Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji

Publikacja zawiera m.in. wnikliwą analizę ustrojowo-organizacyjną organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży, a także podmiotów niepublicznych, których zadania i kompetencje związane są z działalnością w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

więcej

Autorzy: Marian Zdyb (red. naukowy), Kamil Sikora (red. naukowy), Jerzy Stelmasiak (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 kwietnia 2015 r.
Kod: KAM-2689:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Istota systemu organów i innych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
| str. 17

1. Podstawowe problemy ustroju administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 17
2. Zakres administracji bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 20
3. Działy administracyjne w perspektywie ochrony bezpieczeństwa | str. 23
4. Złożoność problemów dotyczących kształtowania aparatu administracyjnego związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym | str. 25
5. Zasadnicze kategorie organów i innych podmiotów w ramach współczesnego modelu aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 29
Literatura | str. 35

Rozdział II
Organy i inne podmioty państwowe właściwe w zakresie obrony narodowej
| str. 38

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 38
1.1. Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta nad Siłami Zbrojnymi | str. 41
1.2. Uprawnienia najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych w czasie pokoju | str. 43
1.3. Uprawnienia najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych w czasie wojny | str. 44
1.4. Pozostałe uprawnienia Prezydenta wynikające z funkcji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych | str. 45
1.5. Bezpośrednie relacje Prezydenta z armią | str. 46
1.6. Powszechna lub częściowa mobilizacja i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej | str. 46
1.7. Kompetencje w sytuacji stanów nadzwyczajnych | str. 47
1.7.1. Stan wojenny | str. 47
1.7.2. Stan wyjątkowy | str. 49
1.7.3. Stan klęski żywiołowej | str. 50
1.8. Rada Bezpieczeństwa Narodowego | str. 50
2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | str. 52
3. Minister Obrony Narodowej | str. 54
4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego | str. 57
Literatura | str. 59

Rozdział III
Formacje umundurowane podległe Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych
| str. 63

1. Policja | str. 63
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 63
1.2. Zakres działalności | str. 63
1.3. Struktura organizacyjna | str. 64
1.4. Zakres uprawnień | str. 66
2. Biuro Ochrony Rządu | str. 69
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 69
2.2. Zakres działalności | str. 69
2.3. Struktura organizacyjna | str. 70
2.4. Zakres uprawnień | str. 70
3. Centralne Biuro Antykorupcyjne | str. 72
3.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 72
3.2. Zakres działalności | str. 73
3.3. Struktura organizacyjna | str. 74
3.4. Zakres uprawnień | str. 75
4. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu | str. 78
4.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 78
4.2. Zakres działalności | str. 79
4.3. Struktura organizacyjna | str. 80
4.4. Zakres uprawnień | str. 81
Literatura | str. 83

Rozdział IV
Formacje wojskowe w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
| str. 86

1. Żandarmeria Wojskowa | str. 86
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 86
1.2. Zakres działalności | str. 89
1.3. Struktura organizacyjna | str. 102
2. Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego | str. 105
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 105
2.2. Zakres działalności | str. 109
2.3. Struktura organizacyjna | str. 119
Literatura | str. 121

Rozdział V
Straże w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
| str. 123

1. Państwowa Straż Pożarna | str. 124
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 124
1.2. Zakres działalności | str. 125
1.3. Struktura organizacyjna | str. 126
2. Straż Graniczna | str. 132
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 132
2.2. Zakres działalności | str. 133
2.3. Struktura organizacyjna | str. 138
3. Państwowa Straż Łowiecka | str. 141
3.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 141
3.2. Zakres działalności | str. 142
3.3. Struktura organizacyjna | str. 144
4. Państwowa Straż Rybacka | str. 145
4.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 145
4.2. Zakres działalności | str. 145
4.3. Struktura organizacyjna | str. 148
5. Straż Ochrony Kolei | str. 149
5.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 149
5.2. Zakres działalności | str. 151
5.3. Struktura organizacyjna | str. 153
6. Straż miejska (gminna) | str. 155
6.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 155
6.2. Zakres działalności | str. 156
6.3. Struktura organizacyjna | str. 161
Literatura | str. 163

Rozdział VI
Państwowe służby w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
| str. 166

1. Służba Celna | str. 166
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 166
1.2. Zakres działalności | str. 167
1.3. Struktura organizacyjna | str. 168
1.4. Zakres uprawnień | str. 170
2. Służba Więzienna | str. 173
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 173
2.2. Zakres działalności | str. 174
2.3. Struktura organizacyjna | str. 175
2.4. Zakres uprawnień | str. 178
3. Służba Leśna | str. 180
3.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 180
3.2. Zakres działalności | str. 180
3.3. Struktura organizacyjna | str. 181
3.4. Zakres uprawnień | str. 184
Literatura | str. 185

Rozdział VII
Inspekcje jako podmioty wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
| str. 186

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | str. 187
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 187
1.2. Zakres działalności | str. 188
1.3. Struktura organizacyjna | str. 189
2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej | str. 191
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 191
2.2. Zakres działalności | str. 193
2.3. Struktura organizacyjna | str. 193
3. Inspekcja Nadzoru Budowlanego | str. 197
3.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 197
3.2. Zakres działalności | str. 197
3.3. Struktura organizacyjna | str. 198
4. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna | str. 201
4.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 201
4.2. Zakres działalności | str. 203
4.3. Struktura organizacyjna | str. 204
5. Państwowa Inspekcja Handlowa | str. 207
5.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 207
5.2. Zakres działalności | str. 207
5.3. Struktura organizacyjna | str. 209
6. Inspekcja Ochrony Środowiska | str. 212
6.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 212
6.2. Zakres działalności | str. 213
6.3. Struktura organizacyjna | str. 216
7. Państwowa Inspekcja Sanitarna | str. 219
7.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 219
7.2. Zakres działalności | str. 220
7.3. Struktura organizacyjna | str. 223
8. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna | str. 227
8.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 227
8.2. Zakres działalności | str. 229
8.3. Struktura organizacyjna | str. 230
9. Inspekcja Kontroli Skarbowej | str. 237
9.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 237
9.2. Zakres działalności | str. 237
9.3. Struktura organizacyjna | str. 240
10. Inspekcja Transportu Drogowego | str. 244
10.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 244
10.2. Zakres działalności | str. 245
10.3. Struktura organizacyjna | str. 252
11. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 258
11.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 258
11.2. Zakres działalności | str. 259
11.3. Struktura organizacyjna | str. 263
12. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | str. 267
12.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 267
12.2. Zakres działalności | str. 267
12.3. Struktura organizacyjna | str. 270
13. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | str. 271
13.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 271
13.2. Zakres działalności | str. 272
13.3. Struktura organizacyjna | str. 274
14. Inspekcja Dozoru Jądrowego | str. 277
14.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 277
14.2. Zakres działalności | str. 279
14.3. Struktura organizacyjna | str. 281
15. Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych | str. 283
15.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 283
15.2. Zakres działalności | str. 285
15.3. Struktura organizacyjna | str. 286
16. Inspekcja Rybołówstwa Morskiego | str. 287
16.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 287
16.2. Zakres działalności | str. 288
16.3. Struktura organizacyjna | str. 289
17. Inspekcja Żeglugi Śródlądowej | str. 291
17.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 291
17.2. Zakres działalności | str. 292
17.3. Struktura organizacyjna | str. 292
Literatura | str. 294

Rozdział VIII
Organizacje społeczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
| str. 296

1. Społeczna Straż Rybacka | str. 296
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 296
1.2. Zakres działalności | str. 310
1.3. Struktura organizacyjna | str. 311
2. Społeczna Inspekcja Pracy | str. 314
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 314
2.2. Zakres funkcjonowania | str. 315
2.3. Struktura organizacyjna | str. 318
3. Ratownictwo medyczne | str. 319
3.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 319
3.2. Zakres działalności | str. 324
3.3. Struktura organizacyjna | str. 331
4. Ochotnicza Straż Pożarna | str. 333
4.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 333
4.2. Zakres działalności | str. 337
4.3. Struktura organizacyjna | str. 342
5. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | str. 346
5.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 346
5.2. Zakres działalności | str. 346
5.3. Struktura organizacyjna | str. 350
Literatura | str. 357

Ukryj

Opis:

Publikacja jest szczególnym opracowaniem na rynku wydawniczym, ukierunkowanym na prawnoustrojowe badania funkcjonowania organów państwa i innych podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące szeroko pojętych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Czytelnik znajdzie w niej:

  • wnikliwą analizę ustrojowo-organizacyjną organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży, a także podmiotów niepublicznych, których zadania i kompetencje związane są z działalnością w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • systemowe ujęcie zagadnień dotyczących funkcjonowania organów i innych podmiotów w szeroko pojętej sferze bezpieczeństwa publicznego,
  • najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8206-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 360
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2689:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów