Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo łowieckie. Komentarz

W publikacji omówiono zagadnienia odpowiedzialności za przewinienia łowieckie oraz kwestie wyceny szkód łowieckich.

więcej

Autorzy: Adam Pązik, Marcin Słomski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2666;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,84 zł. ( Oszczędzasz: 8,32 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie | str. 19

Rozdział 1
Przepisy ogólne
| str. 21

Art. 1. [Pojęcie łowiectwa] | str. 21
Art. 2. [Własność zwierząt łownych] | str. 24
Art. 3. [Cel łowiectwa] | str. 27
Art. 4. [Definicje: gospodarka łowiecka; polowanie] | str. 28
Art. 5. [Lista gatunków zwierząt łownych] | str. 31

Rozdział 2
Organy administracji w zakresie łowiectwa
| str. 32

Art. 6. [Organ naczelny] | str. 32
Art. 7. [Administracja] | str. 36

Rozdział 3
Zasady gospodarki łowieckiej
| str. 40

Art. 8. [Reguły prowadzenia gospodarki łowieckiej] | str. 41
Art. 9. [Ochrona zwierzyny] | str. 49
Art. 9a. [Zezwolenie] | str. 52
Art. 10. [Hodowla chartów] | str. 54
Art. 11. [Łowiectwo] | str. 58
Art. 12. [Obowiązki podmiotów prowadzących gospodarkę łowiecką] | str. 61
Art. 13. [Obowiązki dzierżawców i zarządców] | str. 64
Art. 14. [Zawiadomienie o chorych zwierzętach] | str. 64
Art. 15. [Zwierzyna pozyskana] | str. 66
Art. 16. [Chów i hodowla zamknięta zwierząt łownych] | str. 72

Rozdział 4
Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa
| str. 74

Art. 17. (uchylony) | str. 75
Art. 18. [Warunki wykonywania działalności] | str. 75
Art. 19-20. (uchylone) | str. 81
Art. 21. [Egzamin] | str. 81
Art. 22. [Obowiązki przedsiębiorcy] | str. 85
Art. 22a. [Zakaz wykonywania działalności] | str. 88
Art. 22b. [Odesłanie] | str. 89

Rozdział 5
Obwody łowieckie
| str. 90

Art. 23. [Pojęcie obwodu] | str. 99
Art. 24. [Rodzaje obwodów] | str. 101
Art. 25. [Obwody łowieckie - zasady] | str. 102
Art. 26. [Wyłączenie z obwodów] | str. 103
Art. 27. [Podział na obwody] | str. 111
Art. 28. [Polski Związek Łowiecki jako dzierżawca obwodów łowieckich] | str. 114
Art. 29. [Obwody łowieckie] | str. 119
Art. 29a. [Umowa dzierżawy obwodu] | str. 129
Art. 30. [Udział w kosztach] | str. 135
Art. 31. [Czynsz dzierżawny] | str. 141

Rozdział 6
Polski Związek Łowiecki
| str. 142

Art. 32. [Status prawny] | str. 142
Art. 32a. [Władze związku] | str. 150
Art. 33. [Koło łowieckie] | str. 156
Art. 33a. [Założyciele i członkowie koła łowieckiego] | str. 165
Art. 34. [Zadania Polskiego Związku Łowieckiego] | str. 167
Art. 35. [Finansowanie] | str. 169
Art. 35a. [Organ nadzorczy] | str. 170

Rozdział 6a
Odpowiedzialność dyscyplinarna
| str. 172

Art. 35b. [Przewinienia łowieckie] | str. 173
Art. 35c. [Kary dyscyplinarne] | str. 177
Art. 35d. [Zbieg postępowań] | str. 178
Art. 35e. [Postępowanie dyscyplinarne] | str. 179
Art. 35f. [Strony postępowania] | str. 181
Art. 35g. [Wszczęcie dochodzenia] | str. 183
Art. 35h. [Umorzenie postępowania] | str. 185
Art. 35i. [Przedawnienie] | str. 186
Art. 35j. [Dwuinstancyjność postępowania] | str. 193
Art. 35k. [Właściwość sądu] | str. 197
Art. 35l. [Skład sądu] | str. 198
Art. 35m. [Odwołanie] | str. 199
Art. 35n. [Niezawisłość sędziowska] | str. 201
Art. 35o. [Kadencyjność organów] | str. 202
Art. 35p. [Koszty postępowania] | str. 204
Art. 35r. [Zatarcie] | str. 207
Art. 35s. [Odpowiednie zastosowanie przepisów] | str. 207
Art. 35t. [Określenia ustawowe] | str. 209

Rozdział 7
Straż łowiecka
| str. 211

Art. 36. [Utworzenie Państwowej Straży Łowieckiej] | str. 212
Art. 37. [Zadania Państwowej Straży Łowieckiej] | str. 214
Art. 38. [Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej - wymagania] | str. 216
Art. 38a. [Umundurowanie] | str. 218
Art. 39. [Uprawnienia i obowiązki] | str. 219
Art. 40. [Współdziałanie] | str. 239
Art. 41. [Upoważnienie] | str. 241

Rozdział 8
Wykonywanie polowania
| str. 244

Art. 42. [Zasady polowania] | str. 245
Art. 42a. [Podmioty uprawnione do polowań] | str. 257
Art. 42b. [Wpis w książce ewidencji] | str. 258
Art. 42c. [Obowiązek znakowania tusz] | str. 261
Art. 42d. [Ocena odstrzału] | str. 262
Art. 42da. [Sprawozdanie] | str. 263
Art. 42e. [Upoważnienie] | str. 265
Art. 43. [Polowanie przez cudzoziemców] | str. 267
Art. 44. [Upoważnienie] | str. 271
Art. 44a. [Odłów w pułapki żywołowne] | str. 278
Art. 45. [Odstrzał zastępczy] | str. 281

Rozdział 9
Szkody łowieckie
| str. 287

Art. 46. [Wynagrodzenie] | str. 292
Art. 47. [Zabezpieczenie przed szkodami] | str. 299
Art. 48. [Odszkodowanie] | str. 301
Art. 49. [Upoważnienie] | str. 304
Art. 50. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa] | str. 307

Rozdział 10
Przepisy karne
| str. 310

Art. 51. [Rodzaje wykroczeń] | str. 315
Art. 52. [Rodzaje występków] | str. 325
Art. 53. [Rodzaje występków] | str. 332
Art. 54. [Przepadek przedmiotów i zwierzyny] | str. 340

Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
| str. 344

Art. 55-57. (pominięte). | str. 344
Art. 58. [Sprawy w toku] | str. 344
Art. 59. [Polski Związek Łowiecki] | str. 345
Art. 60. [Obwody łowieckie] | str. 346
Art. 61-62. (pominięte). | str. 347
Art. 63. [Derogacja] | str. 347
Art. 64. [Wejście w życie] | str. 347

Bibliografia | str. 349

Orzecznictwo | str. 351

Ukryj

Opis:

„Recenzowany komentarz stanowi nową, ciekawą pozycję na rynku wydawniczym i powinien być bardzo użytecznym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji z dziedziny prawa łowieckiego. Jako sędzia i myśliwy jestem w stanie powiedzieć, że z pewnością będzie on przydatny dla osób zajmujących się w praktyce zagadnieniami prawa łowieckiego. Od razu można dostrzec, że komentarz został napisany m.in. przez prawnika praktyka, a na dodatek czynnego myśliwego”.

Waldemar Żurek
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
członek Krajowej Rady Sądownictwa, myśliwy
Celem komentarza jest pomoc w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z łowiectwem.

W publikacji omówiono zagadnienia odpowiedzialności za przewinienia łowieckie oraz kwestie wyceny szkód łowieckich. Określono zakres kompetencji poszczególnych organów administracyjnych związanych z planami łowieckimi oraz zasady sporządzania tych planów. Przedstawiono zasady naprawiania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i powstałych podczas polowania, problematykę uprawnień właścicieli nieruchomości wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz działanie i kompetencje Państwowej Straży Łowieckiej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8147-5 , 356
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2666;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów