Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wartości w prawie administracyjnym

Zbiór tekstów, w których poddano analizie charakterystyczne dla prawa administracyjnego rodzaje wartości.

więcej

Autorzy: Jan Zimmermann (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2663:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

CZĘŚĆ PIERWSZA
O wartościach wobec prawa administracyjnego jako gałęzi prawa


Jan Boć, Piotr Lisowski
Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym | str. 19

Piotr Dobosz
Imponderabilia publiczne w obrębie wartości prawa administracyjnego | str. 44

Mariusz Oleś
Działanie organu administracji publicznej jako złożony rezultat realizowania wartości | str. 67

Przemysław Wszołek
Aksjologia prawa administracyjnego a jego differentia specifica | str. 87

Mariusz Krawczyk
Aksjologiczne uwarunkowania władztwa administracyjnego | str. 120

CZĘŚĆ DRUGA
O konkretnych wartościach podstawowych


Jan Jeżewski
Wartość poznawcza dawnych poglądów nauki prawa administracyjnego w projekcji współczesnego sposobu myślenia | str. 135

Wojciech Jakimowicz
O "myśleniu administracyjnym" | str. 143

Jerzy Korczak
Dobro publiczne jako wartość w działaniach organów administracji publicznej ..... 153

Andrzej Pakuła
Interes publiczny jako wartość w administracji publicznej | str. 169

Małgorzata Giełda
Partycypacja jako wartość administracji publicznej | str. 181

Natalia Rysz
Informacja jako wartość w prawie administracyjnym | str. 194

Karol Kalinka
Relacje grup nacisku z administracją publiczną jako swoista wartość w prawie administracyjnym | str. 215

CZĘŚĆ TRZECIA
O wartościach w wyodrębnianych częściach prawa administracyjnego


Karol Kiczka
Wartości w publicznym prawie gospodarczym (zagadnienia wybrane) | str. 235

Joanna Lemańska
Wartości prawnie chronione w aspekcie konstytucyjnego statusu jednostek samorządu terytorialnego | str. 256

Jakub Wilk
Aksjologia czy aksjologie prawodawców miejscowych? O konfliktach wartości w stanowieniu prawa miejscowego | str. 277

Marcin Miemiec
Wartości jako przedmiot ochrony w policyjnym prawie administracyjnym | str. 293

CZĘŚĆ CZWARTA
Wartości w materialnym prawie administracyjnym


Maciej Błażewski
Ochrona wartości w procesie budowlanym | str. 307

Joanna Człowiekowska
Wartości leżące u podstaw legalizacji samowoli budowlanej | str. 315

Mariusz Kotulski
Wartości konstytucyjne a ochrona mniejszości narodowych | str. 326

Michał Koszowski
Wartości a metody administracyjnoprawnego przeciwdziałania nałogom | str. 339

Bartosz Gołębiowski
Prawo do ochrony zdrowia jako wartość chroniona a ograniczenia w finansowaniu produktów refundowanych | str. 352

Urszula Bakuń-Nawłoka
Formy pomocy publicznej przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej jako przykład promowania zatrudnienia stanowiącego wartość szczególnie chronioną | str. 361

Paweł Król
Metoda regulacji na gruncie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii | str. 371

CZĘŚĆ PIĄTA
Varia


Jerzy Supernat
Prawo, kultura i pluralizm prawny (głos w dyskusji) | str. 393

Barbara Kowalczyk
Czyja prawda? Postępowanie wyjaśniające w procedurze azylowej | str. 396

Marta Gorka
Dekoncentracja wewnętrzna - instytucja umożliwiająca realizację wartości prawa administracyjnego | str. 408

Jakub Mro.ek
Wpływ konstytucyjnych wartości na ustrój sądownictwa powszechnego | str. 415

Aleksandra Nowicka
Działalność prewencyjna agencji Unii Europejskiej w świetle koncepcji human security | str. 437

Piotr Schmidt
Wartość zabytku a wartość zabytkowa | str. 451

Ukryj

Opis:

Aksjologia prawa jest dziedziną niezbędną do lepszego poznania prawa, lepszej jego interpretacji, doskonalenia jego stosowania, a także do ulepszania procesu dydaktycznego na studiach prawniczych. Publikacja stanowi zbiór tekstów, w których poddano analizie charakterystyczne dla prawa administracyjnego rodzaje wartości.

Prezentowane prace, dające bardzo szeroki przegląd punktów widzenia - od opracowań czysto teoretycznych i ogólnych aż do prac omawiających wręcz detaliczne poszczególne wartości, powiązane zostały z bardzo konkretnymi unormowaniami i instytucjami prawa administracyjnego. Według tego klucza ułożono referaty niniejszej książki. Zostały one wygłoszone podczas V Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów w październiku 2014 r. Autorami są pracownicy naukowi i doktoranci Zakładu Nauki Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8208-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 468
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2663:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów