Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prokuratura w Polsce (1918-2014)

Publikacja prezentuje rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa.

więcej

Autorzy: Lidia Mazowiecka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2682:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Międzynarodowe standardy dotyczące prokuratury i prokuratorów
| str. 19

1.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych | str. 19
1.1.1.Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego | str. 19
1.1.2. Wytyczne dotyczące roli prokuratorów | str. 21
1.1.3.Normy odpowiedzialności zawodowej oraz podstawowych obowiązków i praw prokuratorów | str. 24
1.2. Dokumenty Rady Europy | str. 27
1.2.1.Rekomendacja Rec (2000)19 o roli oskarżenia publicznego w systemie wymiaru sprawiedliwości karnej | str. 27
1.2.2.Rekomendacja Rec (2012)11 o roli oskarżycieli publicznych poza systemem wymiaru sprawiedliwości karnej | str. 35
1.2.3.Opinie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich | str. 38
1.3.Prokuratura w wybranym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 43
1.4.Prokuratura w wybranych międzynarodowych aktach prawnych dotyczących ofiar przestępstw | str. 54
1.5.Prokuratura w wybranych międzynarodowych aktach prawnych dotyczących podejrzanych i oskarżonych | str. 60
1.6.Prokuratura Europejska - projekt utworzenia nowej instytucji unijnej | str. 68

Rozdział 2
Prokuratura w II Rzeczypospolitej
| str. 74

2.1.Pierwsze akty prawne dotyczące prokuratury wojskowej i cywilnej z 1919 r. | str. 75
2.2. Prawo o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. | str. 76
2.3. Prawo o ustroju sądów wojskowych z 1936 r. | str. 80
2.4. Kodeks postępowania karnego z 1928 r. | str. 81
2.5.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu doraźnym z 1928 r. | str. 85
2.6.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa z 1934 r. | str. 85
2.7.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu z 1934 r. | str. 86
2.8.Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o usprawnianiu postępowania sądowego z 1938 r. | str. 87
2.9. Konstytucje w okresie międzywojennym | str. 87
2.10.Model prokuratury i prokuratora II Rzeczypospolitej | str. 88

Rozdział 3
Prokuratura w latach 1944-1950
| str. 90

3.1.Specjalne unormowania mające wpływ na zakres kompetencji prokuratury | str. 91
3.2. Prokuratura wojskowa | str. 95
3.2.1.Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej z 1944 r. | str. 96
3.2.2.Przepisy wprowadzające Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego z 1945 r. | str. 98
3.2.3.Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego z 1945 r. | str. 99
3.3. Kadra prokuratorska | str. 101
3.3.1.Dekret o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów z 1946 r. | str. 101
3.3.2.Dekret o rejestracji i przymusowym zatrudnianiu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego z 1946 r. | str. 103
3.3.3.Dekret o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszy państwowych z 1946 r. | str. 103
3.4.Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa z 1946 r. (tzw. mały kodeks karny) | str. 104
3.5. Mała Konstytucja z 1947 r. | str. 104
3.6. Nowelizacja z 1949 r. kodeksu postępowania karnego | str. 105

Rozdział 4
Prokuratura w latach 1950-1956
| str. 108

4.1. Leninowski model prokuratury | str. 108
4.2.Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych | str. 111
4.3.Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego | str. 112
4.4.Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej | str. 113
4.5.Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r. | str. 116
4.6.Dekret o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego z 1954 r. | str. 117
4.7.Zniesienie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w 1954 r. | str. 118
4.8.Rozszerzenie właściwości sądów powszechnych w 1955 r. | str. 119
4.9. Reforma postępowania karnego z 1955 r. | str. 119

Rozdział 5
Prokuratura w latach 1956-1981
| str. 122

5.1.Ustawa o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1967 r. | str. 122
5.2. Kodeks postępowania karnego z 1969 r. | str. 130

Rozdział 6
Prokuratura w latach 1981-1989
| str. 133

6.1. Prokuratura w okresie stanu wojennego | str. 133
6.2.Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej | str. 144
6.3.Ustawa o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1985 r. | str. 144
6.4.Nowela kwietniowa z 1989 r. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej | str. 148

Rozdział 7
Prokuratura w III Rzeczypospolitej
| str. 149

7.1.Model prokuratury: Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny | str. 149
7.1.1.Nowela grudniowa z 1989 r. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej | str. 149
7.1.2.Nowelizacja z 1990 r. ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej | str. 150
7.1.3. Ustawa konstytucyjna z 1992 r. | str. 152
7.1.4.Zmiany z 1995 r. w kodeksie postępowania karnego | str. 153
7.1.5. Kodeks postępowania karnego z 1997 r. | str. 153
7.1.6. Zmiany z lat 1993-2007 w ustawie o prokuraturze | str. 155
7.1.7. Zmiany o charakterze finansowo-socjalnym | str. 160
7.2.Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości | str. 161
7.3. Nowelizacja z 2013 r. kodeksu postępowania karnego | str. 168
7.4.Działania prokuratury poza systemem sprawiedliwości karnej | str. 180
7.4.1. Prokurator Generalny | str. 180
7.4.2.Prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury | str. 183
7.5.Działania prokuratora dotyczące realizacji niektórych aktów prawa Unii Europejskiej | str. 189
7.6. Zasady etyczne prokuratora | str. 191
7.6.1.Zbiór zasad etycznych prokuratora Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej | str. 192
7.6.2. Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów | str. 197
7.7. Szkolenie prokuratorów | str. 200

Rozdział 8
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i prokuratura
| str. 203

8.1. Dobro wspólne | str. 205
8.2. Interes publiczny | str. 207
8.3. Interes społeczny | str. 208
8.4. Zasada praworządności | str. 210
8.5.Zasada rzetelności funkcjonowania instytucji publicznych | str. 211
8.6. Prawo do rzetelnego procesu | str. 211

Rozdział 9
Propozycje zmian modelu prokuratury w Polsce na tle standardów międzynarodowych
| str. 212

9.1.Standard prokuratury i prokuratora na podstawie dokumentów międzynarodowych | str. 212
9.2. Wybrane modele prokuratury na świecie | str. 213
9.3. Propozycje dotyczące modelu prokuratury w Polsce | str. 218
9.3.1. Propozycje rozwiązań konstytucyjnych | str. 218
9.3.2.Niektóre propozycje autorskie przekształcenia prokuratury | str. 223
9.3.3. Projekt ustawy o prokuraturze | str. 227
9.3.4.Skutki braku nowej regulacji ustawowej prokuratury | str. 233
9.3.5.Nowy regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury | str. 241

Zakończenie | str. 247

Bibliografia | str. 269

Wykaz dokumentów międzynarodowych | str. 281

Polskie akty prawne | str. 285

Ukryj

Opis:

ƒW monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa.

W opracowaniu zaprezentowano m.in.:

  • międzynarodowe standardy prokuratury zawarte w dokumentach Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej,
  • zasady etyczne prokuratorów,
  • propozycje zmian modelu prokuratury na tle standardów międzynarodowych,
  • ocenę nowych regulacji z zakresu procedury karnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8195-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 292
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2682:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów