Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2015:

Czas pracy. 50 najważniejszych problemów

Najistotniejsze zagadnienia z zakresu przepisów normujących czas pracy. Znajdziemy tu wyjaśnienia dotyczące m.in.: właściwego planowania czasu pracy, sporządzania rozkładów czasu pracy, ewidencji czasu pracy...

więcej


Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

CZĘŚĆ I
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Planowanie czasu pracy - obowiązek zachowania zasady przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy i 35-godzinnego tygodniowego
odpoczynku

1. Czy można zaplanować 7 dni pracy następujących po sobie? | str. 15
2. W jaki sposób pracodawca powinien ustalić 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy? | str. 17
3. W jaki sposób pracodawca powinien zrównoważyć pracownikowi dobowy odpoczynek? | str. 19

Normy pracy i wymiar czasu pracy

4. Jakie normy czasu pracy obejmują pracownika, który przez część dnia wykonuje pracę fizjoterapeuty a przez część dnia czynności administracyjne? | str. 20
5. Czy na mocy porozumienia stron można okresowo zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownika? | str. 22
6. Jaki okres rozliczeniowy, wymiar czasu pracy i liczbę dni wolnych zastosować do pracownika podejmującego pracę w trakcie biegnącego okresu rozliczeniowego? | str. 24
7. Jakie normy czasu pracy obowiązują pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? | str. 25
8. Jak obliczyć wymiar czasu pracy w przypadku okresu rozliczeniowego skróconego rozwiązaniem umowy? | str. 28

Okres rozliczeniowy, jego wydłużanie

9. Czy w systemie wielozmianowym - praca w ruchu ciągłym przez 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę - można przedłużyć okres rozliczeniowy? | str. 30
10. Na co należy zwrócić uwagę przedłużając okres rozliczeniowy z 4 tygodniu do jednego miesiąca pracownikom zatrudnionym w systemie pracy w ruchu ciągłym? | str. 32
11. Czy w systemie wielozmianowym - praca w ruchu ciągłym przez 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę - można przedłużyć okres rozliczeniowy? | str. 34
12. Czy stosowanie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego jest wykroczeniem, jeżeli w regulaminie pracy istnieje zapis o czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym? | str. 35

Równoważny czas pracy

13. Jak wprowadzić trzecią zmianę nocną w zakładzie z równoważnym systemem czasu pracy? | str. 37
14. Jakie możliwości daje pracodawcy zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy? | str. 41
15. Jak wygląda kwestia zgodnego z obowiązującymi przepisami zatrudnienia osoby niepełnoetatowej w zrównoważonym systemie czasu pracy? | str. 46

Ruchomy czas pracy

16. Czy jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i chce wprowadzić regulamin pracy, gdzie zastosuje ruchomy czas pracy, musi go z kimś uzgodnić? | str. 48
17. Czy pracodawca stosujący ruchomy czas pracy ma obowiązek wskazania w regulaminie pracy godziny trwania poszczególnych zmian? | str. 50
18. W jaki sposób pracodawca może wprowadzić ruchomy system czasu pracy? | str. 51

Odpracowywanie prywatnego wyjścia

19. Czy odpracowanie prywatnego wyjścia może nastąpić w ramach kolejnego okresu rozliczeniowego? | str. 54
20. Czy pracodawca może wyrazić zgodę niepełnosprawnemu pracownikowi na odpracowanie prywatnego wyjścia w innym dniu? | str. 55

Przerwy w pracy - wykorzystanie

21. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają, aby pracownik w trakcie przysługujących mu z mocy prawa przerw palił papierosy? | str. 56
22. Czy pracodawca może narzucić pracownikom półgodzinną przerwę na lunch i nakazać w jej czasie wykonywanie pracy? | str. 59

Praca w dniu wolnym od pracy

23. Czy pracodawca ma prawo wezwać pracownika do pracy w sobotę, w dniu wolnym? | str. 61
24. Czy zdarzenie dające się zaplanować i związane z normalnym tokiem działania firmy może stanowić powód polecenia pracownikowi pracy nadliczbowej? | str. 62

Limit godzin nadliczbowych

25. Czy dopuszczalne jest przekroczenie limitu 416 godzin nadliczbowych? | str. 64

Rekompensowanie pracy nadliczbowej

26. W jaki sposób pracodawca powinien zapewnić dobowy odpoczynek pracownikowi, któremu zleca pracę w nadgodzinach? | str. 67
27. Czy dzień wolny udzielony pracownikowi za pracę w szóstym dniu tygodnia musi być równy 8 godzinom pracy? | str. 69
28. Jak inaczej niż wypłatą dodatkowego wynagrodzenia zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych, w dniu dodatkowo wolnym od pracy i pracę w niedzielę? | str. 71
29. W jaki sposób rozliczyć czas pracy i jak wykazać w ewidencji, jeżeli pracownik miał udzielony dzień wolny z tytułu pracy w dniu harmonogramowo wolnym od pracy? | str. 74
30. Czy dzień wolny udzielony w zamian za pracę w sobotę musi być równy 8 godzinom pracy? | str. 76
31. Czy odbiór godzin nadliczbowych w postaci czasu wolnego od pracy jest możliwy po upływie okresu rozliczeniowego? | str. 79
32. Czy można się uwolnić od obowiązku udzielenia pracownikowi dnia wolnego za pracę w wolną sobotę, wypłacając wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek? | str. 82
33. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika pracującego w sobotę będącą dla niego dniem wolnym? | str. 84
34. Jak inaczej niż wypłatą dodatkowego wynagrodzenia zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych, w dniu dodatkowo wolnym od pracy i pracę w niedzielę? | str. 86
35. Jak zrekompensować pracę w niedzielę z powodu awarii? | str. 90
36. Jak prawidłowo zrekompensować nadgodziny przy pracy trzyzmianowej? | str. 91

Czas pracy w podróży służbowej

37. Czy podróże służbowe odbywane w dniu wolnym lub poza godzinami pracy mają wpływ na prawo do wynagrodzenia i należny pracownikowi odpoczynek? | str. 93
38. Czy można się uwolnić od obowiązku udzielenia pracownikowi dnia wolnego za pracę w wolną sobotę podczas podróży służbowej, wypłacając wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek? | str. 97

Dyżur

39. Czy i na jakich zasadach pracodawca może zobowiązać dyrektora do pełnienia dyżuru domowego? | str. 100
40. Czy pracodawca może polecać pracownikom pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy? | str. 102
41. Czy dodatek za dyżur pełniony poza miejscem zamieszkania pracownika podlega uwzględnieniu przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe? | str. 103

Czas pracy niepełnoetatowca

42. Czy liczba dni pracy pracownika niepełnoetatowego może być taka sama jak zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy? | str. 105
43. Jak obliczyć wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych pracownika niepełnoetatowego? | str. 107
44. Czy niepełnoetatowy pracownik może pracować mniej niż 5 dni w tygodniu, ale dłużej niż 8 godz. dziennie? | str. 111

Czas pracy przedstawicieli handlowych

45. Jak powinien być rozliczany czas pracy przedstawicieli handlowych? | str. 112
46. Korzystanie przez pracownika niepełnosprawnego ze zwolnienia od pracy w celu wykonania m.in. zabiegów leczniczych a czas pracy | str. 116
47. Ewidencjonowanie czasu pracy kadry kierowniczej i pracowników objętych zadaniowym czasem pracy| str. 119
48. W odniesieniu do jakich pracowników nie istnieje obowiązek rejestracji godzin pracy? | str. 121
49. Jak należy rozliczać zadaniowy czas pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy? | str. 123
50. Jak należy rozliczyć pracę w wolną dla kierownika sobotę? | str. 124

CZĘŚĆ II
WZORY DOKUMENTÓW

Wzór 1. Polecenie pełnienia dyżuru | str. 129
Wzór 2. Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych | str. 130
Wzór 3. Porozumienie w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy | str. 131
Wzór 4. Wniosek pracownika o objęcie go ruchomym czasem pracy | str. 133
Wzór 5. Przykładowy zapis w układzie zbiorowym pracy wydłużający okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników do 12 miesięcy | str. 134
Wzór 6. Porozumienie w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy | str. 135
Wzór 7. Wniosek o odpracowanie czasu prywatnego wyjścia w godzinach pracy | str. 137

CZĘŚĆ III
AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wyciąg) | str. 141

Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera rozwiązania i interpretacje 50 najistotniejszych zagadnień z zakresu przepisów normujących czas pracy, sprawiających najwięcej problemów pracodawcom i pracownikom działów kadr.

Czytelnicy znajdą tu wyjaśnienia dotyczące m.in.:

  • właściwego planowania czasu pracy, sporządzania rozkładów czasu pracy oraz ewidencji czasu pracy,
  • możliwości wydłużania okresu rozliczeniowego,
  • zastosowania równoważnego systemu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy,
  • zasad odpracowywania wyjść z pracy w celach prywatnych,
  • rozliczania i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne,
  • zagadnień związanych z czasem pracy szczególnych grup pracowników, np. zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników niepełnosprawnych, zatrudnionych w ramach zadaniowego czasu pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8453-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 160
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2772:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów