Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości

Kompleksowa analiza karnoprawnych regulacji dotyczących zjawiska kradzieży tożsamości z uwzględnieniem różnych przedmiotów ochrony i znamion czynów zabronionych.

więcej

Autorzy: Arkadiusz Lach,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2015 r.
Kod: KAM-2715:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Pojęcie i istota kradzieży tożsamości
| str. 15
1. Pojęcie tożsamości | str. 15
2. Elementy składowe tożsamości | str. 21
3. Pojęcie kradzieży w prawie karnym | str. 23
4. Pojęcia kradzieży tożsamości, oszustwa tożsamościowego, przestępstwa tożsamościowego | str. 23
5. Dobro chronione | str. 37
6. Modus operandi sprawców | str. 40
7. Upozorowana kradzież tożsamości | str. 44
8. Wnioski | str. 44

Rozdział II
Uzasadnienie kryminalizacji kradzieży tożsamości
| str. 46
1. Rozwój kradzieży tożsamości | str. 46
2. Związki kradzieży tożsamości z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem | str. 49
3. Skala zjawiska | str. 50
4. Skutki bezpośrednie i pośrednie | str. 54
5. Prawna reakcja na kradzież tożsamości | str. 59
6. Kryminalizacja w świetle zobowiązań międzynarodowych | str. 61
7. Wnioski | str. 67

Rozdział III
Konstrukcja przestępstwa
| str. 68
1. Ogólna charakterystyka kryminalizacji | str. 68
2. Kradzież tożsamości jako przestępstwo per se | str. 69
3. Kryminalizacja rozproszona | str. 78
4. Kradzież tożsamości jako forma stadialna przestępstwa | str. 78
5. Kradzież tożsamości jako forma zjawiskowa przestępstwa | str. 84
6. Kradzież tożsamości jako sposób działania sprawcy w znamionach czynu zabronionego | str. 85
7. Kradzież tożsamości jako typ kwalifikowany przestępstwa | str. 86
8. Kradzież tożsamości jako sposób ułatwienia popełnienia przestępstwa | str. 86
9. Wnioski | str. 87

Rozdział IV
Kryminalizacja kradzieży tożsamości w polskim prawie karnym
| str. 88
1. Ogólna charakterystyka kryminalizacji | str. 88
2. Kradzież tożsamości jako przestępstwo per se | str. 88
3. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko mieniu | str. 105
4. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 113
5. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko czci | str. 114
6. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko osobie w kodeksie wykroczeń | str. 118
7. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego | str. 119
8. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 122
9. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko ochronie informacji | str. 126
10. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 128
11. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko prawom autorskim i ochronie patentowej | str. 135
12. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko ochronie danych osobowych | str. 135
13. Kradzież tożsamości jako czyn nieuczciwej konkurencji | str. 136
14. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko obowiązkom podatkowym | str. 137
15. Inne przepisy karnomaterialne | str. 138
16. Regulacje zezwalające na zmianę danych osobowych | str. 139
17. Wnioski | str. 144

Rozdział V
Zapobieganie kradzieży tożsamości
| str. 145
1. Sposoby zapobiegania | str. 145
2. Kryminalizacja | str. 146
3. Stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych | str. 147
4. Ograniczanie publicznego dostępu do danych osobowych w formie elektronicznej | str. 153
5. Obowiązek notyfikacyjny | str. 155
6. Edukacja społeczeństwa | str. 162
7. Współpraca organów ścigania z sektorem prywatnym | str. 164
8. Wnioski | str. 165

Rozdział VI
Ściganie kradzieży tożsamości
| str. 166
1. Uwagi ogólne | str. 166
2. Tryb ścigania | str. 166
3. Szczególne czynności wykrywcze | str. 168
4. Ochrona pokrzywdzonych | str. 171
5. Możliwości wykrywcze pokrzywdzonego | str. 176
6. Współpraca międzynarodowa | str. 178
7. Wnioski | str. 181

Podsumowanie i wnioski | str. 183

Bibliografia | str. 191

Ukryj

Opis:

Monografia zawiera kompleksową analizę karnoprawnych regulacji dotyczących zjawiska kradzieży tożsamości z uwzględnieniem różnych przedmiotów ochrony i znamion czynów zabronionych. Autor dokonał wykładni art. 190a § 2 k.k. w zbiegu z innymi przepisami oraz omówił ściganie kradzieży tożsamości na podstawie innych przepisów.

Publikacja prezentuje m.in. następujące zagadnienia:

  • identyfikację zjawiska kradzieży tożsamości,
  • jego definicjię, skalę i skutki,
  • ocenę polskich regulacji w tym zakresie,
  • odpowiedź na pytanie, czy kryminalizacja jest efektywnym środkiem zapobiegania i zwalczania kradzieży tożsamości oraz jakie są ewentualnie inne sposoby prewencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8253-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 204
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2715:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów