Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu

Pierwsze kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy.

więcej

Autorzy: Krzysztof Żok,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2733:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Od Autora | str. 27

Rozdział 1
Wstęp | str. 29


1.1. Gospodarcze znaczenie oprogramowania | str. 29
1.2. Wybrane aspekty tworzenia programów komputerowych na zamówienie | str. 31
1.2.1. Wąskie i szerokie ujęcie umowy o stworzenie programu komputerowego | str. 31
1.2.2. Proces powstawania programu komputerowego na zamówienie | str. 34
1.3. Błąd informatyczny a wada oprogramowania | str. 37
1.3.1. Faktyczny brak możliwości wyeliminowania wszystkich błędów informatycznych | str. 37
1.3.2. Ogólny reżim odpowiedzialności kontraktowej i specjalne reżimy odpowiedzialności za wadę przedmiotu świadczenia | str. 39
1.4. Konstrukcja pracy | str. 42

Rozdział 2
Podstawa odpowiedzialności za usterki zamówionego programu komputerowego | str. 47


2.1. Uwagi wstępne | str. 47
2.2. Podstawa odpowiedzialności za wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 48
2.2.1. Austria | str. 48
2.2.2. Francja | str. 49
2.2.3. Niemcy | str. 51
2.2.4. Stany Zjednoczone | str. 52
2.2.5. Szwajcaria | str. 54
2.2.6. Wielka Brytania | str. 55
2.3. Podstawa odpowiedzialności za usterki zamówionego programu komputerowego w ujęciu historycznoprawnym | str. 59
2.3.1. Wzór umowy o świadczenie usług w zakresie automatowego przetwarzania informacji z 1968 r. | str. 59
2.3.2. Rękojmia za wady fizyczne dzieła | str. 61
2.3.2.1. Wprowadzenie | str. 61
2.3.2.2. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego utworu | str. 61
2.3.2.3. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego programu komputerowego - koncepcje wypracowane pod rządami ustawy o prawie autorskim z 1952 r. | str. 64
2.3.2.4. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego programu komputerowego - koncepcje wypracowane pod rządami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 66
2.4. Prawnoautorski reżim odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu | str. 71
2.4.1. Wprowadzenie | str. 71
2.4.2. Zakres przedmiotowy | str. 73
2.4.2.1. Wprowadzenie | str. 73
2.4.2.2. Ujęcie wąskie | str. 74
2.4.2.3. Ujęcie szerokie | str. 77
2.4.3. Zakres podmiotowy | str. 82
2.4.3.1. Pojęcie twórcy i wieloznaczność wyrazu "twórca" w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 82
2.4.3.2. Znaczenie wyrazu "twórca" w art. 55 ust. 1 pr. aut. | str. 85
2.4.3.3. Podmiot uprawniony do usunięcia usterki zamówionego programu komputerowego, niebędący jego rzeczywistym twórcą | str. 88
2.4.3.3.1. Pracodawca twórcy | str. 88
2.4.3.3.2. Pochodny nabywca autorskich praw majątkowych i licencjobiorca | str. 92
2.4.3.4. Złagodzenie podstawy odpowiedzialności za usterki programu komputerowego - ujęcie socjologiczne | str. 97
2.4.3.5. Złagodzenie podstawy odpowiedzialności za usterki programu komputerowego - ujęcie prawne | str. 101
2.4.3.5.1. Sekwencyjne ujęcie środków ochrony zamawiającego | str. 101
2.4.3.5.2. Oparcie odpowiedzialności twórcy za usterki zamówionego utworu na zasadzie winy | str. 103
2.4.3.5.3. Przyznanie twórcy prawa do zatrzymania części wypłaconego wynagrodzenia | str. 107
2.4.4. Odpłatność umowy | str. 108
2.5. Wnioski | str. 110

Rozdział 3
Usterka zamówionego programu komputerowego | str. 113


3.1. Uwagi wstępne | str. 113
3.2. Pojęcie wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 114
3.2.1. Austria | str. 114
3.2.2. Francja | str. 116
3.2.3. Niemcy | str. 118
3.2.4. Stany Zjednoczone | str. 122
3.2.5. Szwajcaria | str. 123
3.2.6. Wielka Brytania | str. 127
3.3. Wyraz "usterka" w języku prawnym | str. 128
3.4. Usterka jako wada przedmiotu świadczenia | str. 130
3.4.1. Wprowadzenie | str. 130
3.4.2. Cechy pozytywne | str. 131
3.4.3. Cechy negatywne | str. 134
3.5. Usterka zamówionego programu komputerowego a inne postaci wadliwości przedmiotu świadczenia | str. 135
3.5.1. Usterka a wada fizyczna | str. 135
3.5.1.1. Wprowadzenie | str. 135
3.5.1.2. Ujęcie analityczne | str. 135
3.5.1.3. Ujęcie funkcjonalne | str. 139
3.5.2. Usterka a wada prawna | str. 140
3.5.2.1. Wprowadzenie | str. 140
3.5.2.2. Kwalifikacja naruszenia wymagań zgodności | str. 142
3.5.3. Usterka a błąd informatyczny | str. 144
3.5.3.1. Wprowadzenie | str. 144
3.5.3.2. Pojęcie błędu w inżynierii oprogramowania | str. 145
3.5.3.3. Znaczenie wyrażenia "poprawianie błędów" w świetle dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych | str. 145
3.5.3.4. Błąd informatyczny w wybranych systemach prawnych, w których wdrożono przepisy dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych | str. 147
3.5.3.5. Rekonstrukcja pojęcia błędu informatycznego | str. 150
3.5.4. Usterka a wada fizyczna nośnika | str. 153
3.6. Rodzaje usterek zamówionego programu komputerowego | str. 155
3.6.1. Wprowadzenie | str. 155
3.6.2. Usterki usuwalne i nieusuwalne | str. 155
3.6.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 155
3.6.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 156
3.6.3. Usterki istotne i nieistotne | str. 157
3.6.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 157
3.6.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 158
3.6.4. Usterki merytoryczne i techniczne | str. 161
3.7. Stwierdzenie usterki zamówionego programu komputerowego | str. 162
3.7.1. Wprowadzenie | str. 162
3.7.2. Kryteria porównania zamówionego programu komputerowego z jego abstrakcyjnym pierwowzorem | str. 163
3.7.3. Kryteria kwalifikacji odstępstwa od abstrakcyjnego pierwowzoru zamówionego programu komputerowego jako usterki | str. 165
3.7.3.1. Posiłkowe odwołanie się do kryteriów stwierdzenia wady fizycznej | str. 165
3.7.4. Zmniejszenie wartości i użyteczności | str. 168
3.7.4.1. Pojęcie zmniejszenia wartości lub użyteczności | str. 168
3.7.4.2. Naruszenie wymagań funkcjonalnych - stanowisko doktryny | str. 171
3.7.4.3. Naruszenie wymagań funkcjonalnych - stanowisko judykatury | str. 174
3.7.4.4. Naruszenie wymagań pozafunkcjonalnych | str. 176
3.7.4.5. Naruszenie wymagań zgodności | str. 178
3.7.5. Brak zapewnionych właściwości | str. 179
3.7.6. Przekazanie programu komputerowego w stanie niezupełnym | str. 181
3.8. Wnioski | str. 183

Rozdział 4
Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w razie wykrycia usterki | str. 186


4.1. Uwagi wstępne | str. 186
4.2. Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w wybranych systemach prawnych | str. 187
4.2.1. Austria | str. 187
4.2.2. Francja | str. 189
4.2.3. Niemcy | str. 191
4.2.4. Stany Zjednoczone | str. 192
4.2.5. Szwajcaria | str. 194
4.2.6. Wielka Brytania | str. 195
4.3. Sekwencyjność środków ochrony zamawiającego | str. 197
4.3.1. Model sekwencyjności środków ochrony | str. 197
4.3.1.1. Wprowadzenie | str. 197
4.3.1.2. Pierwszeństwo środka ochrony zmierzającego do realnego wykonania zobowiązania | str. 198
4.3.1.3. Wybór określonego środka ochrony a charakter usterki | str. 200
4.3.2. Pominięcie sekwencyjności środków ochrony | str. 202
4.3.2.1. Niewyznaczenie twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia usterki | str. 202
4.3.2.2. Nieprzyjęcie utworu | str. 205
4.3.3. Charakter prawny wyboru określonego środka ochrony | str. 207
4.4. Charakter prawny środków ochrony zamawiającego a znaczenie wyrazu "roszczenia" w art. 55 ust. 3 pr. aut. | str. 211
4.4.1. Wprowadzenie | str. 211
4.4.2. Rekonstrukcja pojęcia sytuacji prawnej, roszczenia i uprawnienia kształtującego | str. 211
4.4.3. Znaczenie wyrazu "roszczenia" | str. 213
4.5. Naprawienie szkody a środki ochrony zamawiającego | str. 217
4.5.1. Wprowadzenie | str. 217
4.5.2. Stosunek prawnoautorskiego reżimu odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu do ogólnego reżimu odpowiedzialności ex contractu | str. 219
4.5.3. Znaczenie żądania naprawienia szkody w razie wykrycia wady prawnej utworu | str. 222
4.6. Wnioski | str. 225

Rozdział 5
Wyznaczenie twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia usterki zamówionego programu komputerowego | str. 229


5.1. Uwagi wstępne | str. 229
5.2. Usunięcie wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 230
5.2.1. Austria | str. 230
5.2.2. Francja | str. 232
5.2.3. Niemcy | str. 234
5.2.4. Stany Zjednoczone | str. 236
5.2.5. Szwajcaria | str. 238
5.2.6. Wielka Brytania | str. 239
5.3. Charakter prawny | str. 240
5.3.1. Wprowadzenie | str. 240
5.3.2. Koncepcja roszczenia | str. 241
5.3.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 241
5.3.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 245
5.3.2.2.1. Cele analizy sytuacji prawnej zamawiającego | str. 245
5.3.2.2.2. Obowiązek usunięcia usterki zamówionego utworu | str. 245
5.3.2.2.3. Zaskarżalność roszczenia o usunięcie usterki | str. 248
5.3.3. Koncepcja uprawnienia kształtującego | str. 251
5.3.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 251
5.3.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 253
5.3.4. Przesłanka skorzystania z uprawnień | str. 254
5.3.4.1. Ujęcie cywilistyczne | str. 254
5.3.4.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 256
5.4. Termin usunięcia usterki / 260
5.4.1. Ogólna wytyczna "odpowiedniego" terminu do usunięcia usterki | str. 260
5.4.2. Ogólna wytyczna maksymalnego terminu do usunięcia usterki | str. 263
5.4.3. Wyznaczenie twórcy terminu nieodpowiedniego do usunięcia usterki | str. 264
5.5. Usunięcie usterek w ramach wykonania zastępczego | str. 265
5.5.1. Wprowadzenie | str. 265
5.5.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 266
5.5.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 267
5.6. Usunięcie usterki a naprawienie szkody in natura | str. 271
5.6.1. Wprowadzenie | str. 271
5.6.2. Roszczenie o usunięcie usterki zamówionego utworu a roszczenie o naprawienie szkody in natura | str. 272
5.6.3. Roszczenie o usunięcie usterki zamówionego utworu a roszczenie o wykonanie zobowiązania | str. 275
5.7. Wnioski | str. 277

Rozdział 6
Żądanie odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 281


6.1. Uwagi wstępne | str. 281
6.2. Obniżenie wynagrodzenia twórcy zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 282
6.2.1. Austria | str. 282
6.2.2. Francja | str. 283
6.2.3. Niemcy | str. 284
6.2.4. Stany Zjednoczone | str. 285
6.2.5. Szwajcaria | str. 286
6.2.6. Wielka Brytania | str. 287
6.3. Charakter prawny | str. 288
6.3.1. Wprowadzenie | str. 288
6.3.2. Koncepcja roszczenia o zwrot nadpłaconej kwoty albo zmniejszenie świadczenia pieniężnego | str. 289
6.3.3. Koncepcja roszczenia o wyrażenie zgody przez drugą stronę na obniżenie świadczenia pieniężnego | str. 291
6.3.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 291
6.3.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 294
6.3.4. Koncepcja uprawnienia | str. 297
6.3.4.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 297
6.3.4.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 301
6.3.5. Koncepcje pośrednie | str. 304
6.3.5.1. Koncepcja wieloetapowej realizacji żądania obniżenia świadczenia pieniężnego | str. 304
6.3.5.2. Koncepcja niejednolitego charakteru żądania obniżenia świadczenia pieniężnego | str. 305
6.4. Stopień obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 308
6.4.1. Ogólna wytyczna stopnia obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 308
6.4.1.1. Wprowadzenie | str. 308
6.4.1.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 309
6.4.1.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 311
6.4.2. Konkretyzacja ogólnej wytycznej stopnia obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 315
6.4.2.1. Wprowadzenie | str. 315
6.4.2.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 315
6.4.2.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 316
6.4.3. Stopień redukcji wynagrodzenia twórcy a struktura umowy o stworzenie programu komputerowego | str. 318
6.5. Podstawa rozliczenia stron w razie wystąpienia stanu nadpłaty po odpowiednim obniżeniu umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 320
6.6. Żądanie obniżenia wynagrodzenia a żądanie naprawienia szkody in valuta | str. 323
6.7. Wnioski | str. 325

Rozdział 7
Odstąpienie od umowy | str. 328


7.1. Uwagi wstępne | str. 328
7.2. Zakończenie stosunku prawnego w razie wykrycia wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 329
7.2.1. Austria | str. 329
7.2.2. Francja | str. 330
7.2.3. Niemcy | str. 332
7.2.4. Stany Zjednoczone | str. 333
7.2.5. Szwajcaria | str. 334
7.2.6. Wielka Brytania | str. 335
7.3. Charakter prawny | str. 336
7.4. Forma | str. 338
7.5. Stosunek art. 59 pr. aut. do art. 494 k.c. | str. 341
7.5.1. Wprowadzenie | str. 341
7.5.2. Koncepcja subsydiarności art. 59 pr. aut. | str. 341
7.5.3. Koncepcja specjalności art. 59 pr. aut. | str. 342
7.6. Chwila powstania skutku odstąpienia od umowy | str. 344
7.6.1. Wprowadzenie | str. 344
7.6.2. Koncepcja wygaśnięcia zobowiązania ex tunc | str. 345
7.6.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 345
7.6.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 346
7.6.3. Koncepcja wygaśnięcia zobowiązania ex nunc | str. 349
7.6.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 349
7.6.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 351
7.6.4. Koncepcja przekształcenia zobowiązania ex nunc | str. 353
7.6.5. Koncepcja przekształcenia zobowiązania ex tunc | str. 355
7.7. Powrót autorskich praw majątkowych do twórcy | str. 357
7.7.1. Wprowadzenie | str. 357
7.7.2. Sens rozważania powrotu autorskich praw majątkowych do zamówionego programu komputerowego po odstąpieniu od umowy | str. 358
7.7.3. Koncepcja skutku rozporządzającego odstąpienia od umowy | str. 361
7.7.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 361
7.7.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 362
7.7.4. Koncepcja skutku zobowiązującego odstąpienia od umowy | str. 365
7.7.5. Koncepcja niejednolitego skutku odstąpienia od umowy | str. 368
7.8. Podstawa rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy | str. 370
7.8.1. Wprowadzenie | str. 370
7.8.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 371
7.8.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 373
7.9. Prawo twórcy do zatrzymania części wypłaconegowynagrodzenia | str. 376
7.9.1. Wprowadzenie | str. 376
7.9.2. Znaczenie gospodarcze | str. 377
7.9.3. Charakter prawny | str. 379
7.10.Odstąpienie od umowy a nieprzyjęcie utworu | str. 380
7.11.Wnioski | str. 382

Zakończenie | str. 387

Bibliografia | str. 393

Orzecznictwo | str. 411

Ukryj

Opis:

Opracowanie jest pierwszym kompleksowym omówieniem zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy. Dotychczasowe kluczowe w tej mierze wypowiedzi były sformułowane jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o prawie autorskim, która nie zawierała żadnej szczególnej regulacji w zakresie odpowiedzialności twórcy za wady przedmiotu świadczenia.

W monografii szczegółowo przedstawiono m.in.:

  • środki ochrony, którymi dysponuje zamawiający program komputerowy w świetle prawnoautorskiego uregulowania odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu,
  • pojęcie usterki zamówionego programu komputerowego,
  • przykłady wadliwości oprogramowania omówione dotychczas w orzecznictwie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8315-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 424
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2733:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów