania: połączenie samorządowych instytucji kultury | str. 183
3.13.3. Schemat działania: podział samorządowej instytucji kultury | str. 184
3.13.4. Schemat działania: likwidacja samorządowej instytucji kultury | str. 185
3.13.5. Wzór aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury | str. 186
3.13.6. Wzór uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury | str. 187
3.13.7. Wzór: akt połączenia samorządowych instytucji kultury | str. 188
3.13.8. Wzór uchwały w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury | str. 190
3.13.9. Wzór aktu podziału samorządowej instytucji kultury | str. 191
3.13.10. Wzór uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury | str. 194
3.13.11. Wzór aktu likwidacji samorządowej instytucji kultury | str. 195

Bibliografia | str. 197

Wykaz orzecznictwa | str. 201

Ukryj

Opis:

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia dotyczące pojęcia, podstaw prawnych i celu tworzenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz możliwości ich zmiany w aktualnym stanie prawnym. Obejmuje analizę przepisów ustrojowych regulujących tę materię oraz zawiera odniesienie do kwestii finansowych, przesądzających o efektywności i gospodarności w zakresie rozpatrywanych transformacji strukturalnych.

Problematyka poruszana w pracy została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, a także wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań wraz z wzorami i schematami działań. Publikacja uwzględnia aktualne orzecznictwo, doktrynę i poglądy wyrażone w piśmiennictwie prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz publicznego prawa gospodarczego. Dodatkowo autorzy wskazują na wady i zalety poszczególnych form działalności oraz korzyści i zagrożenia wynikające z przyjętych rozwiązań.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8284-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 202
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2533:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów