Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia

W publikacji zamieszczono artykuły odnoszące sie zarówno do zmian normatywnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r., ich aksjologicznego uzasadnienia, jak i do zmian proponowanych w toku prac nad reformą polskiego prawa karnego materialnego i procesowego.

więcej

Autorzy: Igor Zgoliński (red. naukowy), Dariusz Kala (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2552;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 141,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 127,71 zł. ( Oszczędzasz: 14,19 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Część I
Zagadnienia materialnoprawne | str. 15


Wiesław Kozielewicz
Kilka uwag o wpływie doktryny prawa karnego i orzecznictwa sądowego na zmiany w prawie karnym na przykładzie pomysłu wprowadzenia do kodeksu karnego konstrukcji tzw. obiektywnego przypisania | str. 17

Alicja Grześkowiak
Model ustawowej polityki karnej na tle projektów zmian kodeksu karnego | str. 34

Piotr Gensikowski
Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w świetle projektów nowelizacji kodeksu karnego | str. 62

Igor Zduński
Nowelizacja środków zabezpieczających w świetle osiągnięć współczesnej psychiatrii | str. 79

Krzysztof Wiak
Ochrona życia w projekcie nowelizacji kodeksu karnego | str. 114

Igor Zgoliński
Kierunki rozwoju polskiego prawa karnego w świetle jego reformy | str. 126

Część II
Zagadnienia procesowe | str. 151


Dariusz Kala
Ekspertyza prywatna w świetle obecnych i przyszłych unormowań kodeksu postępowania karnego | str. 153

Maja Klubińska
Treść i znaczenie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji w znowelizowanym postępowaniu karnym | str. 182

Agnieszka Pilch
Zabezpieczenie praw pokrzywdzonego w nowym procesie karnym - wybrane problemy | str. 206

Sławomir Steinborn
Kształtowanie granic rozpoznania sprawy w instancji odwoławczej w procesie karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r. | str. 217

Wiesław Juchacz
Kasacja i wznowienie postępowania w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. | str. 235

Kazimierz Klugiewicz
Kontrawencjonalizacja oraz inne praktyczne problemy ze stosowaniem art. 50 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw | str. 246

Informacje o Autorach | str. 277

Ukryj

Opis:

W dniu 1 lipca 2015 r. wprowadzono fundamentalne zmiany w części ogólnej kodeksu karnego i rewolucyjne zmiany w kodeksie postępowania karnego. Czas ten sprzyja prowadzeniu pogłębionego dyskursu na temat reformy szeroko rozumianego prawa karnego.

W niniejszej pracy zbiorowej zamieszczono artykuły odnoszące sie zarówno do zmian normatywnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r., ich aksjologicznego uzasadnienia, jak i do zmian proponowanych w toku prac nad reformą polskiego prawa karnego materialnego i procesowego, które ostatecznie, z różnych względów, nie stały się częścią obowiązującego porządku prawnego. Autorami poszczególnych opracowań są przedstawiciele nauk penalnych oraz praktycy - sędziowie Sądu Najwyższego oraz sędziowie sądów powszechnych. W konsekwencji uwagi prezentowane w artykułach czynione są z dwóch perspektyw: dogmatycznej oraz praktycznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8279-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 280
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2552;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów