Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Naturalizm prawniczy. Stanowiska

W publikacji pokazano niektóre przynajmniej filozoficzne źródła naturalizmu prawniczego oraz omówiono najważniejsze stanowiska naturalistyczne (realistyczne) w filozofii prawa.

więcej

Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Bartosz Brożek
Naturalizm w filozofii średniowiecznej | str. 11

Mateusz Hohol
Naturalne podstawy normatywności: Hobbes i Hume | str. 22

Wojciech Załuski
Realizm prawniczy Błażeja Pascala | str. 34

Marta Soniewicka
Naturalizm według Fryderyka Nietzschego | str. 55

Karol Chrobak
Narodziny i rozwoj pragmatycznego naturalizmu w filozofii niemieckiej | str. 74

Łukasz Kurek
Zarzut błędu naturalistycznego i jego wpływ na dwudziestowieczną metaetykę | str. 94

Marcin Gorazda
Filozoficzne i naukowe inspiracje naturalizacji prawa w wariancie amerykańskiego realizmu | str. 112

Susan Haack
O pragmatyzmie prawnym: dokąd wiedzie nas Ścieżka prawa? | str. 131

Marcin Gorazda
U źrodeł amerykańskiego realizmu prawnego | str. 165

Katarzyna Eliasz
Obowiązywanie prawa w ujęciu skandynawskiego realizmu prawnego | str. 187

Marek Jakubiec
Tu-Tu Alfa Rossa a tezy skandynawskiego realizmu prawnego | str. 201

Julia Stanek
Rosyjski realizm prawny. Psychologiczna koncepcja prawa - powstanie i rozwój | str. 221

Julia Stanek
Teoria Nikołaja Korkunova. Pierwsza próba psychologicznego ujęcia prawa | str. 233

Bartosz Brożek
Emocje jako fundament prawa. Uwagi o teorii Leona Petrażyckiego | str. 253

Anna Brożek
Leona Petrażyckiego wizja logiki adekwatnej | str. 266

Alessandro Serpe
W perspektywie realizmu. Norberto Bobbio o prawie, polityce i demokracji | str. 284

Informacja o autorach | str. 307

Ukryj

Opis:

Celem tego tomu jest z jednej strony pokazanie niektórych przynajmniej filozoficznych źródeł naturalizmu prawniczego, z drugiej natomiast omówienie najważniejszych stanowisk naturalistycznych (realistycznych) w filozofii prawa. Podobnie jak w przypadku tomu Naturalizm prawniczy. Interpretacje chcieliśmy odejść od standardowego schematu przedstawiania realizmu prawniczego. Znów bowiem podejmujemy próbę spojrzenia na naturalizm prawniczy z nieco innej, szerszej, a w tym przypadku przede wszystkim filozoficznej perspektywy. Pewne wątpliwości może natomiast budzić pominięcie niektórych stanowisk naturalistycznych w prawie. Chcieliśmy jednak pokazać przede wszystkim te koncepcje naturalizmu prawniczego, które są w naszym przekonaniu najbardziej oryginalne lub są w literaturze uznawane za paradygmatyczne. I tak na przykład publikujemy artykuł Wojciecha Załuskiego Realizm prawniczy Błażeja Pascala, w którym bodaj po raz pierwszy omówiona zostaje, niezwykle skądinąd interesująca, realistyczna koncepcja prawa Pascala, rezygnując równocześnie z przedstawienia realistycznych stanowisk we współczesnej francuskiej filozofii prawa, zwłaszcza zaś poglądów Leona Duguit oraz François Gény, które po prostu uznaliśmy za mniej interesujące. Podobnie zresztą postąpiliśmy z wątkiem naturalistycznym w niemieckiej filozofii prawa. Ograniczenia były podyktowane zarówno wymienionymi już powyżej względami, jak i z dwóch innych jeszcze powodów, a mianowicie merytorycznego, to znaczy braku dostatecznej znajomości pewnych koncepcji, oraz technicznego (wydawniczego), czyli nadmiernej objętości tomu. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie wraz z wydawanym równocześnie tomem Naturalizm prawniczy. Interpretacje będzie dobrym punktem wyjścia do dyskusji na temat współczesnego naturalizmu prawniczego oraz do dalszych badań nad możliwymi zastosowaniami modeli naturalistycznych w nauce i praktyce prawniczej.

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8241-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 308
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-2709:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów