Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym [EBOOK PDF + ePub]

Unikatowa publikacja z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa karnego. Oprócz szczegółowej analizy definicji i postaci zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości autor omówił w niej szeroko problematykę zbrodni międzynarodowych sensu stricto z uwzględnieniem najnowszego dorobku orzecznictwa i literatury.

więcej

Autorzy: Tomasz Iwanek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2600;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 118,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,92 zł. ( Oszczędzasz: 11,88 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 19

Wstęp | str. 23

Rozdział 1
Zbrodnie międzynarodowe sensu stricto | str. 35

1.1. Pojęcie zbrodni międzynarodowych | str. 35
1.2. Kategorie zbrodni międzynarodowych | str. 54

Rozdział 2
Penalizacja zbrodni międzynarodowych sensu stricto | str. 62

2.1. Międzynarodowe prawo karne i międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych | str. 62
2.2. Prawo międzynarodowe praw człowieka | str. 68
2.2.1. Niederogowalne prawa człowieka | str. 75
2.2.2. Dobra chronione - prawa człowieka a znamiona zbrodni międzynarodowych sensu stricto | str. 81
2.2.3. Wybrane niederogowalne prawa człowieka a znamiona zbrodni międzynarodowych sensu stricto | str. 87
2.2.3.1. Prawo do życia | str. 87
2.2.3.2. Zakaz tortur | str. 92
2.2.3.3. Zakaz niewolnictwa | str. 96
2.3. Penalizacja zbrodni międzynarodowych a normy ius cogens | str. 100
2.4. Normy ius cogens w odniesieniu do zbrodni międzynarodowych a immunitet państwa | str. 111
2.5. Zbrodnie międzynarodowe a zobowiązania erga omnes | str. 117
2.6. Odpowiedzialność za popełnienie zbrodni międzynarodowej sensu stricto | str. 120
2.6.1. Zasada jurysdykcji uniwersalnej | str. 123
2.6.2. Zasada aut dedere aut iudicare | str. 129
2.7. Interakcje i cechy systemu | str. 132

Rozdział 3
Kwalifikacja kolektywna | str. 139

3.1. Kryterium ilościowe | str. 144
3.2. Kryterium jakościowe | str. 150
3.3. Grupowe prawa człowieka - druga strona kwalifikacji kolektywnej | str. 157

Rozdział 4
Zbrodnie przeciwko ludzkości | str. 163

4.1. Pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości | str. 163
4.2. Penalizacja zbrodni przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym publicznym | str. 170
4.2.1. Trybunał norymberski i postępowania następcze | str. 171
4.2.2. Statuty trybunałów międzynarodowych | str. 175
4.2.3. Statuty trybunałów hybrydowych | str. 181
4.2.4. Kodeks przestępstw przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości | str. 186
4.2.5.Recepcja definicji zbrodni przeciwko ludzkości do prawa krajowego | str. 187
4.3. Znamiona zbrodni przeciwko ludzkości | str. 191
4.3.1. Znamiona ogólne zbrodni przeciwko ludzkości | str. 192
4.3.1.1. Strona podmiotowa | str. 193
4.3.1.2. Konflikt zbrojny | str. 198
4.3.1.3. Systematyczny lub zakrojony na szeroką skalę atak | str. 204
4.3.1.4. Polityka państwa lub organizacji | str. 215
4.3.1.5. Ludność cywilna | str. 216
4.3.2. Znamiona szczegółowe zbrodni przeciwko ludzkości - czyny podstawowe | str. 222
4.3.2.1. Zabójstwo | str. 223
4.3.2.2. Zniewolenie | str. 224
4.3.2.3. Tortury | str. 227
4.3.2.4. Zgwałcenie | str. 227
4.3.2.5. Uwięzienie | str. 230
4.3.2.6. Wymuszone zaginięcia | str. 231
4.3.2.7. Eksterminacja | str. 232
4.3.2.8. Deportacja lub przymusowe przemieszczenie ludności | str. 240
4.3.2.9. Prześladowanie | str. 244
4.3.2.10. Apartheid | str. 252
4.3.2.11. Inne czyny nieludzkie | str. 254

Rozdział 5
Zbrodnia ludobójstwa | str. 257

5.1. Pojęcie zbrodni ludobójstwa | str. 257
5.1.1.Ludobójstwo w dorobku nauk prawnych i społecznych | str. 261
5.1.2. Miejsce ludobójstwa w hierarchii zbrodni międzynarodowych sensu stricto | str. 268
5.2. Penalizacja zbrodni ludobójstwa w prawie międzynarodowym publicznym | str. 276
5.2.1. Geneza traktatu | str. 277
5.2.1.1. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 96(I) | str. 278
5.2.1.2.Projekt Sekretariatu Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych | str. 280
5.2.1.3. Projekt komitetu ad hoc | str. 282
5.2.2.Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa | str. 284
5.2.3. Statuty trybunałów międzynarodowych | str. 290
5.2.4. Statuty trybunałów hybrydowych | str. 296
5.2.5.Kodeks przestępstw przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości | str. 298
5.2.6.Recepcja definicji zbrodni ludobójstwa do prawa krajowego | str. 300
5.3. Znamiona zbrodni ludobójstwa | str. 307
5.3.1. Znamiona ogólne zbrodni ludobójstwa | str. 309
5.3.1.1. Strona podmiotowa | str. 309
5.3.1.2. Zamiar specjalny a ludobójstwo kulturowe | str. 322
5.3.1.3. Całość lub część grupy chronionej | str. 328
5.3.1.4. Powtarzalność ataków przeciwko grupie | str. 335
5.3.1.5. Grupy chronione | str. 337
5.3.2. Znamiona szczegółowe zbrodni ludobójstwa - czyny podstawowe | str. 350
5.3.2.1. Zabójstwo | str. 351
5.3.2.2. Spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu | str. 354
5.3.2.3. Zgwałcenie | str. 356
5.3.2.4. Rozstrój zdrowia psychicznego | str. 357
5.3.2.5. Warunki życia obliczone na spowodowanie zniszczenia fizycznego | str. 359
5.3.2.6. Wstrzymanie urodzin | str. 361
5.3.2.7. Przymusowe przekazywanie dzieci | str. 362
5.3.2.8. Czystki etniczne a ludobójstwo | str. 365
5.3.2.9. Inne formy ludobójstwa | str. 369

Rozdział 6
Masowe zbrodnie międzynarodowe | str. 370

6.1. Propozycja nowego podejścia | str. 370
6.2. Elementy i cechy szczególne | str. 376
6.2.1. Wartości chronione i przedmiot ochrony | str. 377
6.2.2. Masowość i systemowość | str. 384
6.2.3. Struktura przestępstwa | str. 391
6.2.4. Strona podmiotowa | str. 396
6.2.5. Dualizm odpowiedzialności międzynarodowej | str. 397
6.3. Uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 399

Bibliografia | str. 405

Wykaz źródeł prawa | str. 439

Wykaz orzeczeń | str. 453

Ukryj

Opis:

Monografia jest unikatową pracą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa karnego. Oprócz szczegółowej analizy definicji i postaci zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości autor omówił w niej szeroko problematykę zbrodni międzynarodowych sensu stricto z uwzględnieniem najnowszego dorobku orzecznictwa i literatury.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8220-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 468
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-2600;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów