Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Kompleksowe oraz przystępne opracowanie uregulowań materialnoprawnych i proceduralnych zawartych w ustawie - Prawo własności przemysłowej.

więcej

Autorzy: Jerzy Szczotka, Adrian Niewęgłowski, Tomasz Demendecki, Grzegorz Tylec, Joanna Jowita Sitko,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2015 r.
Kod: KAM-2556:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej | str. 17

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 19

Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe | str. 62
Dział I. Przepisy wspólne | str. 62
Dział II. Wynalazki i patenty | str. 99
Rozdział 1. Wynalazek | str. 105
Rozdział 2. Zgłoszenie wynalazku | str. 150
Rozdział 3. Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku | str. 198
Rozdział 4. Wynalazek tajny | str. 244
Rozdział 5. Patent | str. 264
Rozdział 5.1. Dodatkowe prawo ochronne | str. 339
Rozdział 6. Umowy licencyjne | str. 373
Rozdział 7. Licencja przymusowa | str. 407
Rozdział 8. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu | str. 429
Rozdział 9. Przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych | str. 455
Dział III. Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe | str. 490
Dział IV. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych | str. 510

Tytuł III. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne | str. 595
Dział I. Znaki towarowe i prawa ochronne | str. 595
Rozdział 1. Znak towarowy | str. 599
Rozdział 2. Wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny | str. 728
Rozdział 3. Zgłoszenie znaku towarowego | str. 735
Rozdział 4. Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego | str. 753
Rozdział 4.1. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych | str. 765
Rozdział 5. Prawa ochronne na znaki towarowe | str. 783
Rozdział 6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 856
Dział II. Oznaczenia geograficzne | str. 902
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 941
Rozdział 2. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia oznaczenia geograficznego | str. 948
Rozdział 3. Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne | str. 963
Rozdział 4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne | str. 973

Tytuł IV. Topografie układów scalonych | str. 979
Dział I. Przepisy wstępne | str. 979
Dział II. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii | str. 987
Dział III. Prawa z rejestracji topografii | str. 998

Tytuł V. Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe | str. 1006
Dział I. Opłaty | str. 1006
Dział II. Rejestry i dokumenty | str. 1022
Dział III. Ogłoszenia urzędowe | str. 1030

Tytuł VI. Strona, pełnomocnicy, terminy, dokonywanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji, środki zaskarżenia oraz informacje o zgłoszeniu w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym | str. 1033

Tytuł VII. Postępowanie sporne | str. 1070

Tytuł VIII. Urząd patentowy | str. 1088
Dział I. Zadania i organizacja Urzędu Patentowego | str. 1088
Dział II. Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy | str. 1100
Dział III. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy z ekspertem | str. 1111
Dział IV. Kolegia orzekające do spraw spornych | str. 1118

Tytuł IX. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym | str. 1122
Dział I. Przepisy wspólne | str. 1122
Dział II. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych | str. 1144
Dział III. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych | str. 1159

Tytuł X. Przepisy karne | str. 1175

Tytuł XI. Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1195
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1195
Dział II. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1197

Ukryj

Opis:

Komentarz stanowi kompleksowe oraz przystępne opracowanie uregulowań materialnoprawnych i proceduralnych zawartych w ustawie - Prawo własności przemysłowej. Uwzględniono w nim najnowsze orzecznictwo sądowe i administracyjne, a także bogate piśmiennictwo.

W publikacji szczegółowo omówiono m.in.

  • zakres praw wynikających z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych oraz na oznaczenie geograficzne;
  • przepisy o postępowaniu przed Urzędem Patentowym - w tym dotyczące terminów i sposobu dokonywania zgłoszeń, a także środków zaskarżenia;
  • zasady dochodzenia roszczeń z zakresu naruszenia praw własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym;
  • regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia praw z wynalazku, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8200-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1212
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-2556:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów