Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych

W publikacji poruszono problemy praktyczne związane z zawieraniem umów o połączeniu sieci przez operatorów i zaprezentowano teoretycznoprawną analizę zagadnień związanych z funkcjonowaniem takich umów na styku prawa publicznego oraz prywatnego.

więcej

Autorzy: Ewa Galewska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  28 maja 2015 r.
Kod: KAM-2676:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Charakter prawny umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 21


1. Wyodrębnienie prawa publicznego i prywatnego | str. 21
2. Umowa o połączeniu sieci telekomunikacyjnych jako przedmiot regulacji prawa cywilnego i administracyjnego | str. 23

Rozdział II
Obowiązek kontraktowania jako przejaw ograniczenia swobody umów | str. 27


1. Treść zasady swobody umów | str. 28
2. Dopuszczalność ograniczenia swobody umów | str. 30
3. Swoboda umów w sektorze telekomunikacyjnym | str. 35
3.1. Cele regulacyjne w sektorze telekomunikacyjnym jako uzasadnienie ograniczenia swobody umów | str. 38
4. Obowiązek kontraktowania jako ograniczenie swobody zawierania umów | str. 48

Rozdział III
Treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 51


1. Przedmiot umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 53
1.1. Definicja dostępu telekomunikacyjnego | str. 53
1.1.1. Rodzaje świadczeń dostępowych | str. 57
1.1.2. Połączenie sieci jako szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego | str. 61
2. Strony umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 68
2.1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jako strona umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 69
2.1.1. Definicja operatora | str. 74
2.1.2. Jednostka samorządu terytorialnego jako strona umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 76
3. Cywilnoprawne aspekty kształtowania treści umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 82
4. Wpływ przepisów ustawowych na treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 88
4.1. Ustawowy katalog postanowień umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 88
4.2. Wpływanie przez Prezesa UKE na kształtowanie treści umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 108
4.2.1. Zawartość oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym i jej wpływ na treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 108
4.2.2. Obowiązki dotyczące ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego i ich wpływ na treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 119

Rozdział IV
Istota obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 126


1. Treść obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 127
2. Obowiązek kontraktowania wynikający z ustawy | str. 129
2.1. Obowiązek negocjowania umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 130
2.2. Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego | str. 135
2.3. Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie połączenia sieci telekomunikacyjnych | str. 137
3. Obowiązek kontraktowania wynikający z decyzji administracyjnej | str. 138
3.1. Obowiązki w zakresie dostępu telekomunikacyjnego nakładane decyzją Prezesa UKE | str. 140
3.1.1. Nakładanie obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej | str. 141
3.1.2. Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego | str. 149
3.1.3. Obowiązki regulacyjne nakładane na przedsiębiorców kontrolujących dostęp do użytkowników końcowych | str. 158
4. Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 162

Rozdział V
Dobrowolna realizacja obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 165


1. Rozpoczęcie procedury zawierania umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 166
1.1. Oferta - zaproszenie do składania ofert - zaproszenie do negocjacji - zaproszenie do zawarcia umowy | str. 166
1.2. Obowiązki operatorów związane z rozpoczęciem procedury zawierania umów o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 171
1.2.1. Informacje w sprawach zapewniania dostępu telekomunikacyjnego | str. 171
1.2.2. Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym | str. 174
1.2.3. Wniosek o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 191
2. Tryby zawierania umów o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 195
2.1. Ofertowy tryb zawierania umów | str. 196
2.2. Negocjacyjny tryb zawierania umów | str. 198
2.2.1. Obowiązek prowadzenia negocjacji w dobrej wierze | str. 203
2.2.2. Obowiązek zachowania poufności | str. 210

Rozdział VI
Konsekwencje prawne niewykonania obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 214


1. Konsekwencje prawne niewykonania obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci przewidziane w przepisach ustawy - Prawo telekomunikacyjne | str. 215
2. Rozstrzyganie sporów o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 220
2.1. Charakter prawny sprawy spornej o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 222
2.2. Organy uprawnione do rozstrzygania sporów o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 227
2.2.1. Rozstrzyganie sporów o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych przez Prezesa UKE | str. 230 2.2.1.1. Zasady rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi przez Prezesa UKE | str. 232
2.2.1.2. Orzeczenia Prezesa UKE służące rozwiązaniu kwestii spornych | str. 236
2.2.1.2.1. Postanowienie o wyznaczeniu terminu zakończenia negocjacji umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych | str. 238
2.2.1.2.2. Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym | str. 242
2.2.1.2.3. Ugoda administracyjna sporządzona przed Prezesem UKE | str. 257
2.2.2. Sądowa kontrola orzeczeń Prezesa UKE wydanych w sprawach spornych | str. 259
2.2.2.1. Skarga na postanowienie o wyznaczeniu terminu zakończenia negocjacji | str. 261
2.2.2.2. Odwołanie od decyzji o dostępie telekomunikacyjnym | str. 263

Podsumowanie | str. 273

Wykaz dokumentów | str. 281

Wykaz literatury | str. 293

Ukryj

Opis:

Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego, który jest obszernym pojęciem i obejmuje różne rodzaje dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. W publikacji w kompleksowy sposób przedstawiono zagadnienie obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych. Ponadto poruszono istotne problemy praktyczne związane z zawieraniem umów o połączeniu sieci przez operatorów, a także zaprezentowano teoretycznoprawną analizę zagadnień związanych z funkcjonowaniem takich umów na styku prawa publicznego (administracyjnego) oraz prawa prywatnego (cywilnego).

Autorka przybliża zagadnienie dobrowolnej realizacji obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych oraz omawia prawne konsekwencje niewykonania tego obowiązku. Ponadto w książce przeprowadzono interesującą analizę obowiązującej regulacji prawnej, zarówno unijnej, jak i krajowej, a także działań podejmowanych na jej podstawie przez organy administracji publicznej, których celem jest stworzenie i rozwój konkurencji w sektorze telekomunikacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8296-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo telekomunikacyjne
Kod: KAM-2676:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów