Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja pokazuje uwarunkowania świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego.

więcej


Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30 kwietnia 2015 r.
Kod: ABC-0799;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 41,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 32,93 zł. ( Oszczędzasz: 8,23 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział I
Szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego
| str. 27
1. Definicja szpitala | str. 27
2. Podmioty lecznicze będące i niebędące przedsiębiorcami | str. 31
3. Szpitale kliniczne | str. 35
4. Spółki kapitałowe jako forma prowadzenia działalności leczniczej | str. 37
4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 38
4.2. Spółka akcyjna | str. 40

Rozdział II
Zasoby ludzkie w szpitalu
| str. 43
1. Organy zarządzające: kierownictwo/zarząd, rada społeczna, rada nadzorcza | str. 43
2. Pracownicy szpitala | str. 52

Rozdział III
Zasoby rzeczowe w szpitalu. Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala
| str. 77

Rozdział IV
Świadczenia zdrowotne udzielane przez szpitale
| str. 84
1. Rodzaje świadczeń zdrowotnych | str. 84
1.1. Standard świadczeń zdrowotnych | str. 86
1.2. Świadczenia gwarantowane | str. 89
1.2.1. Uwagi ogólne | str. 89
1.2.2. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego | str. 92
2. Zlecenie lekarskie | str. 96
3. Odpłatne świadczenia | str. 98
4. Brak gwarancji udzielania świadczeń w przypadku likwidacji podmiotu | str. 100
5. Warunki zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego | str. 103
6. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 107

Rozdział V
Procesy w szpitalu od przyjęcia pacjenta do wypisu
| str. 111
1. Podstawa i tryby przyjęcia pacjenta do szpitala | str. 111
1.1. Skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej | str. 111
1.2. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej | str. 116
1.3. Pakiet onkologiczny | str. 122
2. Koncepcja łańcucha wartości | str. 127
3. Leczenie szpitalne | str. 130
3.1. Wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 130
3.2. Konsultacje w szpitalu | str. 132
3.3. Wypisanie pacjenta ze szpitala | str. 133

Rozdział VI
Procesy zaopatrzenia medycznego w szpitalu
| str. 139
1. Zaopatrzenie medyczne | str. 139
2. Apteka szpitalna | str. 144
3. Transport w szpitalu | str. 154
4. Sterylizacja | str. 156

Rozdział VII
Procesy zaopatrzenia niemedycznego w szpitalu
| str. 159
1. Usługi żywienia | str. 159
2. Utrzymanie czystości | str. 168
3. Zarządzanie odpadami medycznymi | str. 170

Rozdział VIII
Wybrane działania minimalizujące koszty działalności szpitali
| str. 178
1. Szpitalne grupy zakupowe | str. 178
2. Outsourcing | str. 189
3. Benchmarking | str. 190
4. TBM | str. 192
5. Lean management - lean hospital | str. 193

Rozdział IX
Znaki identyfikacyjne i stosowanie wyrobów medycznych a bezpieczeństwo pacjenta
| str. 197
1. Znaki identyfikacyjne pacjentów | str. 197
2. Ochrona danych osobowych pacjenta | str. 213
3. Bezpieczeństwo pacjentów odnośnie do stosowania wyrobów medycznych | str. 230

Rozdział X
Zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta i metody minimalizacji tego zjawiska
| str. 234
1. Zakażenia szpitalne a jakość usług zdrowotnych | str. 234
2. Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości a bezpieczeństwo pacjenta | str. 241
3. Satysfakcja pacjenta | str. 254
4. Zintegrowana opieka zdrowotna | str. 257

Zakończenie | str. 259

Bibliografia | str. 267

Akty prawne | str. 283

Ukryj

Opis:

Celem książki jest pokazanie uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, minimalizację „błędów niemedycznych” i uzyskanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń zdrowotnych. Opracowanie ukazuje także problemy wynikające z implementacji przepisów prawnych mających wpływ na zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych przez szpitale, oraz na praktykę funkcjonowania opieki zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach:

  • opisano szczegółowo szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, który zajmuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  • scharakteryzowano procesy zachodzące w szpitalu od przyjęcia pacjenta do jego wypisu,
  • omówiono procesy zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, które muszą zaistnieć, aby pacjent otrzymał odpowiednią usługę,
  • pokazano katalog działań maksymalizujących bezpieczeństwo pacjenta - jego bezbłędną identyfikację, prawidłowe dostarczanie wyrobów medycznych i produktów leczniczych - prowadzących do dostarczenia świadczenia zdrowotnego o odpowiedniej jakości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8219-9 , 292
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0799;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa