Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo karne skarbowe. Diagramy

Publikacja prezentuje instytucje i zasady materialnego oraz procesowego prawa karnego skarbowego w krótkiej warstwie tekstowej, a także w postaci tabel i wykresów.

więcej

Autorzy: Monika Zbrojewska, Magdalena Błaszczyk,
Seria:  Diagramy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2534:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Część I
Materialne prawo karne skarbowe


Rozdział 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego, jego źródła i specyfika | str. 15

Rozdział 2. Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe | str. 20

Rozdział 3. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 24
3.1. Pojęcia czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego | str. 24
3.2. Zasady obowiązywania kodeksu karnego skarbowego w czasie | str. 25
3.3. Zasady obowiązywania kodeksu karnego skarbowego w miejscu i co do osób | str. 27

Rozdział 4. Struktura przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 31
4.1. Pojęcie struktury przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 31
4.2. Podmiot | str. 33
4.3. Przedmiot | str. 34
4.4. Strona podmiotowa | str. 35
4.5. Strona przedmiotowa | str. 37

Rozdział 5. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 41
5.1. Formy stadialne | str. 41
5.2. Formy zjawiskowe | str. 44

Rozdział 6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe | str. 57
6.1. Okoliczności wyłączające bezprawność | str. 57
6.2. Okoliczności wyłączające winę | str. 58
6.3. Okoliczność wyłączająca karygodność czynu zabronionego | str. 64

Rozdział 7. Zbieg przepisów | str. 66

Rozdział 8. Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych | str. 72

Rozdział 9. Zaniechanie ukarania sprawcy | str. 80

Rozdział 10. Kary | str. 87

Rozdział 11. Odpowiedzialność posiłkowa | str. 93

Rozdział 12. Środki karne | str. 97

Rozdział 13. Zasady i dyrektywy wymiaru kary | str. 107

Rozdział 14. Nadzwyczajne złagodzenie kary za przestępstwo skarbowe | str. 112

Rozdział 15. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwo skarbowe | str. 115

Rozdział 16. Środki związane z poddaniem próbie sprawcy przestępstwa skarbowego | str. 119

Rozdział 17. Środki zabezpieczające | str. 129

Rozdział 18. Przedawnienie | str. 136

Rozdział 19. Zatarcie skazania | str. 141

Rozdział 20. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa skarbowe | str. 144

Część II
Postępowanie karne skarbowe


Rozdział 21. Wiadomości ogólne | str. 149

Rozdział 22. Warunki dopuszczalności postępowania karnego skarbowego | str. 156
22.1. Uwagi ogólne | str. 156
22.2. Podziały przesłanek | str. 157

Rozdział 23. Sąd | str. 160

Rozdział 24. Strony i ich procesowi przedstawiciele | str. 172

Rozdział 25. Czynności procesowe | str. 186

Rozdział 26. Dowody | str. 189

Rozdział 27. Środki przymusu | str. 194

Rozdział 28. Postępowanie mandatowe | str. 196

Rozdział 29. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 201

Rozdział 30. Właściwość organów postępowania przygotowawczego | str. 208

Rozdział 31. Postępowanie przygotowawcze | str. 211

Rozdział 32. Postępowanie przed sądem w I instancji | str. 220

Rozdział 33. Postępowanie odwoławcze | str. 226

Rozdział 34. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 233

Rozdział 35. Postępowania szczególne | str. 238

Wybrana literatura | str. 241

Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje instytucje i zasady materialnego oraz procesowego prawa karnego skarbowego w krótkiej warstwie tekstowej, a także w postaci tabel i wykresów. Opracowanie zostało uzupełnione pytaniami kontrolnymi i wybranymi tezami z orzecznictwa, które ukazują praktyczne problemy związane ze stosowaniem omawianych norm.

Serię Diagramy wyróżnia:

  • zwięzłe ujęcie zagadnień, ułatwiające szybkie utrwalenie wiadomości,
  • przejrzysty układ publikacji, pozwalający na uporządkowanie wiedzy przed egzaminem lub kolokwium,
  • przystępna forma,
  • atrakcyjna cena.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8090-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 244
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne skarbowe
Kod: KAM-2534:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów