Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

Kompleksowe i rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Zawiera praktyczne wskazówki, jak zredagować umowę, wskazuje na katalog przedmiotów zastawu i sposób ich identyfikacji w sądowym rejestrze zastawów.

więcej

Autorzy: Jacek Widło, Jan Mojak,
Seria:  Komentarze Klasyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 kwietnia 2015 r.
Kod: NEX-0947:W04P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 9

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz..U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 z późn. zm.)

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1) | str. 17
Rozdział 1a. Ustanowienie zastawu rejestrowego (art. 2-6a) | str. 32
Rozdział 2. Przedmiot zastawu rejestrowego (art. 7-10) | str. 72
Rozdział 3. Prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika (art. 11-14) | str. 133
Rozdział 4. Zbieg obciążeń (art. 15-16) | str. 152
Rozdział 5. Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego (art. 17-19) | str. 158
Rozdział 6. Zaspokojenie zastawnika (art. 20-28) 1 | str. 77
Rozdział 7. Postępowanie zabezpieczające (art. 29-35) | str. 223
Rozdział 8. Rejestr zastawów (art. 36-44) | str. 224
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 45-52) | str. 270

Aneks

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz..U. Nr 134, poz. 892 z późn. zm.) | str. 279

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji
o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz..U. Nr 134, poz. 893 z późn. zm.) | str. 340

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych (Dz..U. Nr 2, poz. 4) | str. 348

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz..U. Nr 145, poz. 1542) | str. 349

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych
dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację (Dz..U. Nr 229, poz. 1535) | str. 351

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów (Dz..U. Nr 229, poz. 1532) | str. 353

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz..U. Nr 45, poz. 371) 378

Bibliografia | str. 385

Ukryj

Opis:

Komentarz jest kompleksowym i rozbudowanym opracowaniem problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: trybu zawierania, stron oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, katalogu i zasad opisu przedmiotu zastawu rejestrowego, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki, jak zredagować umowę, wskazuje na katalog przedmiotów zastawu i sposób ich identyfikacji w sądowym rejestrze zastawów. Stanowi kolejne wydanie jednego z pierwszych komentarzy o bogatym odwołaniu do poglądów doktryny z odniesieniem do najnowszej literatury i całości orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zastawu rejestrowego i rejestru zastawów. W pracy powołano tez przepisy wykonawcze do ustawy o zastawie rejestrowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8216-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 392
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0947:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów