Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz

ƒKompleksowe omówienie problematyki umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów, unormowanej Konwencją CMR. Czytelnicy znajdą w nim dogłębną analizę zagadnień związanych z zawarciem i wykonaniem umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

więcej

Autorzy: Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 kwietnia 2015 r.
Kod: KAM-2468:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. | str. 47

Wstęp | str. 50

Rozdział I
Zakres stosowania | str. 51

Rozdział II
Osoby, za które odpowiada przewoźnik | str. 85

Rozdział III
Zawarcie i wykonanie umowy przewozu | str. 94

Rozdział IV
Odpowiedzialność przewoźnika | str. 202

Rozdział V
Reklamacje i roszczenia | str. 364

Rozdział VI
Postanowienia dotyczące przewozu wykonywanego przez kolejnych przewoźników | str. 425

Rozdział VII
Nieważność klauzul sprzecznych z Konwencją | str. 467

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe | str. 470

Protokół podpisania | str. 482

Bibliografia | str. 485

Ukryj

Opis:

ƒKomentarz obejmuje kompleksowe omówienie problematyki umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów, unormowanej Konwencją CMR, której stronami jest ponad 50 państw (w tym wszystkie kraje UE). W opracowaniu zawarto dogłębną analizę zagadnień związanych z zawarciem i wykonaniem umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów.Szczegółowo przedstawiono kwestie dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika i zakładu ubezpieczeń za szkodę powstałą w czasie przewozu. Autorzy odnieśli się do kwestii procesowych i zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń. Uwzględnili najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo, w tym także sądów zagranicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8205-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 490
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-2468:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów