Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2015:

Nowe europejskie prawo spadkowe

Pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.

więcej

Autorzy: Jacek Górecki (red. naukowy), Maksymilian Pazdan (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2602:W01D03  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 17

Maksymilian Pazdan
Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego | str. 19

Karol Weitz
Jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych w świetle rozporządzenia spadkowego | str. 36

Tomasz Kot
Czy polski notariusz może być sądem na gruncie rozporządzenia spadkowego? Głos w dyskusji | str. 86

Maksymilian Pazdan
Statut spadkowy w świetle rozporządzenia spadkowego | str. 94

Jadwiga Pazdan
Wybór prawa w rozporządzeniu spadkowym | str. 107

Anna Wysocka-Bar
Prawo właściwe dla formy rozrządzeń na wypadek śmierci według rozporządzenia spadkowego | str. 130

Jerzy Pisuliński
Pojęcie umowy dziedziczenia w prawie prywatnym międzynarodowym oraz umowy dotyczącej spadku w rozporządzeniu spadkowym | str. 144

Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
Prawo właściwe dla odpowiedzialności za długi spadkowe według rozporządzenia spadkowego | str. 168

Jacek Górecki
Rozgraniczenie statutu spadkowego i statutu rzeczowego na tle rozporządzenia spadkowego | str. 188

Marcin Margoński
Skutki rzeczowe zapisu windykacyjnego na tle rozporządzenia spadkowego | str. 205

Paulina Twardoch
Rozgraniczenie statutu spadkowego i prawa właściwego dla małżeńskiego ustroju majątkowego na tle rozporządzenia spadkowego i regulacji krajowych dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami oraz projektu rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych | str. 228

Agata Kozioł
Z pogranicza statutu spadkowego i statutu rozwiązania małżeństwa oraz statutu rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego - uwagi na tle rozporządzenia spadkowego | str. 244

Wojciech Klyta
Rozgraniczenie statutu upadłościowego i statutu spadkowego. Uwagi na tle art. 76 rozporządzenia spadkowego | str. 263

Maciej Mataczyński
Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia spadkowego | str. 282

Maria-Anna Zachariasiewicz
Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy | str. 316

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego | str. 341

Ukryj

Opis:

Monografia jest pierwszym na rynku wydawniczym kompleksowym omówieniem najważniejszych zagadnień uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (tzw. rozporządzeniu spadkowym). Jego przepisy będą miały zastosowanie do rozpatrywania i rozstrzygania spraw spadkowych po osobach zmarłych po dniu 16 sierpnia 2015 r.

Czytelnicy znajdą w książce informacje przydatne m.in. przy sporządzaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, które jest zupełnie nową instytucją prawa spadkowego, a także przy dokonywaniu wpisów do ksiąg wieczystych czy prowadzeniu spraw spadkowych z elementem zagranicznym. Autorzy ƒ- specjaliści zajmujący się prawem i postępowaniem cywilnym oraz prawem prywatnym międzynarodowym ƒ- wychodząc naprzeciw potrzebom praktyki, przedstawiają zagadnienia nie tylko uregulowane w rozporzadzeniu, lecz również zwiazane z jego stosowaniem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8266-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 396
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: KAM-2602:W01D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów